Upravljanje proizvodnim jedinicima – PANTHEON MT

Brzi protok informacija i pregledno vođenje dokumentacije su od životnog značaja za svako preduzeće. Mnoga proizvodna preduzeća imaju poteškoće prvenstveno na relaciji proizvodni pogon <–> proizvodna jedinica, gdje je takođe potrebno dokumentovati posao. Ta dokumentacija je u najvećem broju slučajeva papirna i nosi sa sobom sve nedostatke koje ima takva dokumentacija; nije pregledna, postoji veća mogućnost unosa greške , a troškovi računovodstva su zbog višestrukih unosa veći.

Za prevazilaženje ovih poteškoća razvili smo PANTHEON Manufacture Terminal, licencu, koja uklanja sve nespretnosti klasične papirne dokumentacije. Pantheon MT uvodi elektronsku dokumentaciju u proizvodnu jedinicu, čime osigurava bolji prenos informacija, umanjuje mogućnost ljudske greške i omogućava direktnu vezu dokumenata s računovođom, direktorom i drugim odjeljenjima.

PANTHEON Manufacture Terminal (MT)

PANTHEON Manufacture Terminal sadrži sljedeće funkcionalnosti:

  • Izdavanje materijala, unos materijala, pregled materijalnog dijela proizvodne sastavnice RN, pregled unesene potrošnje materijala na RN
  • Unos obavljenog posla, unos rada, pregled operacija proizvodne sastavnice RN, pregled unesenog rada na RN
  • Unos obavljenog posla po radnicima, prijem proizvoda, pregled prijema na RN
  • Forma za registraciju radnika na pojedinu operaciju i automatski prenos na RN

S obzirom da je licenca MT namijenjena isključivo za elektronsko dokumentovanje ima i primjereno nisku cijenu. Licenciranje MT verzije je moguće samo za korisnike, koji imaju MF licence.

Kako početi s upotrebom PANTHEON Manufacture?

Kontaktirajte nas

Pozovite nas na 033 652 101 ili pošaljite pitanje na prodaja@datalab.ba.

Isprobajte program

Popunite obrazac i preuzmite DEMO verziju koju kasnije možete nadograditi.

Prijavite se na edukaciju

Provjerite raspisane edukacije koje za proizvodnju organizira Datalab Akademija.

Nazovite (033) 652 101

Nazovite naše savjetnike i zajedno odaberite najbolje rješenje za za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!
X