Najčešća pitanja

Infrastruktura

Potrebna strojna oprema

Minimalna zahtjevana konfiguracija računara

Vrsta instalacije Operacioni sistem Disk Procesor RAM Zaslon
PANTHEON X s serverom MS SQL Server 2008 R2 Win 7
Win 8
Kapacitet > 12 GB Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron >= 1 GB 1280×768 pik
PANTHEON X samo klijent ili Hosting Win 7
Win 8
Kapacitet > 1 GB Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron >= 512 MB 1280 x 768 pik

Preporučena konfiguracija računara

Vrsta instalacije Operacioni sistem Disk Procesor RAM Zaslon
PANTHEON X s serverom SQL Server 2012 Win Server 2008 R2
Win Server 2012
Win 7
Win 8
Kapaciteta > 60 GB 3.1 GHz (64-bit processor) or faster multi-core >= 8 GB 1280 x 1024 pik
PANTHEON X samo klijent ili Hosting Win 7
Win 8
Kapaciteta > 25 GB 3.1 GHz (64-bit procesor) ili brži više-jezgreni procesor, faster multicore >= 1 GB 1280 x 1024 pik

* Instalacija na svoj sistem zahtijeva dovoljno snažan hardver i odgovarajući softver. Navedena konfiguracija je samo opšta smjernica, koja ne uzima u obzir druge aplikacije, softver, veličinu baze podataka ili broj korisnika. Preporučujemo da se obratite administratoru sistema i našim konsultantima, koji će vam pomoći pronaći idealno rješenje u skladu sa Vašim potrebama.

Operativni sistemi i baze podataka

PANHEON podržava veliki broj (ali ne sve) različitih kombinacija informacionog okruženja. Tako možemo produktivno iskoristiti postojeću infrastrukturu bez pretjeranih ulaganja u novu opremu za rad ili operativne sisteme. Druge verzije koristite na sopstvenu odgovornost, za njih ne preuzimamo odgovornost i NE PODRŽAVAMO IH.

 

Baze podataka

DataLab PANTHEON koristi klijent /server tehnologiju i zato mu je potreban dobar mrežni server. U instalacije (setup-e) smo uključili sljedeće servere:

 • Microsoft SQL Server Express 2014 (besplatan, uključen u instalaciju PANTHEON X), djeluje u 32- i 64- bitni operativni sistem.

Podržani serveri

PANTHEON podržava sljedeće servere i njihove verzije:

 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 64 bit
 • Microsoft SQL server 2012 64 bit
 • Microsoft SQL server 2012 32 bit
 • Microsoft SQL server 2014 32 bit
 • Microsoft SQL server 2014 64 bit
 • Microsoft SQL server 2016 64 bit

Operativni sistemi

PANTHEON je prvenstveno namjenjen radu većeg broja korisnika. U ovom domenu podržava sljedeće operativne sisteme:

 • Microsoft Windows 2008
 • Microsoft Windows 2008 R2
 • Microsoft Windows 2012
 • Microsoft Windows 2012 R2

Za rad na korisničkom računaru podržavamo sljedeće operativne sisteme:

 • Windows 7
 • Windows 8*
 • Windows 8.1*
 • Windows 10 – DatalabTehnologije d.d. podržavaju PANTHEON na sljedećim verzijama Windows-a 10: Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education). PANTHEON je podržan i na tržišno podržanoj Windows 10 verziji: Current Branch (CB), Current Branch for Business (CBB) te Long-Term Servicing Branch (LTSB) i bit će podržavan do kraja životnog ciklusa aplikacije (nema predviđenog datuma).

PANTHEON na Apple računaru

PANTHEON je namjenjen Windows okruženju, ali se može koristiit na više načina na računarima Apple Mac s operativnim sistemom OS X i mobilnih naprava s iOS.

 • Emulacija Windowsokruženja sa jednim od namjenskih emulatora, npr. WineHQ ili CrossOver.
 • Virtualno okruženje: virtualizacija (npr. Parellels) omogućava, da sa jednog operativnog sistema pređete na drugi operativni sistem. Tako u OS X okruženju na virtualnom računaru namjestite okruženje Windows i upotrebljavate PANTHEON.
 • Više operativnih sistema uporedo (tzv. multi-boot). Kada upalite računar možete odabrati koje okruženje želite. Tako, možete jednostavno namjestiti okruženje Windows i upotrebljavati PANTHEON.

Terminalni pristup

DataLab PANTHEON podržava sljedeće načine terminalnog pristupa:

 • Microsoft Windows 2008
 • Microsoft Windows 2008 R2
 • Microsoft Windows 2012
 • Microsoft Windows 2012 R2
 • Cytrix
 • Microsoft Windows RAS
 • Virtual Private Network
 • Virtual Private Network za upotrebu SSL enkripcije na SQL serveru (od builda 55.35.00 naprijed)

 

Vrste instalacije u odnosu na konfiguraciju mreže

DataLab PANTHEON možemo da instaliramo na različite konfiguracije računarskog sistema. Po pravilu razlikujemo jednokorisničku i mrežnu instalaciju. Mrežna (višekorisnička) instalacija se može izvesti na dva načina.

