Certificirani PANTHEON konsultanti

Na listi u nastavku možete pronaći konsultatne za pojedinačna PANTHEON područja. Konsultanti su unutar pojedinačnih područja podijeljeni po stupnjevima specijalizacije. Stupanj specijalizacije konsultatni dosežu sa pozitvno obavljenim certificiranjem na različitom stupnju težine i predstavlja njihov nivo znanja na području određenog PANTHEON modula.

Splošno, sistem in šifranti

Splošno, sistem in šifranti

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Emir Spijodic Vertical Solutions

Blago

Blago

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Mile Milić CBS d.o.o.

Pantheon Accounting

Certifikat potvrđuje da konsultant poznaje rad u modulima računovodstva, finansija i osnovnih sredstava.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Siniša Mastalo Alf-om d.o.o.

Pantheon General, System and Registers

Kandidati moraju poznavati područje Pantheon uopšte, glavne šifrante te poznavati SQL server i uklanjanje grešaka. Kandidati moraju znati upotrebljavati oruđa, koja su potrebna za potpunu administraciju, savladati moraju podešavanje SQL servera te klijenta, migraciju i backup servera te administraciju PA

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Adnan Hasanovic BTS COMPUTERS d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Rada Lugić Mikanović Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
Muriz Spržo BTS COMPUTERS d.o.o.
Zdravko Todorović Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Ragib Karamehmedovic Ezeha Economic d.o.o
Mile Milić CBS d.o.o.

Pantheon Goods

Certifikat potvrđuje da je konsultant kvalificiran za savjetovanje u modulu Roba u Pantheon-u. Konsultant je edukovan za uvođenje modula Roba, kao i za rješavanje svih problema na tom području. Područje obuhvata nabavku robe i materijala na skladište, izdavanje robe kupcima sa zaliha, prenos zaliha između skladišta, te vrijednosno i količinsko praćenje zaliha ovisno o načinu vrednovanja zaliha. Pored toga, modul omogućava evidentiranje računa troškova, naplatu usluga, jednostavnu inventuru te praćenje projekata po nosiocima troškova. Robni modul u programu je osnova za finansijski dio programa , glavnu knjigu, kao i za kreiranje porezne evidencije.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Adnan Hasanovic BTS COMPUTERS d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Rada Lugić Mikanović Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Ragib Karamehmedovic Ezeha Economic d.o.o
Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
Sanja Vučić Alf-om d.o.o.

Pantheon Manufacturing SE

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za uvođenje, kao i za rješavanje problema na području jednostavne proizvodnje u PANTHEON-u SE/ME.
Područja koja konsultant poznaje: za proizvodnju potrebne vrste parametara i vrste dokumenata, sastavnice u šifrantu materijalnih resursa i narudžbi kupaca, prenos narudžbi kupaca u radne naloge i ručno kreiranje radnih naloga, obrada radnih naloga, vrednovanje radnih naloga i analiza radnih naloga uključujući predkalkulacije.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
PANTHEON Certified Junior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.

Pantheon Manufacturing MF

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions

Pantheon Payroll Localisation

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za rad u modulu plate u Pantheon-u.
Područja koja konsultant poznaje: vrste zarade ( plate, bonusi itd), održavanje relevantnih šifranata i vrsta dokumenata, kreiranje i postavljanje naloga za plaćanje, implementacija zakonskih promjena.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions

Pantheon Travel Orders

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za savjetovanje pri uvođenju i rješavanju problema na području radnih naloga, koje obuhvata Pantheon.
Područja koja konsultant poznaje: putni nalozi (jednostavni, u inozemstvu, povratni), što uključuje kreiranje pozicije, troškove, plaćanje i knjiženje; ispis putnih naloga, postavke na vrstama dokumenata, administratorska konzola te šifrant dnevnica i kilometraže.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
Muriz Spržo BTS COMPUTERS d.o.o.

Pantheon ZEUS

Ovaj certifikat potvrđuje, da je nosilac kvalifikovan za instalaciju, podešavanje, održavanje i pomoć korisniku na području ZEUS-a.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
PANTHEON Certified Junior Consultant Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Zdravko Todorović Alf-om d.o.o.

Plače

Plače

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Muriz Spržo BTS COMPUTERS d.o.o.

Više informacija

Za više informacije o direktnoj podršci i Ugovoru o održavanju nazovite nas na (033) 65 21 01 ili nam pošaljite e-mail.
X