PANTHEON X nove generacije

Jedina konstanta, koja nas stalno prati, su promjene. U saradnji sa Vama, dragi korisnici, smo tako u zadnjih pet godina uveli 8.951 poboljšanja i na taj način doprinijeli povećanju učinkovitosti Vašeg poslovanja. Vaša očekivanja su naša vodilja tokom razvoja. Rezultat je deseta generacija PANTHEON-a – PANTHEON X.

Ubrzanja i poboljšanja

U novi PANTHEON X SU uključena mnoga ubrzanja i poboljšanja. PANTHEON X Izlazi postepeno u periodu do junske nadogradnje u 2016. godini. prvA verzijA PANTHEON-a nove generacije PANTHEON X je IZAŠLA 24.12.2015.

U NASTAVKU POGLEDAJTE VIDEO prezentacije pantheon x-a i listu opštih i poboljšanja sadržana u novoj generaciji po modulima.

PANTHEON X novosti (24.3.2016)

PANTHEON X za računovodstvene agencije

PANTHEON X za mala preduzeća

PANTHEON X novosti (12.1.2016)

PANTHEON X za uslužna preduzeća 

PA X interface

Opšta poboljšanja

 • Brže otvaranje obrazaca (najveći učinak kod sporih veza i pri pristupu na oblak)
 • Brzina pojedinih vremenski zahtjevnih operacija (npr. Poboljšanje operacija na šifrantima subjekata, artikala i vrsti dokumenata, optimizacija administratorske konzole i obnova offline sinhronizacije podataka za POS).
 • Poboljšanja na modulu dokumentacija, koji omogućava skeniranje u PANTHEON-u također bez eksternih aplikacija.
 • U sve licence ugrađen vlastiti dokumentno/arhivski sistem, koji je posebno primjeren za tijesno povezivanje preduzeća sa računovodstvenim servisom ili internim računovodstvom.
 • Novi, savremen dizajn, prilagođen novom oprativnom sistemu i primjeren za upotrebu na tabletu.
 • Obnovljen interfejs i sistem autorizacija za lakše postavke prava i bržu provjeru tih prava korisnika, te posljedično također manje poteškoća prilikom nadogradnje.
 • Mogućnost većeg izbora (multiselect) u PANTHEON (odjel, nosioc troškova, konto).

%

ubrzanje vremenski zahtjevnih operacija

poboljšanja i unapređenja

%

efikasniji rad

%

obnovljen dizajn i grafički interfejs

Poboljšanja po modulima

ROBA (Hermes)
 • Brži rad trgovačke knjige i time brže otvaranje izvještaja.
 • Brži rad zbirnog dodavanja i obračuna izdatih računa, obračun glede na razliku u cijeni i po plaćanju realizacije.
 • Dodavanje pozicije na dokumente (računi, narudžbe).
 • Preračun prometa – Po serijskim brojevima, koji preračun izvede na osnovu serijskih brojeva.
 • Nova forma Kreiranje povećanja/smanjenja vrijednosti zalihe, za lakši i brži unos podataka za revalorizaciju zaliha.
 • Nova forma Priprema cassasconta i ispisi za cassasconto.
 • Postavke zaokruživanja izdanih računa i narudžbi kupaca na nivou vrste dokumenta, postavke zaokruživanja pozicija na dokumentima prijema.
 • Dodane mogućnosti za pregled i ispis narudžbi, izdavanje i prijem vezanih za određeni artikal.
 • Umnožavanje dokumenata s kojima kreiramo željeni broj novih dokumenata na osnovu jednog – uslužnog.
 • Dodani potpisnici na dokumente.
 • Na poreskim evidencijama je omogućeno automatsko punjenje sektora B na Rekapitulacijskom izvještaju i Izvještaju o nabavkama i dodan novi panel Kontrolni ispisi.
NOVAC (Demeter)
 • Brži rad automatskog knjiženja upotrebe materijala, automatskog knjiženja primljenih računa i automatskog knjiženja izdanih računa sada također za računovođe, koji svoju evidenciju rade preko glavne knjige.
 • Brži rad knjiženja temeljnica.
 • Brži rad ručnog zatvranja.
 • Brži rad ispisa strukture otvorenih stavki.
 • Optimizacije računovodstvenih unosa.
 • Poboljšanja računovodstvenog unosa računa (usability and functionality).
 • Optimizacija prikaza finansijskih podataka u šifrantu subjekata.
 • Mogućnost vođenja lanca multikompenzacija.
 • Automatsko dodavanje subjekata pri uvozu ispisa.
 • Dodavanje skeniranog potpisa na ispis, namijenjen za pojedinog korisnika.
 • Automatsko dodjeljivanje šifre i određivanje obaveznih polja u šifrantu nosioca troškova.
 • Veza između registra OS i putnih naloga.
 • Poboljšan rad za kreiranje datoteka za izvršenje (dodani koraci za kreiranje datoteke).
 • Izvještaj računovodstvene konzole za vođu računovodstvenog servisa.
 • Mogućnost parametrizacije bržih kratica glede na preduzeća/baze i zadatke korisnika.
KADROVI (Hera)
 • Brži rad pri ispisu plata i pripremi obračuna plata.
 • Brži rad izrade putnih naloga.
 • Brži rad izvoza spiska radnika, kojim budu istekli zdravstveni pregledi.
 • Mogućnost većeg izbora po kriterijima Zanimanje, Adresa, Kreditor, Banka, Vođa,..
 • Ključ podjele obračuna plata.
 • Uvoz odsutnosti iz Excela u PANTHEON-u.
 • Kontrole pri uvozu iz Excela.
 • Evidencija o zaposlenim radnicima sa slikom.
 • Prikaži sve isplate/uplate glede na izbrani period PN.
 • Dodan modul za bolje vođenje rada u smjeni.
 • Slanje ispisa i obrazaca u Dokumentaciju (godišnje odluke, platne liste,…).
POSLOVNA ANALITIKA (Zeus)
 • Brži rad procesiranja OLAP kocki.
 • Brži rad »rotacija kroz« (drill-through) i brži dostup do izvornih podataka.
 • Brži uvoz podataka u šifrantu elemenata nadzorne ploče.
 • Zamjena OWC komponenti za moćnije i modernije – DevExpress pivot tabela i graf.
 • Novi meni (samostalna menijska postavka) za analitiku ZEUS.
 • Autorizacije na vrstama dokumenata za planiranje, mogućnost kopiranja planskih podataka među različitim vrstama dokumenata.

