Obrazovni (EDU) partneri

Partnerski program, EDU program namjenjen je obrazovnim ustanovama koje PANTHEON koriste u edukacijske svrhe. Obrazovna ustanova, uspostavljanjem EDU partnerstva, PANTHEON licence dobije besplatno, ali i edukacijski materijal u okviru DataLab Akademije. U poslovnoj 2014. godini, krenuli smo sa uspostavljanjem EDU partnerstva za PANTHEON Farming, ostvarujući suradnju sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom i Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Bosna i Hercegovina

www.efsa.unsa.ba Ekonomski fakultet u Sarajevu
www.blc.edu.ba Visoka škola Banja Luka College, Banja Luka
unvi.edu.ba Univerzitet Vitez, Travnik
www.ssst.edu.ba Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Sarajevo
www.ppf.unsa.ba Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
www.vfs.unsa.ba Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
www.apeiron-uni.eu Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka
X