WEBSHOP- Light rješenje integrisano s PANTHEON-om & Benefiti korištenja Cloud tehnologije u Bosni i Hercegovini

2 sep 2020

Na besplatnom webinaru će kompanija itPRO Consulting prezentirati WEBSHOP- Light rješenje integrisano s PANTHEON-om, te pokazati:

 • Priprema podataka o artiklima u PANTHEON-u za Webshop.
 • Priprema slika.
 • Upload podataka.
 • Korisnički prikaz Webshop-a.
 • Preuzimanje narudžbenica u PANTHEON.

PANTHEON poslovni program je dostupan i u oblaku. Jedna od osnovnih prednosti poslovanja u oblaku jeste da su vaši podaci sigurno pohranjeni u data centru BH Telecoma, a vama dostupni bilo gdje i bilo kada.

U drugom dijelu webinara će vas kompanija BH Telecom upoznati sa brojnim benefitima korištenja Cloud tehnologije u Bosni i Hercegovini.

Napredak informacione i telekomunikacijske tehnologije omogućava velikim i malim kompanijama pristup najsavremenijoj tehnologiji, zahvaljujući kojoj mogu povećati profitabilnost i konkurentnost uz istovremeno smanjenje poslovnih troškova. U prezentaciji će biti predstavljeni ključni benefiti i razlozi djelomičnog ili  potpunog migriranja poslovanja na cloud.

Između ostalog, rezultati istraživanja (provedeni u BiH) ukazuju na zaključak da top menadžeri kompanija nemaju dovoljno informacija / podataka koji se odnose na benefite Cloud tehnologije, a samim tim djelomično ili nedovoljno razmotraju mogućnost poslovne migracije na cloud.


Webinar je namijenjen kompanijama koje se bave prodajom ili distribucijom vlastitih proizvoda, kao i svim zainteresovanim za cloud tehnologije i digitalizaciju poslovanja.

Webinar organizujemo u saradnji sa partnerima itPRO Consulting d.o.o. i BH Telecom d.d.

 

         

eDokumentacija i eKnjiženje – riješite se papirologije i prekucavanja podataka!

21 jul 2020

Protok dokumenata i informacija u kompaniji je ključan za uspješno poslovanje. Činjenica je da bez uspostavljenog sistema za automatizaciju, upravljanje i organizaciju dokumenata nećete biti u mogućnosti da u potpunosti iskoristite informacije koje se nalaze u tim dokumentima.

Na besplatnom webinaru, ćemo vas upoznati sa prednostima dva digitalna alata: eDokumentacija i eKnjiženje. Obje usluge do krajnjih korisnika pružamo u saradnji sa kompanijom BH Telecom.

Šta vas očekuje na webinaru?

eDokumentacija: Dokumentacioni sistem je skladište cjelokupne dokumentacije koju preduzeće koristi. U eDokumentaciji se mogu čuvati svi dokumenti koji su do sada čuvani u registratorima ili su kružili po preduzeću. Svi neophodni dokumenti dostupni su na klik, a fizički prostor u kome su do sada čuvani papirni dokumenti znatno se smanjuje. U slučaju bilo kakvog problema (požari, poplave…) dokumenti su sigurni i bezbjedni u digitalnoj arhivi u oblaku.

Uslugu eDokumentacija smo dodatno poboljšali! Novi Mnemo DMS u potpunosti je integrisan sa Workflowom. Pokazat ćemo novosti, koje su dostupne od PANTHEON verzije 10.0.20.00 i 10.0.20.10:

 • Arhiviranje
 • Klasificiranje dokumenata i meta podaci
 • Pohrana (storage)
 • Forma Dokumentacije
 • Čarobnjak i funkcionalnosti

eKnjiženje: Za razliku od eDokumentacije koja čuva original papirnog dokumenta koji je skeniran, eKnjiženja dopunjuju eDokumentaciju OCR modulom koji automatski prepoznaje račune i unosi ih u program. Šta to znači u praksi? Nema više prekucavanja! eKnjiženje je sistem za prepoznavanje sadržaja skeniranih računa ili dokumenata u PDF formatu, što omogućava snimanje i pretvaranje podataka s papirnog dokumenta u oblik elektronskog računa, a samim tim i automatsko knjiženje u bilans stanja i glavnu knjigu. U odnosu na ručno, eKnjiženje predstavlja znatno jeftiniji i brži način unosa podataka, nudi mogućnost prikupljanja velikog broja faktura u kratkom periodu, a mogućnost greške svedena je na minimum.

Pokazat ćemo: 

 • Automatski unos / prepoznavanje primljenih računa skeniranjem
 • Automatsko knjiženje skeniranih računa
 • Bez potrebe za dokumentima u papirnom obliku!

