Celotna kadrovska evidenca

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Napredna kadrovska evidencija

Posebna pažnja u PANTHEON-u posvećena je upravljanju ljudskim resursima, koji su često zapostavljeni u poslovnoj informatici. Jezgro modula za upravljanje ljudskim resursima personalna mapa radnika. U tom smislu, možemo voditi evidenciju radnika, rezidenata ili nerezidenata, bez obzira da li su oni s punim radnim vremenom, sa skraćenim radnim vremenom, studenti, pripravnici ili su bivši zaposleni u kompaniji.

Za svakog zaposlenog sastavljamo personalnu mapu, gdje unose svoje lične podatke i podatke o članovima porodice, podatke o ranijim radnim odnosima, gradimo historiju kretanja radnika u kompaniji, prikupljamo podatke o stažu, ubrzani plan penzionisanja, dodatak za minuli rad, historija odsustva zaposlenog je i drugi izostanci, informacije o odmoru, za svaku godinu, ljekarske preglede i druge obavezne podatke u skladu sa Zakonom zaštite na radu, podaci o školskoj spremi i obuku i povezane troškove.

Modul Kadrovi predstavlja specifičan skup podataka o platama zaposlenih, dobrovoljnog penzijskog osiguranja i obaveznog penzijskog osiguranja uključujući evidenciju plaćanja, članstva u sindikatu i evidencija plaćanja članstva, radnih sati, i drugih ključnih podataka koji se kasnije koriste svuda u programu.

Za potrebe zapošljavanja, postoji modul koji omogućava praćenje aplikacija za poslove. Ovi kandidati mogu da ostanu u našoj bazi, kao lica koja traže zaposlenje za buduća otvorena radna mjesta. Na osnovu intervjua radimo ocjenjivanje i izbor odgovarajućeg kandidata. Nakon toga, ovi podaci se lako prenose u ličnu personalnu mapu.
Mehanizam ovlaštenja garantuje da lični podaci o zaposlenima ostaju povjerljivi.

Prednosti:

 • Evidencija radnika (JMBG, lični podaci, prebivalište …)
 • Praćenje podataka radne knjižice (izračun radnog staža, jubileja …)
 • Praćenje podataka o članovima porodice, strancima, radnim dozvolama, različitim dokumentima, sindikalnim članarinama
 • Evidencija obrazovanja radnika, kako u okviru obrazovnih institucija tako i interno
 • Parametri za izračun plate (polja po želji, koja se mogu upotrebljavati za izračun plate)
 • Praćenje karijere radnika i kretanje u preduzeću
 • Evidencija nagrada i disciplinskih mera
 • Dobrovoljno dodato penziono osiguranje
 • Modul za sistematizaciju radnih mjesta
  Praćenje godišnjih odmora (izračun, izvještaji, prošlost) po formulama za izračun godišnjeg odmora ili unosom (nivo preduzeća, radnog mjesta, radnika, kao i ispisi potrebnih kadrovskih odluka
 • Praćenje različitih odsutnosti s posla, npr. bolovanja, odmori … (kalendar, tabela, ispis)
 • Praćenje radnog vremena i integracija sa registratorima vremena (Špica, 4pot)
  Podaci o zdravstvenom stanju zaposlenog
 • Zdravlje i zaštita na radu (praćenje ispita, korištenje zaštitnih sredstava, arhiva dokumentacije radnika.
 • Zaduženja za osnovna sredstva
 • Izračun godišnjih odmora i kreiranje spisa o godišnjim odmorima
 • Zakonski šifarnici (standardna klasifikacija zanimanja, stupanj obrazovanja …)
 • Upozorenja na događaje (npr. rođ. radnika, istek ugovora, zdravstveni pregledi)
 • Ispisi (standardni ispisi, oblikovanje vlastitih ispisa)
 • Izvoz podataka za pripremu lančanih pisama (MS Word i OpenOffice Write)
 • Modul zapošljavanja omogućava raspisivanje potreba za radno mesto (interno, WWW), kreiranje spiska kandidata i praćenje razgovora i njihovo ocjenjivanje.
X