Kako izbjeći najčešće greške kod obračuna plata?

Novosti, Online seminar

SNIMAK

U 15 minutnom webinaru govorit ćemo o najčešćim greškama kod obračuna plata, kako ih prepoznati i izbjeći:

  • Kontrola obračuna plate:
    • Greška: Neunesena opština prebivališta = uplate doprinosa ne idu na prave opštine.
    • Greška: Iznos plate jednak nuli = postoji propust koji onemogućava obračun.
    • Greška: Neaktivna radna mjesta kod obračuna = neispravno su uneseni podaci.
  • Izračun plate za nerezidente i najčešće greške kod obračuna za nerezidente.
  • Promjena uplatnih računa doprinosa.

Dovoljno je da popunite formu i mi ćemo Vam sve detalje poslati na Vašu e-mail adresu.

Kada i gdje

Popunite obrazac i snimak webinara možete pogledati na Youtube kanalu koji ćete dobiti na Vašu E-mail adresu.

Cijena Webinara

Ovaj online seminar je besplatan, bez obzira da li ćete ga gledati online ili kasnije u video snimku.

Svi besplatni seminari

Pozivamo Vas da pogledate druge video snimke naših online webinara također besplatno.

Da li bi sadržaji online seminara bili od interesa za vaše kolege, prijatelje ili poznanike? Podijelite ovaj post na društvenim mrežama.

X