Kako računovođe mogu modernizirati poslovanje?

Jan 10, 2019 | BLOG BA, Novosti, Računovodstvo

„Ko hoće daleko stići, mora rano ustati.”

- Njemačka poslovica

Računovođa može obavljati različite vrste računovodstvenih poslova, pri čemu se opseg poslova može razlikovati: od unosa finansijskih podataka u poslovne knjige koje su u obliku odgovarajućeg softvera, preko obračuna pojedinih finansijskih vrijednosti ( npr. plaća, amortizacije i itd.), do ocjene trenutnog finansijskog stanja i poslovnog uspjeha preduzeća, te planiranja finansijskog dijela poslovnog plana. Obavljanje ovih poslova jednostavnije je ukoliko računovođa izvrši moderniziranje poslovanja primjenom npr. računovodstva ‘u oblaku’. Računovođa moderniziranjem vlastitog poslovanja postaje kvalitetniji pružalac usluga i izvor informacija za strateške menadžere, pri povećanju konkurentnosti preduzeća na tržištu, te tako omogućavaju kvalitetan razvoj poslovanja preduzeća.

Knjigovođa vs. Ovlašteni računovođa

Knjigovođa obavlja poslove izrade, vođenja, pohranjivanja i održavanja poslovno-finansijske dokumentacije u preduzeću odnosno pomaže pripremiti i pregledati račune, te proučava podatke i poslovne knjige. Zadatak knjigovođe je da pomaže ovlaštenom računovođi u finansijskom savjetovanju preduzeća na način da priprema statističke podatke i finansijske izvještaje itd.

 Ovlašteni računovođa je licenciran za obavljanje poslova u računovodstvenoj profesiji i ima zadatak da priprema namjenske informacije za strateško odlučivanje, vrednuje bilansne pozicije, predviđa ishode poslovanja tekućeg i budućeg razdoblja, vrši  uvođenje novih informacijskih sistema u preduzeću i drugo. Pri tome je neophodno osigurati kontinuiran profesionalni razvoj računovođe.

Zašto je potrebno modernizirati računovodstvene poslove u preduzeću?

 Biti uspješan knjigovođa odnosno ovlašteni računovođa u suvremenom poslovnom okruženju, koje karakteriziraju konstantne promjene, podrazumijeva da se poslovne aktivnosti većinom obavljaju u digitalnom okruženju. Informacione tehnologije i njihova primjena u računovodstvenim poslovima podrazumijevaju osim korištenja npr. MS Office alata i specijalizovanih softvera za računovodstvo, primjenu sve više online alata npr. e-banking, ePDV itd.

Umjesto konvencionalnog načina dokumentovanja finansijskih transakcija i izvještavanja, računovođe koriste sve više digitalne alate za ove potrebe. To su samo neki od razloga zašto je neophodno izvršiti modernizaciju računovodstvenih poslova, bez obzira da li se radi o međunaorodnoj grupaciji, preduzećima kćerkama,MSP[1] ili specijalizovanim preduzećima za pružanje računovodstvenih usluga.

Prednosti moderniziranja poslovanja za računovođe

Moderniziranje poslovanja pred računovođe postavlja brojna pitanja. Jedno od pitanja je: Da li nastaviti koristiti samo trenutne softvere ili početi koristiti druge digitalne alate? Pri odgovoru na ovo pitanje, savremeni računovođa nema dilemu. Danas računovođe ne samo da koriste softvere za vlastite aktivnosti, nego sve više računovođa ima vlastite web stranice i koristi prednosti društvenih mreža za suradnju sa trenutnim i potencijalnim klijentima.

Moderniziranje poslovanja računovođama omogućava da svoje usluge pružaju na širem teritoriju odnosno za potrebe međunarodnih grupacija. To mogu zahvaliti primjeni digitalnih alata u svom poslovanju na način da:

  • obavljaju računovodstvene usluge na pojedinačnom tržištu u skladu sa lokalnim zakonima
  • obezbjeđuju računovodstveno i poresko savjetovanje u skladu sa lokalnim zakonodavstvom
  • vrše vođenje i nadzor nad svim dokumentima u regiji na jednom mjestu
  • vrše poređenje lokalnih zakona na nivou međunarodne grupacije
  • jedan računovođa obezbjeđuje neophodne informacije za sva tržišta.

 

Internet računovodstvo kao oblik moderniziranja poslovanja

Specijalizovana preduzeća za pružanje računovodstvenih usluga sve više se opredjeljuju da primjenom internet računovodstva obezbjeđuju profesionalnu računovodstvenu podršku međunarodnim grupacijama, bez obzira na specifičnosti koje važe u zakonodavstvu za računovodstvo i porezne politike u različitim državama.

Primjenom savremenih informacionih rješenja za online poslovanje odnosno pružanjem usluga internet računovodstva i aktivnim prisustvom na međunarodnom tržištu sve informacije, za sve regije u kojima posluju međunarodne grupacije obezbjeđene su na jednom mjestu.

 Zaključak

 Da li će računovođe posmatrati moderniziranje vlastitog poslovanja kao prijetnju ili šansu za poslovni razvoj zavisi prije svega od spremnosti na promjene u trenutnom načinu rada i prelazak na primjenu digitalnih alata za (vlastito) međunarodno poslovanje. Na taj način obezbjeđuje se pružanje računovodstvenih usluga ne samo MSP koje djeluju na domaćem tržištu, nego i međunarodnim grupacijama koje djeluju na više različitih tržišta.

Specijalizacija u pružanju računovodstvenih usluga za međunarodne grupacije podrazumijeva poznavanje različitih zakona na nivou područja djelovanja međunarodne grupacije, primjenu odgovarajućim MRS[2] i visok stupanj digitalizacije poslovanja korištenjem npr. računovodstva ‘u oblaku’.

Savremene računovođe koji su se opredjelili da kontinuirano vrše moderniziranje poslovanja već koriste prednosti  računovodstva ‘u oblaku’, kao i prednosti odgovarajućih mobilnih aplikacija koje klijentima omogućavaju da u svakom trenutku imaju pristup ažurnim i pregledno uređenim podacima o finansijskom poslovanju. Moderniziranjem vlastitog poslovanja, računovođe omogućavaju donosiocima strateških odluka da sve podatke neophodne za poslovanje imaju na dlanu odnosno u svom pametnom telefonu.

[1]Op.a. MSP – mala i srednja preduzeća
[2]Op.a. MRS – Međunarodni računovodstveni standardi

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

X