Blagajniško poslovanje

Uključeno u licence

LX
LT
RE
SE
ME
GE
MF

Narudžbe kupaca i dobavljačima

U modulu Narudžbe možemo pratiti primljenenarudžbe, ponude ili predračune kupcima i date narudžbe, trebovanja ili primljene predračune dobavljača. Narudžbe su opremljene statusima, tako da možemo da ih pratimo kroz cjelokupan životni ciklus.

Otpremna lista pojednostavljuje rad u većim skladištima, istovremeno ima mogućnost »čvrste rezervacije« – dodeljivanje robe tačno određenom kupcu. CRM mehanizmi nam omogućavaju tekući pristup do svih dokumentacija, povezanih sa kupcima.

Narudžbe mogu biti i osnova za fakturisanje i izdavanje robe i za radne naloge za proizvodnju. Priručnim i jednostavnim funkcijama možemo iz narudžbi kupaca ili dobavljača jednostavno i bez ponovnog unosa podataka da izradimo račun za prijem ili račun za izdavanje robe, a iz narudžbi kupaca možemo da izradimo i radni nalog za proizvodnju.

Na osnovu signalne (minimalne ili optimalne) zalihe ili narudžbi kupaca, program uvažavajući rok isporuke, automatski generiše odgovarajuće narudžbe dobavljačima. Veoma koristan je i pregled izdavanja, jer za svaku poziciju narudžbe vidimo dinamiku nabavke. Vođenje narudžbi kupaca možemo da povežemo sainternet trgovinom B2B ili B2C.

Narudžbe kupaca

 • Proizvoljan broj tipova narudžbi kupaca (npr. ponuda, predračun …)
 • Mogućnost određivanja dva partnera na dokumentu
  (kupac, primalac)
 • Tačan pregled tekuće zalihe
 • Tekući uvid u finansijsko stanje kupca
 • Mogućnost dodavanja opcijskih proizvoda (alternativni proizvod sa doplatom)
 • Menjanje sastavnice sastavljenih materijalnih
  sredstava u narudžbama
 • Ispis narudžbi na više jezika (npr. slovenački, engleski, srpski …), oblik ispisa potpuno prilagođen
 • Mogućnost dodavanja napomena na narudžbi i na pojedinu poziciju
 • Opis pozicija na ponudi neposredno iz šifarnika
 • Dodavanje narudžbe na narudžbenicu
 • Mogućnost meke i čvrste rezervacije zalihe
 • Mogućnost djelimične nabavke
 • Mogućnost rezervacije narudžbe

Narudžbe dobavljačima

 • Više tipova narudžbi dobavljačima (npr. domaći, strani, komisija)
 • Oblikovanje narudžbi dobavljačima iz narudžbi kupaca
 • Oblikovanje narudžbi dobavljačima iz podataka o zalihama (minimalna i optimalna)
 • Oblikovanje sumarne narudžbe dobavljaču za više narudžbi kupaca
 • Ispis u oblik narudžbenice i na više jezika
 • Praćenje djelimične dostave
 • Obračun narudžbi
 • Pregled naručenog i još neisporučenog od strane kupaca i dobavljača
 • Pregled materijalnih potreba
 • Analitika upita

Obračun narudžbi

 • Pregled naručenog i još nesiporučenog od strane kupaca i dobavljača
 • Pregled materijalnih potreba
 • Analitika upita
X