Izdaja in prejem računov

Uključeno u licence

LX
LT
RE
RT
SE
ME
GE
MF

Izdavanje i prijem računa

PANTHEON povezuje prijem i izdavanje računa, međuskladišne prenose, materijalno knjigovodstvo i praćenje zaliha. Za potrebe maloprodaje u program je uključen i modul POS, za blagajničko poslovanje. Glavne prednosti prilikom prijema i izdavanja računa su mogućnosti, koje PANTHEON nudi svojim korisnicima.

Jasno je da je podržana itekako zahtjevna trgovina ili proizvodna organizacija – informacije o robnim tokovima su toliko precizne, da ih možemo pratiti čak do pojedine jedinice. Potpuno prilagodljiv mehanizam praćenja pojedinog komada, kao i mogućnost šifriranja sa serijskim brojevima podržava i najstrožije standarde sledljivosti.

U programu je moguće oblikovati dokumente promene cijena. Isti se mogu oblikovati ručno za pojedine proizvode, grupno ili neposredno iz samih dokumenata prijema i izdavanja. PANTHEON omogućava i periodično fakturisanje, u programu podesimo, šta i kome želimo obračunati u redovnim vremenskim intervalima (npr. najam ili pretplatu), a program se pobrine za generisanje računa. Praćenje nosioca troškova omogućava povezivanje primljenih i izdatih računa, putnih naloga, plata, neposrednih troškova … To je idealan alat za inžinjering preduzeća, i organizacije sa ABC-metodologijom praćenja troškova, jer svaki posao sadrži svoj mikrobilans.

U programu je omogućen i cjelovit pregled nad dokumentom, što doprinosi produktivnosti korisnika u radu sa programskim paketom. U svakom dokumentu vidimo sve dokumente i druge zapise, koji se nadovezuju na izabrani dokument. Brojni obračuni izdatih i primljenih računa, materijalnih prometa i pregledi zaliha nam omogućavaju raznovrsna poređenja podataka i analize, koje su nužno potrebne u svakodnevnom poslovanju.

Na ovom mjestu automatski pratimo i evidencije PDV.

Izdati računi

 • Različiti tipovi fakturisanja (maloprodaja, veleprodaja u domaćoj ili stranoj valuti)
 • Automatsko razduživanje skladišta
 • Mogućnost praćenja sastavljene ili ambalažirane robe (npr. namještaj)
 • Ručno ili automatsko izdavanje serijskih brojeva
 • Mogućnost proizvoljnog oblikovanja ispisa izdatog dokumenta
 • Ispis otpremnice i transportnog lista bez dodatnog upisivanja
 • Mogućnost periodičnog fakturisanja
 • Podrška komisijskoj prodaji
 • Izdavanje otpremnica i oblikovanje zbirnih računa na osnovu njih
 • Automatsko pretvaranje narudžbe u račun sa mogućnošću korekcija
 • Automatsko oblikovanje blagajničkog prijema kod plaćanja gotovinom
 • Prilagođena maska za POS blagajne
 • Praćenje kupovina kreditnim karticama, mogućnost praćenja programa lojalnosti
 • Mogućnost plaćanja na rate
 • Automatsko oblikovanje blagajničkog prijema kod plaćanja gotovinom
 • Mogućnost oblikovanja avansnih računa i automatsko oblikovanje negativnih avansnih računa na osnovu izdatog računa, i mogućnost oblikovanja računa za vlastitu potrošnju
 • Mogućnost raspodjele dokumenta na odjeljenja i nosioce troškova

Primljeni računi

 • Različiti tipovi i numerisanje ulaznih računa (roba, materijal, uvoz, troškovi preduzeća, troškovi projekata)
 • Podrška za avansne račune i njihovo automatsko zatvaranje
 • Automatsko zaduženje skladišta
 • Oblikovanje primljenih računa dodavanjem narudžbenice i kontrolisanje isporučenog sa naručenim
 • Terećenje primljenih proizvoda neposrednim (neposredni troškovi, transport …) i zavisnim troškovima (carina itd.)
 • Oblikovanje otpremnica i na osnovu njih i zbirnih računa
 • Mogućnost oblikovanja avansnih računa i automatsko oblikovanje negativnih avansnih računa na osnovu primljenog računa
 • Određivanje konta troška na nivou dokumenta ili na nivou pozicije
 • Mogućnost raspodele dokumenta na odeljenja i nosioce troškova ručno ili automatski sa ključevima za raspodelu
 • Mogućnost plaćanja na rate
 • Automatsko oblikovanje blagajničkog izdatka pri plaćanju gotovinom
 • Automatsko oblikovanje naloga za plaćanje iz dokumenta prijema
X