Često postavljana pitanja

Infrastruktura

Potrebna oprema

Mala preduzeća  (npr. 5-10 PANTHEON SE licenci)

Server:

 • CPU: 1 x Intel Xeon procesor sa bar 4 jezgre – 6.4 GT/s QPI ili više
 • RAM: 16 GB
 • Memorija: 1 x Raid 1 (bar 512 GB) SAS ali SSD disk
 • LAN: 1 x 1 Gbps
 • OS: Windows 2012 R2 Standard
 • SQL: SQL Server 2016 Standard (također radi SQL 2017, 2014, 2012)
Internet pristup:

 • VDSL 10/4 MB
 • Web ruter, Internet provajder
Radne stanice:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 ali AMD A6
 • Memorija: 10 GB slobodnog prostora
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Arhiv:

 • NAS memorija
 • Datalab Cloud Arhiv

 

Mala preduzeća ( npr. 5-10 PANTHEON ME/MF licenci)

Server:

 • CPU: 1 x Intel Xeon procesor sa 6 jezgri –  6.4 GT/s QPI ili više
 • RAM: 24 GB
 • Memorija: 2 x Raid 1 (bar 512 GB) SAS ili SSD diskovi
 • LAN: 1 x 1Gbps
 • OS: Windows 2012 R2 Standard
 •  SQL Server 2016 Standard (također rade i SQL 2017, 2014, 2012)
Internet pristup:

 • VDSL 10/4 MB
 • Gigabitni web router
Radne stanice:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 ili AMD A6
 • Memorija: 10 GB slobodnog prostora
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Arhiv:

 • NAS memorija
 • Datalab Cloud Arhiv

Srednja preduzeća  (npr. 10-30 PANTHEON SE licenci)

Server:

 • CPU: 1 x Intel Xeon procesor sa bar 4 jezgre – 6.4 GT/s QPI ili više
 • RAM: 32 GB
 • Memorija: 2 x Raid 1 (bar 512 GB) SAS ili SSD diskovi
 • LAN: 2 x 1Gbps
 • OS: Windows 2012 R2 Standard
 • SQL: SQL Server 2016 Standard (također rade i SQL 2017, 2014, 2012)
Internet pristup:

 • Optika 100/10 Mbit/s
 • Gigabitni web router (Cisco, Fortigate, Zyxel, PfSense,…)
Radne stanice:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 ali AMD A6
 • Memorija: 10 GB slobodnog prostora
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Arhiv:

 • NAS memorija
 • Datalab Cloud Arhiv

 

Srednja preduzeća ( npr. 10-30 PANTHEON ME/MF licenci)

Server:

 • CPU: 2 x Intel Xeon procesor sa bar 6 jezgri –  6.4 GT/s QPI ili više
 • RAM: 32-64 GB
 • Memorija: 3 x Raid 1 (bar 512 GB) SAS ili SSD diskovi
 • LAN: 2 x 1Gbps
 • OS: Windows 2012 R2 Standard
 •  SQL Server 2016 Standard (također rade i SQL 2017, 2014, 2012)
Internet pristup:

 • Optika 100/10 Mbit/s
 • Gigabitni web router (Cisco, Fortigate, Zyxel, PfSense,…)
Radne stanice:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 ali AMD A6
 • Memorija: 10 GB slobodnog prostora
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Arhiv:

 • NAS memorija
 • Datalab Cloud Arhiv

 

Velika preduzeća ( preko 50 PANTHEON licenci)

*Da bi mogli izabrati odgovarajući hardver i softver, neophodna je preliminarna analiza kompanije.

Server:

 • CPU: 2 x Intel Xeon procesor sa bar 12 jezgri –  9.6 GT/s ili više
 • RAM: 256 GB
 • Memorija: 5 x Raid 1 (bar 512 GB) SAS ili SSD diskovi
 • LAN: 4 x 1Gbps
 • OS: Windows 2012 R2 Standard
 •  SQL Server 2016 Standard (standard do 128 GB RAM) (također rade i SQL 2017, 2014, 2012)
Internet pristup:

 • Optika 100/100 Mbit/s
 • Gigabitni web router (Cisco, Fortigate, Zyxel, PfSense,…)
Radne stanice:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 ali AMD A6
 • Memorija: 10 GB slobodnog prostora
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Arhiv:

 • NAS memorija
 • Datalab Cloud Arhiv

 

*Instalacija u sopstvenoj strukturi zahtjeva odgovarajući hardver i softver. Za svu opremu hardverskog servera, trebalo bi da ima Redundant Power Supplies, Hot Swap Disks, Gbit Fans Network itd. Gornja konfiguracija je samo opća orijentacija. Preporučujemo da konsultujete svog sistemskog tehničara i naših konsultanata kako biste pronašli optimalno rješenje za vaše potrebe.

