Podrška za PANTHEON neposredno od DataLaba

Za ugodniji i lakši rad sa poslovno informacionim sistemom PANTHEON preporučujemo Datalab odjel za podršku putem zaključivanja Ugovora o održavanju. Ugovor u isto vrijeme, nudi i brojne druge pogodnosti.

Osnovno održavanje

Usluge osnovnog održavanja su namijenjene pružanju neometanog i učinkovitog operativnog rada programskog paketa u okviru postojećih funkcionalnosti i uključene su u ugovoreni paušalni iznos. U okviru osnovnog održavanja, ćemo Vam pružiti sljedeće:

 • prednost prilikom prijave i kraće vrijeme odziva,
 • skrbnika stranke,
 • osvježavanje dodatnih modula, ispisa, analiza ili unosnih maski za programski paket, koji je posljedica promjena u programskom paketu,
 • mjesečni pregled stanja baze podataka programskog paketa, postavljanje odgovarajućih planova za optimizaciju rada baze podataka, nadzor transakcijskog dnevnika i provjera redovne izrade sigurnosnih kopija,
 • održavanje referencijalnog integriteta,
 • obavještenje o promjenama, poboljšanjima i/ili greškama u programskom paketu, te izvođenje potrebnih nadogradnji u okviru postojećeg modula programskog paketa,
 • savjetovanje o novostima i rješenjima, povezanih sa programskim paketom, koji će korisniku olakšati tekuće poslovanje, povećati njegovu učinkovitost i posljedično sniziti troškove,
 • savjetovanje o zahtjevanoj konfiguraciji i kapacitetu opreme potrebne za rad programskog paketa.

Dopunsko održavanje

Dodatne usluge održavanja, koje se dodatno plaćaju, a prije svega s ciljem osiguravanja učinkovitijeg korištenja postojećih funkcionalnosti i implementaciji novih funkcionalnosti u cilju povećanja dodatne vrijednost kupcu.

Pod dodatnim održavanjem davalac usluga će:

 • eliminirati probleme u funkcioniranju programskog paketa, nastale kao rezultat nepravilne upotrebe programskog paketa,
 • dokvalifikacija i uvod u radno okruženje korisnika od osoba koje su u radnom ili ugovornom odnosu s korisnikom,
 • podešavanje i prilagođavanje programskog paketa potrebama unutar standardne funkcionalnosti programskog paketa,
 • savjeti za definiranje, analizu i rješenja poslovnih problema s kojima se korisnik susreće pri korištenju programskog paketa,
 • razvoj dodatnih modula, ispisa, analiza ili unosnih maski za softverski paket. Nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na novim funkcionalnostima, razvijenim na zahtjev i za račun klijenta je jedino korisnik, osim ako nije drugačije dogovoreno.

Kontakti za podršku

Primarni komunikacijski kanal između korisnika i konsultanta je Help Desk. Iznimno nas pozovite na telefon broj (33) 65 21 01 ili pišite na e-mail pomoc@datalab.ba.

Posebne pogodnosti

 • Besplatan pristup PANTHEON LIVE TV, gdje korisnik može pogledati snimke sa konferencija, kurseva, vijesti i događaji, kao i druga korisna video uputstva.
 • 30% popusta na cijenu redovnih seminara u sklopu Datalab Akademije
 • 50% popusta na kotizaciju za PANTHEON konferenciju

Podrška korisnicima u Bosni i Hercegovini

Prodaju licenci i podršku korisinicima PANTHEON-a u Bosni i Hercegovini obavlja DataLab BH d.o.o. Ekipa se sastoji od o iskusnih konsultanata i stručnjaka u području poslovne informatike.

Nedim Pašić Direktor
Aldin Ćelović Vođa partnerskog kanala
Kenan Arnautović Vođa direktne prodaje

Cjenovnik podrške

U slučaju zahtjeva za pomoć putem telefona, Helpdesk sistema, ili e-maila, korisniku PANTHEON-a se obračunavaju usluge u 15-minutnim intervalima.

Više informacija

Za više informacije o direktnoj podršci i Ugovoru o održavanju nazovite nas na (033) 65 21 01 ili nam pošaljite e-mail.
X