Digitalizacija proizvodnih procesa uz PANTHEON Manufacture

21 jun 2021

PANTHEON Manufacture je program za vođenje proizvodnje, kojim ćete sveobuhvatno i efektivno upravljati procesima u vašem preduzeću. Sa programom pratite i optimizirate cijeli put proizvoda: od sirovina, poluproizvoda do finalnog proizvoda. Poslovno-informacioni sistem koji povezuje i unapređuje sve aspekte vašeg poslovanja kako bi proizvodnja, poslovni procesi i zaposleni djelovali kao jedinstven sistem.

Stavljanjem fokusa na rješenja u oblaku, u sklopu besplatnog webinara ćemo pokazati:

 • Prednosti poslovanja u oblaku za proizvodna preduzeća: Lakša i sigurnija razmjena podataka, sigurnost pohranjenih podataka, brža obrada i time ušteda resursa.
 • Sinhronizaciju eDokumentacije na radni nalog sa dokumentacijom na artiklu: Automatska sinhronizacija dokumenata dodanih na artiklu sa dokumentacijom radnog naloga za odabrane dokumente klasifikacije.
 • Proizvodnu sastavnicu – grupisanje eDokumenata: Lakši pregled eDokumenata koji su uneseni na svim nivoima u toku procesa proizvodnje.
 • Sastavnicu proizvoda – upravljanje alternativama: Kontrola najsloženijih sastavničkih struktura proizvoda i proizvodnih procesa.
 • Upravljanje popravkama – prijava popravki i zastoja: Kontrola defektnih proizvoda te povlačenje istih kroz radne naloge u proces popravke.

Digitalni pregled proizvodnje i obrada radnih naloga

6 nov 2019

Na webinaru ćemo Vam predstaviti kreiranje poslovnog procesa PANTHEON Workflow u modulu Proizvodnja na praktičnom primjeru prenosa narudžbi kupaca (komercijala) u radni nalog (proizvodnja). Pokazat ćemo:

 • Šta preduzeće dobiva uvođenjem PANTHEON digitalne obrade radnih naloga i pregleda proizvodnje?
 • Poslovni proces digitalne obrade i pregleda radnih naloga.
 • Primjer popisa poslovnih procesa u preduzeću za digitalizaciju.
 • Poslovni proces obrade radnih naloga i pregled proizvodnje nakon digitalizacije.
 • Primjer automatske provjere ispravnosti dokumenata, od strane operativnih menadžera, putem PANTHEON Workflow-a.
 • Šta digitalizacijom proizvodnje dobija direktor, vođa proizvodnje, operativa?