PANTHEON Cloud tehnički detalji

Za hosting vam ne treba vlastiti namjenski server

Svrha hostinga jeste da manja preduzeća i računovodstveni servisi pristupaju do modernih poslovnih programskih rješenja.

Mnogo manjih preduzeća ne mogu sebi priuštiti investiciju koja je nužna za ulazak u svijet modernog poslovanja – troškovi su jednostavno previsoki. Za posljedicu, mnoga preduzeća ostaju bez odgovarajuće poslovne programske opreme ili izaberu manje kvalitetne programe koji ne zadovoljavaju njihove potrebe.

Napredak ovakve tehnologije i brz rast procesnih kapaciteta su omogućili nastanak data centara, koji se bave isključivo prijenosom informacijske tehnologije. Na taj način korisnici mogu npr. iznajmiti data server ili mrežni server po ugodnoj cijeni što bi ih inače puno koštalo.

PANTHEON Hosting - shema

Korisnici PANTHEON Cloud-a tako dobijaju najbolje iz dva svijeta. Data centri nude najam vrhunske računarske opreme, a Datalab nudi najam PANTHEON-a. Korisniku je potrebno samo korisničko ime i lozinka s kojom se prijavljuje u sistem – sve ostalo je već pripremljeno i uključeno u cijenu

Dodatna prednost hostinga jeste da do istih podataka (koji su na istom serveru) odjednom pristupaju računovodstveni servis i njegova stranka, što smanjuje troškove računovodstva.

Sistem hostinga i mrežna aplikacija

Sistem mrežnog hostinga ne treba miješati s aplikacijama koje rade u web preglednicima.

Mrežni hosting radi na proncipu Saas (Software as a service), gdje korisnik preko interneta samo pristupa programu – PANTHEON. Internet je samo put za prijenos podataka, program je namješten u data centru – korisnik se prijavi i radi preko interneta u PANTHEON-u. Funkcionalnosti PANTHEON-a ostaju iste i nisu ograničene. Razlika je samo u tome da u klasičnom načinu korisnik upisuje podatke u PANTHEON namješten na svom računaru, dok u sistemu hostinga preko interneta unosi podatke u PANTHEON, namješten u data centru.
Sistem hostinga je pouzdaniji i nudi više u usporedbi s web poslovnim aplikacijama. U zadnje vrijeme vidimo porast takvih brzih rješenja koji nude pojednostavljen rad u web preglednicima. Međutim, potrebno je znati da web preglednici (browseri) nisu operacijski sistemi i mnoge stvari koje su danas očigledne (e-bankarstvo, bar kod čitači, oblikovači ispisa) unutar web preglednika ne rade ili rade znatno slabije od klasičnih aplikacija. Preglednici su namjenjeni pregledu internet stranica, a ne vođenju preduzeća! Ovdje je također glavni razlog da je PANTHEON dostupan preko interneta, iako djeluje kao samostalna aplikacija – sigurno i pouzdano.

Tok PANTHEON Cloud usluge u četiri koraka

  1. Korisnik šalje prijavu na Datalab koji ga poveže s data centrom.
  2. Datalab obezbijedi korisnika sa PANTHEON klijentom.
  3. Korisnik prenese svoje podatke u bazu data centra.
  4. Korisnik zatim može početi s radom

Sigurnost i pouzdanost

Sigurnost podataka je od ključne važnosti za uspješno poslovanje – izgubljeni ili ukradeni podaci mogu za preduzeće značiti gubitak dobiti, tužbu od strane stranki ili u konačnici kraj preduzeća. Korisnici PANTHEON Cloud tako dobivaju najviši stepen zaštite i sigurnosti pri radu s podacima.

Data centri u kojima su pohranjeni podaci su svi bez izuzetka odgovarajuće osigurani, koriste najsigurnije požarne zidove i šifriranje podataka, pristup do podataka na serveru ima samo ovlašteno osoblje. Time pružamo našim korisnicima odgovarajuću sigurnost i diskretnost pri radu.

E-arhiv i sigurnosne kopije

Dragocjeni podaci poduzeća su često žrtve nesreća koje uzrokuju »više sile« (najčešći krivac za gubitak podataka je udar groma). Takve nesreće je moguće spriječiti redovitim arhiviranjem i izradom sigurnosnih kopija – backup-ova. To je razlog da se pružatelji usluga hostinga brinu za taj dio sigurnosti podataka.

U PANTHEON Cloud-u se sigurnosne kopije baza podataka kreiraju najmanje jednom dnevno. O tome da se za sigurnost podataka dobro brine govori podatak da su korisniku na raspolaganju sve sigurnosne kopije napravljene u zadnjih 14 dana. Korisnik tako može u svakom trenutku zahtijevati izradu sigurnosne kopije na DVD-u ako želi imati fizički pristup bazi podataka za svoju arhivu.

Cjelokupan e-arhivski sistem je već pripremljen i postavljen za potrebe korisnika – za uspostavljanje sigurnog i preglednog elektronskog arhiva potreban vam je još samo skener.

Sigurnosni standardi i šifriranje podataka

Podaci korisnika se nalaze u sigurnim data centrima koji su certificirani po međunarodnim sigurnosnim standardima. To uključuje i zaštitu od krađe ili uništavanja podataka od strane hakera (firewall, primjenu enkripcije protokola, itd.) kao i zaštitu od katastrofa (potres, požar itd.)

Da ne bi došlo da razotkrivanja podataka na putu između vašeg računara i data centra komunikacija između PANTHEON-a i servera je šifrirana s SSL vezom. SSL (secure socet layer) veza koristi najmoćnije algoritme i obično se koristi kod poslovanja s kreditnim karticama i drugog e-poslovanja. Na taj način su podaci naših korisnika sigurni na cijelom putu od prijenosa na mrežu do pohranjivanja u data centru.

Pozovite (033) 652 101

Pozovite nas da zajedno izaberemo odgovarajuće rješenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!

X