Funkcionalnosti poslovno informacionog sistema PANTHEON

PANTHEON ERP poslovni informacioni sistem za brzo rastuće kompanije koje ulažu u stabilnost, napredne funkcionalnosti i fleksibilnost sistema. Širok spektar funkcionalnosti omogućava sistemu da ga koriste sve djelatnosti, od menadžmenta do nabavke i računovodstva.
X