Webinar realizujemo u saradnji sa partnerom BH Telecom.

BH Telecom kao Cloud Service Provider: Dinamični i izazovni uslovi poslovanja nameću svakoj kompaniji potrebu da odabere rješenje kojim će real-time pratiti poslovne procese i omogućiti donošenje adekvatnih odluka. Mogućnosti BH Telecom cloud servisa u kombinaciji sa mrežnom infrastrukturom, te u saradnji sa partnerima rezultira sinergičnom platformom, gdje korisnici dobivaju nove poslovne modele i bolje načine rada.

Cutting edge tehnologija u Data centrima BH Telecoma, te visoke kompetencije njihovog osoblja zaduženog za isporuku servisa i podršku korisničkim procesima, koji se realizuju na BH Telecom Cloud platformama garancija su kvaliteta usluge. Respektabilan know how koji imaju u domeni pružanja IT usluga i servisa u kombinaciji sa telekomunikacijskim i cloud servisima korisnicima su stavili na raspolaganje kroz portfolij Cloud usluga čiju okosnicu čine cloud computing, networking i security rješenja. Na ovaj način u mogućnosti su ponuditi cjelovitu i prilagođenu ICT ponudu, koja podrazumijeva konsalting, projektovanje, kreiranje i održavanje kompletnih mrežnih okruženja sa odgovarajućim computing resursima uz garantovanu sigurnost i pouzdanost podataka.

Pokazat ćemo:

 • Katalog Cloud servisa kao odgovor na potrebu digitalne transformacije
 • Dizajn i implementacija cloud rješenja
 • Secure Cloud Networking servisi
 • Sigurnost i pouzdanost BH Telecom Cloud rješenja

Sigurnost i zaštita poslovnih podataka

19 jun 2020

Najgori virus koji može ugroziti naše poslovanje je bezbrižnost. O gubitku podataka nikada ne razmišljamo, a posebno ne kao o trošku dok nam se ne dogodi. Razmislite samo šta sve može poći po zlu, šta može poremetiti, ako ne i potpuno onemogućiti poslovanje: kvarovi na serveru, tehničke greške, gubitak arhive, hakerski napadi, grom i požar, poplave, krađe podataka itd. Vjerovatnoća da nas takva neprijatnost zadesi nije velika, ali ako se desi posljedice mogu biti pogubne za poslovanje.

Proaktivnost pri zaštiti podataka i adekvatna pripravnost u slučaju nezgode je ne samo preporučljiva, nego nužna.

Sigurnosna kopija nam omogućava da baze podataka čuvamo na udaljenoj sigurnoj lokaciji u oblaku. Smisao kopiranja podataka na sigurno mjesto je da, ukoliko dođe do nepredviđenih situacija (hakerskih napada, požara, poplava i sl.), možemo vratiti izgubljene podatke lako i brzo.

GO DIGITAL – pridružite nam se na besplatnom webinaru. Kroz praktične primjere ćemo obraditi sljedeće teme:

 • Koja je cijena gubitka podataka?
 • Najčešće greške u radu sa osjetljivim podacima.
 • Kako zaštiti podatke?
  • Digitalno skladištenje i upravljanje dokumentacijom u preduzeću te sigurnosne kopije. Lakša i sigurnija razmjena podataka u oblaku.
  • Backup & Restore podataka.
  • Primjer: PANTHEON Backup – Sigurnosna kopija

Navedeni webinar je drugi od dvije online edukacije namijenjene predstavnicima malih i srednjih preduzeća, koji su zainteresovani za unapređenje poslovanja primjenom digitalnih alata. Prvu edukaciju pogledajte ovdje.

Cjelokupan program edukacija je podržan i izvodi se u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a u ime njemačke vlade. GIZ je svojim pokroviteljstvom osigurao da obje edukacije budu besplatno dostupne javnosti. Više o GIZ-ovom projektu „Inovacija i digitalizacija u MSP u BiH“ možete saznati na www.b2bit.ba.

Cloud i digitalni alati – formula za trajno poboljšanje poslovanja

11 jun 2020

Digitalizacija poslovanja se posebno nužnom pokazala upravo u vrijeme pandemije. Kao ključno se pokazalo da preduzeće mora imati jasno razvijenu organizacijsku strukturu, da poslovni procesi trebaju biti jasno definirani i prilagođeni za digitalni svijet te da zaposleni moraju imati sve potrebne pristupe do najbitnijih podataka i dokumenata, koje trebaju pri radu.

Kako je izgledalo vaše poslovanje tokom pandemije? Lako ste se suočili sa novonastalom situacijom i prilagodili način poslovanja ili ste cijelo vrijeme samo gasili požar? Vrijeme je da sumiramo i razmotrimo nove modele poslovanja.