 • Manji korisnici (do 5 korisnika u mreži) mogu da koriste kao server najsnažniju (i najmanje korištenu) radnu stanicu u mreži i tako uštede trošak namjenskog računara i serverske programske opreme.
 • Većim instalacijama (preko 5 korisnika) preporučujemo instalaciju sa namjenskim serverom, gdje server ne koristimo za rad sa programom.

Poseban način instalacija su PANTHEON hosting sistemi, gdje se server ne instalira u našem preduzeću već koristimo poseben sistem usluga hostinga SQL servera.   Više informacija o instalaciji

Pristup do interneta

Pristup do interneta je danas za svako preduzeće nužno. Na internet se seli većina poslovne komunikacije (elektronska pošta), a sve više su raširene i razne metode elektronskog poslovanja. Svaki korisnik DataLab PANTHEON programske opreme je dužan da napravi pristup do interneta. Pristup može biti preko običnog modema, ISDN, klabla ili stalne veze. Bez interneta nije moguće aktivirati i nadograđivati našu programsku opremu! Kod PANTHEON Hostinga, važno je da imamo brzinu uploada. Preporučena brzina je najmanje 10/2 Mb (10 Mb prijenosa i 2 Mb uploada). Najbolje se pokazala simetrična povezanost gdje je brzina prijenosa i uploada jednaka.

Kupovina licenci

Licence i serijski brojevi

PANTHEON za svoj rad treba da ima odgovarajuću licencu, koju povlači sa našeg mrežnog servera poslije upisa serijskog broja. Licence možete da rasporedite na proizvoljan broj serijskih brojeva, koji će u isto vrijeme označavati i lokacije (poslovne jedinice, povezana preduzeća …), na kojima se određene licence koriste. Raspoređivanje zavisi i od vaših poslovnih potreba kao i od konfiguracije računarske mreže na kojoj se PANTHEON instalira. Više informacija o licenciranju

Dokup i nadogradnja licenci

Ukoliko već imate PANTHEON licence i potrebne su Vam dodatne, ili licence sa više mogućnosti i funkcionalnosti, jednostavno možete kupiti dodatne licence, ili nadograditi (zamjeniti za više), plaćate samo razliku. Neki primjeri pogodnosti

Početak rada

Instaliranje PANTHEON-a

Uputstva za instalaciju poslovno informacionog sistema PANTHEON su detaljno opisana na Korisničkim stranicama. Početak instalacije

Postavke za novog korisnika

Upute za dodavanje, mijenjanje, brisanje, i dopune korisnika su detaljno opisane na Korisničkim staranicama. Dodavanje i brisanje korisnika

Dodavanje i brisanje korisničkih grupa

Upute za dodavanje i brisanje korisničkih grupa su detaljno opisane na Korisničkim staranicama. Dodavanje i brisanje grupa

Održavanje sistema

Osvježenje i održavanje PANTHEON-a

Poslovno informacioni sistem je “živ organizam”, koji mora da se mijenja i prilagođava. Spoljašnji zahtjevi (npr. promjene zakonodavstva) zahtjevaju nove verzije programske opreme, dok je još više promjena i poboljšanja posljedica vlastitog razvoja i napretka informacionog sistema, koje ga čine još boljim, funkcionalnijim, stabilnijim i efikasnijim. Istovremeno se mijenja i tehnologija, koja je osnova informacionog sistema. Zbog navedenog, neophodno je program osvježiti novim verzijama, odnosno kako mi kažemo potrebno je uraditi nadogradnju. Na nadogradnju imate pravo ukoliko imate zaključen Ugovor o osvježavaju za programski paket DataLab PANTHEON ili kraće rečeno pravo na osvježenje. Osvježenje, izuzev kod PANTHEON Hosting-a, nije uključeno u cijenu licence. Više informacija o osvježenju

Da li možemo promijeniti Datalab partnera?
Sigurnost i zadovoljstvo naših korisnika je naš primaran cilj. Ako uzmemo u obzir naš način poslovanja, gdje Datalab razvija programsku opremu, a održavanje, instalaciju i podršku vrše partneri, može da se pojavi situacija da korisnik nije zadovoljan uslugama, koje obavlja partner. DataLab prepušta izbor partnera korisniku bez ikakvih prepreka. Korisnik može partnera da izabere sam, a isto tako može i da ga promjeni. Dovoljno je pismeno obavještenje DataLab-u, da korisnik prekida poslovni odnos sa partnerom A i prelazi na partnera B ili na matično preduzeće DataLab. Licence i sve plaćene usluge su vlasništvo korisnika i nisu vezane za partnera i vrijede bez obzira na broj promjena. Samo želimo da Vas upozorimo da svaki partner najbolje poznaje svoje korisnike. Kod prelaska sa jednog partnera na drugog, potrebno je uzeti u obzir da će novi partner ponovo morati da se upozna sa načinom rada korisnika, što može da dovede do dodatnih troškova. .

Više informacija

Za više informaicja u vezi sa poslovno informacionim sistemom PANTHEON pozovite nas  (033) 65 21 01 ili pišite na e-mail.

X