Operativni sistemi i baze podataka

PANTHEON podržava mnoge (ali ne i sve) različite kombinacije informacionog okruženja. Na ovaj način možete efikasno koristiti postojeću infrastrukturu bez ulaganja u novi hardver ili operativne sisteme.

 

Druge kombinacije koristite na sopstveni rizik. Mi ne preuzimamo odgovornost za njih i NE PODRŽAVAMO IH!

Baza podataka

Datalab PANTHEON je napisan pomoću tehnologije klijenta/servera i potreban je moćan data server. U instalaciji (podešavanju) uključili smo:

 • Microsoft SQL Server Express 2014 (besplatan, uključen u PANTHEON X instalaciju) radi u 32-bitnim i 64-bitnim operativnim sistemima

Podrška za servere

PANTHEON podržava sljedeće servere podataka i njihove derivate:

 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 64 bit
 • Microsoft SQL server 2012 64 bit
 • Microsoft SQL server 2012 32 bit
 • Microsoft SQL server 2014 32 bit
 • Microsoft SQL server 2014 64 bit
 • Microsoft SQL server 2016 64 bit

Operacijski sistemi

Pošto je PANTHEON dizajniran za rad u grupama, podržane su sljedeće mrežne veze:

 • Microsoft Windows 2008
 • Microsoft Windows 2008 R2
 • Microsoft Windows 2012
 • Microsoft Windows 2012 R2

Podržavamo sljedeće operativne sisteme za rad na računaru korisnika (* radi, ali nije zvanično podržan):

 • Windows 7
 • Windows 8*
 • Windows 8.1*
 • Windows 10 – Datalab Tehnologije d. d. podržava PANTHEON za sljedeće izdanje operativnog sistema Windows 10: Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise kao i Windows 10 Education. PANTHEON podržan je za verzije operativnog sistema Windows 10, koji su podržani na tržištu: Current Branch (trenutna verzija), Current Branch for Business (trenutna verzija) kao i Long-Term Servicing Branch (dugoročna služba). PANTHEON će ostati podržan do kraja njegovog životnog ciklusa (datum nije predviđen).

PANTHEON na Apple računarima

PANTHEON napravljen je za Windows okruženje, ali se također može koristiti na nekoliko načina na Apple Mac računarima koji rade na OS X i na iOS mobilnim uređajima.

 • Emulacija Windows okruženja sa jednim od namjenskih emulatora, npr. WineHQ ili CrossOver.
 • Virtualno okruženje:Virtualizacija (na primer, Parellels) vam omogućava da pokrenete drugi operativni sistem unutar jednog operativnog sistema. Stoga, u OS X okruženju, možete instalirati Windows okruženje na vašoj virtualnoj mašini i tamo koristiti PANTHEON.
 • Višestruki operativni sistemi (npr. Multi boot). Kada pokrenete računar, možete izabrati koje okruženje želite da pokrenete. Tako možete instalirati Windows okruženje i koristiti PANTHEON tamo.

Terminalni pristup

PANTHEON podržava razne načine terminalnog pristupa:

 • Microsoft Windows 2008
 • Microsoft Windows 2008 R2
 • Microsoft Windows 2012
 • Microsoft Windows 2012 R2
 • Cytrix
 • Microsoft Windows RAS
 • Virtual Private Network
 • Virtual Private Network koristeći SSL enkripciju na SQL Serveru (iz builda 55.35.00 pa nadalje)
Vrste instalacija zasnovane na konfiguraciji mreže

Datalab PANTHEON se može instalirati na različitim konfiguracijama računarskog sistema. Mi tipično razlikujemo instalaciju jednog korisnika i mreže. Mrežna (višekorisnička) instalacija može se izvoditi na dva načina.

 

 • Manje instalacije (do 5 korisnika na mreži) mogu koristiti najmoćniju (i najmanje korištenu) radnu stanicu na mreži kao data server da bi se sačuvali troškovi namjenskog računarskog i serverskog softvera.
 • Velike instalacije (preko 5 korisnika) preporučujemo instaliranje sa namjenskim serverom na kojem se server ne koristi za rad sa programom.

Poseban metod instalacije, je instalacija u sistemu PANTHEON Hosting gdje server podataka nije instaliran u našoj kompaniji, ali mi koristimo specifičnu gost (hosting) uslugu za SQL server podataka.

Detaljne informacije o instalaciji
Internet konekcija

Pristup poslovnom svijetu je neophodan za svaki posao danas. Većina poslovne komunikacije (e-mail) počinje na internetu, a razne metode elektronske trgovine se šire.

Svaki PANTHEON korisnik je potreban za uređivanje pristupa Internetu. Pristup može biti putem običnog modema, ISDN-a, kabla ili stalnog priključka. Bez Interneta, ne možemo aktivirati i nadograđivati naš softver.

