Koja je uloga internog revizora u preduzeću?

Apr 19, 2019 | BLOG BA, Novosti

” Usus est optimus magister. [1]

- Ciceron

Svrha finansijske revizije je višestruka. Prvo je potrebno potvrditi da u preduzeću postoje propisani postupci kojima se definira način upravljanja poslovanjem kako bi se dobile optimalne razine profita. Drugo je provjera usklađenost poslovanja preduzeća sa svim primjenjivim regulatornim zahtjevima. I treće je zaštita svih poslovnih dionika od rizika eventualnih  ‘fraud’[2] postupaka.

Šta je unutarnja (interna) revizija?

Unutarnja (interna) revizija je neovisna i objektivna poslovna aktivnost osmišljena kako bi se dodala vrijednost i poboljšalo poslovanje preduzeća. Pomaže preduzeću da ostvari svoje ciljeve tako što donosi sistemski, discipliniran pristup ocjenjivanju i poboljšanju učinkovitosti procesa upravljanja rizicima, kontrole poslovanja i cjelokupnog poslovnog upravljanja.

Unutarnja revizija ocjenjuje proces unutarnje kontrole u preduzeću, uključujući procese korporativnog upravljanja i računovodstva. Osigurava usklađenost sa zakonima i propisima, te tačnim i pravovremenim finansijskim izvještavanjem. Pomaže u održavanju operativne učinkovitosti identificiranjem problema i ispravljanjem propusta prije nego što se isti otkriju u vanjskoj reviziji.

Postupci unutarnje revizije

Unutarnja revizija može se provoditi na dnevnoj, sedmičnoj, mjesečnoj ili godišnjoj osnovi. Pojedini organizacioni dijelovi preduzeća ili preduzeća kćerke u međunarodnoj korporaciji mogu biti revidirani češće u odnosu na druge organizacione jedinice. Revizije mogu biti zakazane (najavljene) kako bi se menadžerima omogućilo da pripreme potrebne dokumente i informacije ili mogu biti nenajavljene, ako se sumnja na neetičnu ili nezakonitu aktivnost koje je ujedno i predmet unutarnje revizije.

Uloga i značaj internog revizora

Interni revizor vrši kontrolu cjelokupnog poslovanja preduzeća, uključujući upravljanje rizikom, finansijsku pouzdanost i usklađenost sa svim primjenjivim propisima. Najznačajnije dužnosti unutarnjeg (internog) revizora su:

  • objektivno pregledati poslovne procese u preduzeću
  • utvrditi da se u preduzeću provode relevantni zakoni i interna akta
  • procijeniti učinkovitost postupaka upravljanja rizicima koji su trenutno važeći
  • osigurati zaštitu poslovanja preduzeća od eventualnih prijevara i krađe imovine
  • izraditi preporuke o tome kako poboljšati unutarnje kontrole i procese upravljanja.

Značaj internog revizora ogleda se u činjenici da se oni bave pitanjima koja su bitno važna za opstanak i prosperitet svakog preduzeća. Za razliku od vanjskih revizora, interni revizori posmatraju poslovanje preduzeća izvan finansijskih rizika, kako bi razmotrili i šira pitanja kao što su: ugled preduzeća, rast, njegov utjecaj na okoliš i način na koji se tretiraju zaposlenici u preduzeću.

Interni revizor ima odgovarajuća znanja i vještine za upravljanje rizikom, te može djelovati i kao interni konsultant koji pruža savjete i djeluje kao posrednik za poboljšanje prakse u nekom preduzeću. Ovo je od posebnog znača za realizaciju novih projekta koji se poduzimaju u preduzeću, gdje interni revizor može pomoći da se osigura da su projektni rizici jasno identificirani i procijenjeni uz odgovarajuće poduzimanje pravodobnog načina upravljanja njima.

Vrste interne revizije

Unutarnja revizija obično podrazumijeva internu finansijsku reviziju, ali postoji više različitih vrsta interne revizije, od kojih su najznačajnije:

  • Finansijska revizija: utvrđuje ispravnost prezentiranja finansijskih podataka.
  • Revizija informacijske tehnologije: procijenjuje se informacijski sistem preduzeća kako bi se osiguralo da su osjetljivi podaci zaštićeni i tačni, kao i da je IT sistem siguran.
  • Revizije operacija: procjenjuje se da li su unutarnje kontrole dostatne i kako rade, kao i da su operativne procedure učinkovite i potpune.
  • Revizija uspješnosti: utvrđuje se ispunjava li preduzeće poslovne ciljeve koje je odredio strateški menadžment.

Zaključak

Interni revizor prvenstveno se bavi procjenom upravljanja rizikom u preduzeću. Izvještavanjem o tome da su procjenjeni važni rizici i gdje su potrebna poboljšanja, interni revizor pomaže strateškom menadžmentu da učinkovito upravlja preduzećem. Rad internog revizora uključuje procjenu organizacijske kulture i kulture upravljanja rizikom u preduzeću, kao i izvještavanje o učinkovitosti provedbe politika upravljanja.

Preduzeća se danas suočavaju sa rizikom prijevare više nego ikad prije zbog ekonomske nestabilnosti, sve većeg oslanjanja na informacijsku tehnologiju i transakcionalne složenosti, što dovodi do pritisaka, prilika i opravdanja za prijevaru.

Uloga unutarnje revizije u procjeni upravljanja rizikom je široka jer su svi zaposlenici u preduzeću, kao i menadžment preduzeća, uključeni su u unutarnju kontrolu. Kako bi uspješno obavili svoj posao, unutarnji revizori moraju posjedovati visoku razinu tehničkih vještina i znanja,  ali biti i učinkoviti komunikatori, dobri projektni menadžeri, analitički jaki, te dobri pregovarači.

[1]Op.a. – Prijevod citata sa latinskog jezika: ‘Iskustvo je najbolji učitelj.’ 
[2]’ Freud ‘ -Prijevara podrazumijeva lažno prikazivanje činjenica, bilo namjernim uskraćivanjem važnim iformacijama ili davanjem lažnih izjava drugoj stranici za specifičnu svrhu stjecanja nečega što možda nije osigurano bez obmane. Može se dogoditi u finansijama, nekretninama, investicijama i osiguranju. Izvor:  https://www.investopedia.com/terms/f/fraud.asp 

SoftConsulting sp Tuzla predstavlja novu vrstu poslovnog savjetovanja i upravljanja poslovnim procesima zasnovanog na kombinaciji poslovnog izvještavanja, analize, planiranja, marketinga i informacionih tehnologija.

Prva BH virtualna kancelarija za poslovno savjetovanje, u narednih mjesec dana, obilježava svoj 9. jubilej, povodom čega su pripremili besplatan e-Priručnik. 

Ostavljanjem svojih podataka, ispunjavanjem obrazca dobijate link do e-Priručnika!

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

X