Certificirani PANTHEON konsultanti

Na listi u nastavku možete pronaći konsultatne za pojedinačna PANTHEON područja. Konsultanti su unutar pojedinačnih područja podijeljeni po stupnjevima specijalizacije. Stupanj specijalizacije konsultatni dosežu sa pozitvno obavljenim certificiranjem na različitom stupnju težine i predstavlja njihov nivo znanja na području određenog PANTHEON modula.

Blago

Blago

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Mile Milić CBS d.o.o.

Pantheon Accounting

Certifikat potvrđuje da konsultant poznaje rad u modulima računovodstva, finansija i osnovnih sredstava.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Siniša Mastalo Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar
Kemal Imamovic Agencija SoftCon
Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar

Pantheon General, System and Registers

Kandidati moraju poznavati područje Pantheon uopšte, glavne šifrante te poznavati SQL server i uklanjanje grešaka. Kandidati moraju znati upotrebljavati oruđa, koja su potrebna za potpunu administraciju, savladati moraju podešavanje SQL servera te klijenta, migraciju i backup servera te administraciju PA

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar
Adnan Hasanovic BTS COMPUTERS d.o.o.
Ajdin Setka Mobis d.o.o. Mostar
PANTHEON Certified Senior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar
Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Rada Lugić Mikanović Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
Muriz Spržo BTS COMPUTERS d.o.o.
Zdravko Todorović Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Kemal Imamovic Agencija SoftCon
Ragib Karamehmedovic Ezeha Economic d.o.o
Mile Milić CBS d.o.o.

Pantheon Goods

Certifikat potvrđuje da je konsultant kvalificiran za savjetovanje u modulu Roba u Pantheon-u. Konsultant je edukovan za uvođenje modula Roba, kao i za rješavanje svih problema na tom području. Područje obuhvata nabavku robe i materijala na skladište, izdavanje robe kupcima sa zaliha, prenos zaliha između skladišta, te vrijednosno i količinsko praćenje zaliha ovisno o načinu vrednovanja zaliha. Pored toga, modul omogućava evidentiranje računa troškova, naplatu usluga, jednostavnu inventuru te praćenje projekata po nosiocima troškova. Robni modul u programu je osnova za finansijski dio programa , glavnu knjigu, kao i za kreiranje porezne evidencije.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Adnan Hasanovic BTS COMPUTERS d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Rada Lugić Mikanović Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar
Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Kemal Imamovic Agencija SoftCon
Ragib Karamehmedovic Ezeha Economic d.o.o
Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar
Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
Ajdin Setka Mobis d.o.o. Mostar
Sanja Vučić Alf-om d.o.o.

Pantheon Human Resources Localisation

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za uvođenje, kao i za rješavanje problema u svim područjima kadrovske evidencije, koje obuhvata Pantheon.
Područja koja konsultant poznaje: klasična kadrovska evidencija, što uključuje uređivanje personalnih mapa zaposlenih, praćenje odsutnosti i prisutnosti zaposlenih, utvrđivanje i izračun godišnjeg odmora za zaposlenike, upotreba i kreiranje zakonom propisanih obrazaca, održavanje potrebnih šifranata i postavki za upravljanje pozivima za nova radna mjesta; također je osposobljen za savjetovanje o korištenju Pantheon-a pri praćenju svih zakonski propisanih podataka , mjera u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar
PANTHEON Certified Junior Consultant Kemal Imamovic Agencija SoftCon
Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar
Ajdin Setka Mobis d.o.o. Mostar

Pantheon Manufacturing SE

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za uvođenje, kao i za rješavanje problema na području jednostavne proizvodnje u PANTHEON-u SE/ME.
Područja koja konsultant poznaje: za proizvodnju potrebne vrste parametara i vrste dokumenata, sastavnice u šifrantu materijalnih resursa i narudžbi kupaca, prenos narudžbi kupaca u radne naloge i ručno kreiranje radnih naloga, obrada radnih naloga, vrednovanje radnih naloga i analiza radnih naloga uključujući predkalkulacije.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar
Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
PANTHEON Certified Junior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Ajdin Setka Mobis d.o.o. Mostar

Pantheon Manufacturing MF

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar
Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions

Pantheon Orders

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za savjetovanje, kao i za rješavanje problema u području šifranata i narudžbi, kako narudžbi kupaca tako i narudžbi dobavljačima, koje obuhvata Pantheon.
Područja koja konsultant poznaje: šifrant subjekata, šifrant artikala i ostali manji šifranti. Također poznaje područja narudžbi kupaca, narudžbi dobavljačima (ručno i automatsko kreiranje), područje rezervacije artikala i otpremne liste. Osposobljen je za obračun narudžbi, kako narudžbi kupcima, tako i narudžbi dobavljačima.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar
Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar
PANTHEON Certified Junior Consultant Kemal Imamovic Agencija SoftCon
Ajdin Setka Mobis d.o.o. Mostar

Pantheon Payroll Localisation

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za rad u modulu plate u Pantheon-u.
Područja koja konsultant poznaje: vrste zarade ( plate, bonusi itd), održavanje relevantnih šifranata i vrsta dokumenata, kreiranje i postavljanje naloga za plaćanje, implementacija zakonskih promjena.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Kemal Imamovic Agencija SoftCon
PANTHEON Certified Junior Consultant Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar
Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar
Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions

Pantheon PDV Localisation

Certifikat potvrđuje da je konsultant kvalificiran za savjetovanje u modulu PDV u Pantheon-u. Konsultant je edukovan za postavljanje modula PDV, kao i za rješavanje svih problema na tom području.
Područje obuhvata kreiranje svih zakonski propisanih knjiga, obračun PDV-a i njegovo knjiženje. Konsultant je osbosobljen za postavljanje PDV stopa na ulaznim i izlaznim fakturama u svim zakonski predviđenim varijantama.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Kemal Imamovic Agencija SoftCon
PANTHEON Certified Junior Consultant Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar

Pantheon Travel Orders

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za savjetovanje pri uvođenju i rješavanju problema na području radnih naloga, koje obuhvata Pantheon.
Područja koja konsultant poznaje: putni nalozi (jednostavni, u inozemstvu, povratni), što uključuje kreiranje pozicije, troškove, plaćanje i knjiženje; ispis putnih naloga, postavke na vrstama dokumenata, administratorska konzola te šifrant dnevnica i kilometraže.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar
PANTHEON Certified Junior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
Muriz Spržo BTS COMPUTERS d.o.o.

Pantheon ZEUS

Ovaj certifikat potvrđuje, da je nosilac kvalifikovan za instalaciju, podešavanje, održavanje i pomoć korisniku na području ZEUS-a.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Anela Bajramović Mobis d.o.o. Mostar
Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.
Dizdarevic Maho Vertical Solutions
PANTHEON Certified Junior Consultant Sanda Krejić Alf-om d.o.o.
Zdravko Todorović Alf-om d.o.o.

Plače

Plače

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Muriz Spržo BTS COMPUTERS d.o.o.

Više informacija

Za više informacije o direktnoj podršci i Ugovoru o održavanju nazovite nas na (033) 65 21 01 ili nam pošaljite e-mail.
X