Pri PANTHEON Hosting-u važno je da imamo najveću stopu otpreme (upload). Preporučena brzina je najmanje 10/2 Mb (download 10 Mb i 2 Mb upload). Simetrične veze su najpoželjnije, gde su brzine preuzimanja i prijenosa iste.

Testirajte brzinu vaše veze

Proverite brzinu vaše internet konekcije sa potencijalnim PANTHEON Hosting Server-om, što će uticati na kvalitet rada sa PANTHEON-om.

Test brzine

Kupovina licenci

Licenciranje i serijski brojevi

PANTHEON-u potreban je odgovarajuća licenca za njegovo funkcionisanje, koju prima sa našeg web servera nakon unosa serijskog broja. Licenca PANTHEON određuje serijski broj, na osnovu čega Datalab Web server prolazi šifre autorizacije za određivanje odgovarajuće upotrebe.

Licenci možete dodijeliti bilo koji od serijskih brojeva, koji također mogu naznačiti lokaciju (poslovnu jedinicu, podružnicu …) na kojoj se mogu koristiti određene licence. Raspodjela zavisi od vaših poslovnih potreba i konfiguracije računarske mreže na kojoj je instaliran PANTHEON.

Detaljnije informacije o licenciranju
Kupovina i nadogradnja licenci

Ako već imate neke PANTHEON licence i trebate više ili više verzija sa više funkcionalnosti, lako možete kupiti potreban broj ili nadograditi (zamijeniti većom licencom) i samo platiti razliku. Neki uobičajeni slučajevi

Šta je PANTHEON Hosting?

Kao dio PANTHEON Hosting-a, sarađujemo sa vodećim telekomunikacionim operatorom u BiH – BH Telekomom kao provajderom serverskih sistema. Serveri su uvijek aktivni, tako da su vaši podaci dostupni bilo gdje, bilo kada. Pored toga, na serverima su instalirane odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječio gubitak podataka, a posebno rezervne kopije, fizička i softverska zaštita. Više informacija o PANTHEON Hosting-u

Počevši od posla

Instaliranje PANTHEON-a

Uputstva za instaliranje PANTHEON poslovnog informacionog sistema su detaljno opisana na korisničkim stranicama. Početak instalacije

Podešavanja za novog korisnika

Uputstva za dodavanje, modifikaciju i promjenu korisnika su detaljna na korisničkim stranicama. Dodavanje i brisanje korisnika

Dodavanje i brisanje korisničke grupe

Uputstva za dodavanje i brisanje korisničke grupe su detaljno opisana na korisničkim stranicama. Dodavanje i brisanje grupe

Održavanje sistema

Osvježite i održavajte PANTHEON

Poslovni informacioni sistem je poput živog organizma koji treba izmijeniti i prilagoditi. Već eksterni zahtevi (npr. Zakonske izmjene) zahtijevaju nove verzije softvera. Sve više promjena i poboljšanja su u skladu s razvojem i unaprijeđenjem informacionog sistema, što ga čini sveobuhvatnijim, stabilnijim i bržim. Istovremeno se mijenja tehnologija koja je osnova informacionog sistema.

Zbog toga je neophodno zamijeniti programe sa novim verzijama, koje nazivamo nadogradnjom. Imate pravo na nadogradnju ako imate ugovor o osvježavanju ili kratko obavještenje o osvježenju. Osvježavanje, osim u PANTHEON Hosting-u, nije uključeno u cijenu licenci.

Više informacija o osvježavanju
Mogu li promijeniti partnera za podršku?

Bezbjednost i zadovoljstvo naših korisnika su naš primarni cilj. U zavisnosti od načina na koji Datalab razvija softver, održavanje, instalacija i obuka su također u domenu naših partnerskih kompanija, situacija može nastati kada korisnik nije zadovoljan uslugama koje pruža partner.

Datalab ostavlja izbor partnera bez ikakvih rezervacija. Korisnik može izabrati samog partnera, a on ga može promijeniti. Dovoljno je da objavite ili pozovete Datalab da prekinete poslovni odnos sa partnerom A i proslijedite ga partneru B ili matičnoj kompaniji Datalab.

Licence i sve plaćene usluge su vlasništvo korisnika i nisu povezane sa partnerom i primjenjuju se bez obzira na broj razmjena.

Želimo da istaknemo, da je svaki partner upoznat sa svojim korisnicima. Prilikom prelaska sa jednog partnera na drugi, mora se uzeti u obzir da će drugi morati ponovo upoznati posao korisnika, što može dovesti do dodatnih troškova.

Više informacija

Za više informacija o PANTHEON poslovnom informacijskom sistemu pozovite nas na 387 33 652 101 ili nam pošaljite e-mail:

X