Te još mnogo drugih poboljšanja i optimizacija.

Personalna mapa, Knjiženje, Obračun izdatih računa

Veleprodaja

Poboljšanja u nadogradnjama do 7. 6. 2016

PANTHEON OPŠTE
 • Logični redesigni obrazaca za preglednije unose podataka.
 • Poboljšanje svih ispisa, printanje u pozadini.
 • Poboljšan interfejs za korisniku prilagođene ispise.
 • Hierarhijska organizacija šifranata (odjeli, nosioci troškova, klasifikacije) u ME i MF verziji.
 • Šira podrška za POS periferne uređaje.
 • Moderniziran korisnički interfejs, prilagođen novom operativnom sistemu (Windows 10) i primjeren za upotrebu na tabletu.
ROBA (Hermes)
 • Brži rad dodavanja dokumenta na dokument. Istovremeno će se također izvještaji premjestiti u tabelu »Statistika« na kraju dodavanja i neće više smetati pri samom dodavanju.
 • Automatski unos novog identa u šifrant pri unosu dokumenta.
 • Tvrde rezervacije artikala sa određenim serijskim brojem i produktnim varijantama.
NOVAC (Demeter)
 • Priprema prijedloga za izvještaje za finansijske institucije (banke) i mogućnost prenosa tih prijedloga preko webservisa.
 • Izvozi/uvozi po standardu XBRL.
 • Veća automatizacija postupka pri prodaji osnovnog sredstva.
KADROVI (Hera)
 • Brži rad putnih naloga.
 • Odabir radnika ili šifre u Svrhe plaćanja na virmanima.  Čarobnjak za umnožavanje kredita/odbitaka.
 • Brži rad i poboljšanje gantograma.
 • Skenirani potpisi na ispisima kadrova, plata i putnih naloga.
 • Slanje obrazaca i ispisa u Dokumentaciju.
POSLOVNA ANALITIKA (Zeus)
 • Poboljšanje nadzornih ploča o Nove vrste elemenata Forum / Novosti / Video Snimci
  • Nova vrsta elementa ToDo o Nova nadzorna ploča Pregled prodaje
 • Brži rad i poboljšanje za OLAP analize za edukaciju korisnika sa osnovnim poznavanjem PANTHEONa:
  • padajući meni za uslove i alate,
  • mogućnost postavki brojnih formata u pivot tabeli (decimalna mjesta, % …), o proširenje dimenzije Kupci u analizama prodaje sa nivoom Mjesto, o nova dimenzija Tip subjekta u analizama bruto bilansa.
 • Poboljšanje planiranja: o zamrzavanje naslovnih stupaca pozicije i naziva pozicije pri micanju lijevo-desno, o funkcionalnost transpose (zamjena redova i kolona) na panelu Analiza, o čarobnjak za planiranje prodaje na osnovu narudžbe.
 • Zamjena komponenti pivot tabele u Ad-hoc analizama sa onima većeg kapaciteta

Želite najnovije informacije o PANTHEON-u X?

Ostavite nam svoj kontakt da biste primali obavještenja o novostima i savjetima za brži i učinkovitiji rad s PANTHEON-om X

X