Kontroling i računovodstvo ‘u oblaku’

Oct 1, 2018 | BLOG BA, Novosti, Računovodstvo

Bogatstvo se nalazi posvuda i čeka da bude iskorišteno.

- Kineska poslovica

U savremenim uvjetima poslovanja stručne kompetencije finansijskih menadžera, naročito u kontroling funkciji, jedan su od faktora uspješnog poslovanja. Kontroling funkcija u međunarodnoj grupaciji  ima posebnu ulogu, jer strateški menadžeri žele pravovoremeno znati odgovore na pitanja: Koja preduzeća kćerke eventualno generiraju gubitke?, Koji segment poslovanja postaje ‘teret’ za međunarodnu grupaciju i kako ga treba riješiti? i slično. Ako u međunarodnoj grupaciji postoji uređeni sistem kontrolinga, te kada se za ove potrebe primjenjuju prednosti računovodstva ‘u oblaku’, odgovori na postavljena pitanja biće na raspolaganju strateškom menadžmentu u veoma kratkom vremenu. U suprotnom, biće potrebno pronaći kvalitetne mehanizme za brzo i efikasno izvještavanje na nivou međunarodne grupacije, kako bi se blagovremeno uočile ‘slabe’ strane pojedinih preduzeća kćerki.

Kontroling[1] nisu samo tablice ili grafikoni, izvještaji ili prezentacije, kao što se vrlo često misli. Kontroling je znanje i umijeće, filozofija upravljanja na bazi ekonomske logike racionalnosti, skup multidisciplinarnih znanja koja su potrebna kako bi se na bazi bezbrojnih podataka iz poduzeća i izvan njega prikupio optimalan broj informacija koje su menadžerima, dakle onima koji odlučuju neophodne za kvalitetno odlučivanje. Sastoji se od integriranog sistema upravljanja koji u osnovi ima sistem vrijednosti – viziju, misiju i ciljeve – kao temelj poslovne politike preduzeća. Kontroling zatim objedinjuje planiranje, kontrolu, informiranje, organizaciju i upravljanje ljudskim potencijalima.

Na koji način će biti organizirana kontroling funkcija zavisi od više faktora: veličine preduzeća, organizacijske i menadžerske strukture, raspoloživih ljudskih potencijala iz područja kontrolinga, te organizacijske kulture koja će u značajnoj mjeri uticati na proces upravljanja promjenama u preduzeću. Ako je kontroling funkcija prvenstveno računovodstveno orijentirana, zadatak kontrolinga se svodi na učinkovitu pripremu računovodstvenih podataka i finansijskih informacija sa ciljem osiguravanja likvidnosti i pozitivnoga poslovnog rezultata međunarodne grupacije. U ovom slučaju uobičajeno je da kontroling bude dio službe računovodstva, a za kontroling funkciju je značajno da se na nivou međunarodne grupacije primjenjuju odgovarajući IT alati kao što je to npr. računovodstvo ‘u oblaku’.

Izuzetna složenost procesa upravljanja zahtijeva da se kontrolerski način razmišljanja primjenjuje kod svih zaposlenika, a ne samo kod osoblja u računovodstvenoj funkciji i kontrolingu. Primjenom računovodstva ‘u oblaku’ ovakav način razmišljanja može se i praktično realizirati kroz odgovarajući informaciono-komunikacijski sistem. U međunarodnoj grupaciji, primjenom alata računovodstva ‘u oblaku’ kontroling funkcija obezbjeđuje potrebnu racionalnost pri korporativnom upravljanju.

Kontrolingom se omogućuje bolje i preciznije planiranje poslovnih procesa budući da je za dobro planiranje potrebno imati mnogo kvalitetnih informacija. Isto tako, kontrola ostvarene proizvodnje, prodaje, prihoda, troškova i ostalih aktivnosti znatno je bolja primjenom tehnika kontrolinga, a naravno da je od izuzetne važnosti i potpora informatičke tehnologije pomoću koje se prikupljaju tačne informacije i omogućuje kvalitetna kontrola. Kontroling pomoću svojih principa koordinacije i integracije, te korištenjem različitih instrumenata operativnog i strategijskog upravljanja pomaže menadžmentu u bržem i boljem prilagođavanju unutarnjim i vanjskim promjenama, te pronalaženju načina smanjenja troškova.

Poseban izazov za kontroling funkciju u međunarodnoj grupaciji odnosi se na usklađivanje različitih poslovnih jedinica (preduzeća kćerki) i njihovih menadžera s jedne strane, te usklađivanje razina planiranja na nivou međunarodne grupacije sa druge strane, od strateškog planiranja preko srednjoročnog planiranja i budžetiranja kapitala do samog procesa godišnjeg budžetiranja. Pri tome primjena alata računovodstva ‘u oblaku’ može biti veoma korisna, jer omogućava da se sa ograničenim kadrovskim potencijalima u funkciji kontrolinga na efikasan, brz i učinkovit način upravlja na nivou cjelokupne međunarodne grupacije. Primjenom alata računovodstva ‘u oblaku’ kontroling funkcija zadržava “lean” sistem upravljanja na nivou međunarodne grupacije. Na taj način obezbjeđuje se potrebna fleksibilnost poslovanja, gdje detaljnost pri planiranju i budžetiranju treba biti optimalna, a ključni pokazatelji trebaju biti povezani sa strategijom međunarodne grupacije.

Zaključak

Sa poslovicom: ‘Bez alata nema zanata’ može se najjednostavnije opisati značaj računovodstva ‘u oblaku’ za kontroling funkciju i uspješno poslovanje međunarodne grupacije. Uspješnost strateškog upravljanja u međunarodnoj grupaciji zavisiti će prvenstveno od učinkovitosti funkcije kontrolinga, koja treba da na nivou svih preduzeća kćerki brzo objedini neophodne informacije za poslovno odlučivanje.

Ukoliko se uslijed nepostojanja adekvatnih IT alata odnosno neprimjenjivanja alata računovodstva ‘u oblaku’ funkcija kontrolinga svede samo na kreiranje tablica ili grafikona, izvještaja ili prezentacija sa podacima na nivou međunarodne grupacije, neće doći do uspostavljanja integriranog sistema upravljanja zasnovanog na vrijednostima međunarodne grupacije: viziji, misiji i ciljevima kao temeljima poslovne politike.  Zato eksperti u funkciji kontrolinga ne smiju se zadovoljiti da u svom radu koriste neadekvatne IT alate i metodologije, nego treba da pronađu nove načine za kvalitetnije obavljanje vlastitih poslovnih zadataka i na taj način proaktivno utiču na proces upravljanja promjenama u međunarodnoj grupaciji.

Kontroling kao poslovna funkcija u vremenima kontinuiranih promjena i globalizirane tržišne utakmice ima za cilj osiguravati uvjete za pravodobno i učinkovito donošenje dobrih odluka izbjegavajući nepotrebne rizike i minimizirajući one neizbježne. Od kontrolinga kao strateškog koncepta se zahtjeva i očekuje da:

  • ‘pametnim’ korištenjem informacija iz eksternog i internog okruženja, te iz prošlosti i sadašnjosti, upućuje na budućnost
  • kroz svakodnevnu prisutnost u poslovanju osigura unaprjeđenje efikasnosti i efektivnosti
  • harmonizira, koordinira i integrira organizaciju i poslovne procese
  • usklađuje ambicije i planove  s mogućnostima i ostvarenjima.

Za složene zadatke koje funkcija kontrolinga obavlja potrebno je imati i adekvatne IT alate, a računovodstvo ‘ u oblaku’ predstavlja minimalno potreban alat kako bi se u međunarodnoj grupaciji mogle pravodobno i učinkovito donositi kvalitetne poslovne odluke.

SoftConsulting sp Tuzla je prije 8 godina započeo sa realizacijom misije pružanja suvremenog poslovnog savjetovanja primjenom IT alata i na taj način se na BH tržištu pozicionirao kao prva virtualna kancelarija za poslovno savjetovanje.

Prigodnim poklonima SoftConsulting nagrađuje Vaše ukazano povjerenje u proteklom periodu,

Ostavljanjem svojih podataka, ispunjavanjem obrazca dobijate dva e-Priručnika!

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

X