Optimizacija odnosno automatizacija poslovanja mora biti dostupna svim tipovima i veličinama preduzeća. U Datalabu zagovaramo digitalizaciju preduzeća u Bosni i Hercegovini i pozivamo i vas – GO DIGITAL!

Pridružite nam se na besplatnom webinaru. Kroz praktične primjere ćemo obraditi sljedeće teme:

 • Poslovanje u oblaku i prednosti za kompanije.
 • Poslovni program u oblaku. Cloud vs Web vs Desktop ERP – sličnosti i razlike.
 • Prednosti računovodstva u oblaku – tehnološki i finansijski aspekt na konkretnim primjerima.
 • Prednosti ePoslovanja. Rad na daljinu uz pomoć digitalnih alata.
  • Optimizacija i automatizacija poslovnih procesa. Primjer: PANTHEON Workflow
  • Možemo li da izbjegnemo prekucavanje podataka sa papirnih dokumenata u doba digitalizacije? Digitalizacija prijema, prepoznavanja, obrade i izdavanja dokumenata. Primjer: eDokumentacija i eKnjiženje.

Navedeni webinar je prva od dvije online edukacije namijenjene predstavnicima malih i srednjih preduzeća, koji su zainteresovani za unapređenje poslovanja primjenom digitalnih alata.

Cjelokupan program edukacija je podržan i izvodi se u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a u ime njemačke vlade. GIZ je svojim pokroviteljstvom osigurao da obje edukacije budu besplatno dostupne javnosti. Više o GIZ-ovom projektu „Inovacija i digitalizacija u MSP u BiH“ možete saznati na www.b2bit.ba.

Učinkovito računovodstvo uz PANTHEON Workflow

22 maj 2020

U računovodstvu se često borimo sa stalnim provjerama da nešto nismo zaboravili u određenom procesu. Na primjer, prilikom provjere obračuna PDV-a moramo ručno provjeriti vrijednosti u glavnoj knjizi, zatim moramo provjeriti neknjižene račune, utvrdivši koliko ih je knjiženih i slično. Posebno je teško s procesima koje ne radimo često ili koji su naizgled jednostavni, ali koji s druge strane oduzimaju puno vremena, a koje bismo  mogli provesti za druge zadatke.

Gdje nam Workflow može pomoći?

 • Optimizira procese koje ne sprovodimo često.
 • Pomaže kod procesa sačinjenih od većeg broja koraka, koje moramo izvesti po određenom redoslijedu, a ne smijemo propustiti niti jedan.
 • Lakši i brži pristup do podataka.
 • Omogućava nam da budemo efikasniji. 
 • Eliminiše nepotrebne korake.
 • Minimizira mogućnost greške.
 • Kontrola nad ključnim procesima u preduzeću.
 • Digitalizacija poslovanja.

PANTHEON Workflow vam omogućava prije svega bolji nadzor nad procesima u preduzeću ili računovodstvenom servisu/odjelu, te niže troškove učenja poslovnih procesa i upotrebe PANTHEON-a od strane zaposlenih. Omogućen vam je jednostavniji i brži pristup do podataka a što je najvažnije maksimalno koristite svoje vrijeme te vam je na taj način poboljšana produktivnost. Imate mogućnost za bespapirno potvrđivanje dokumenata i automatsku dodjelu zadataka do odgovornih osoba.

Prijavite se i pogledajte praktične primjere korištenja PANTHEON Workflow-a.

Kreiranje sigurnosne kopije PANTHEON baze podataka na Cloud-u

11 maj 2020

Pored brige o zdravlju čovjeka i zaštite od virusa, potrebno je na vrijeme zaštiti i poslovne podatke. Kvarovi na serveru, tehničke i ljudske greške, gubitak arhive, hakerski napadi, grom i požar, poplave, krađe podataka mogu ozbiljno ugroziti vaše poslovanje. 

Kasno je kada se nezgoda desi. 
Proaktivnost pri zaštiti podataka i adekvatna pripravnost u slučaju nezgode je ne samo preporučljiva, nego nužna.  Preporučujemo uslugu PANTHEON Sigurnosna kopija (Backup). 

U kratkom webinaru pogledajte na praktičnom primjeru korak po korak kako jednostavno postaviti kreiranje sigurnosne kopije na Cloud-u:

 • Preduslovi za izvršenje automatskog backupa na Cloud
 • Postavke automatske izrade sigurnosne kopije na Cloud preko Task Scheduler / kroz modul automatskog pokretanja zadataka u PANTHEON-u
 • Parametri pokretanja
 • Postavke eBackup za više baza
 • Kreiranje sigurnosne kopije.
 • Vraćanje podataka.

 

Uslugu Backup naručite do 31.8.2020 BESPLATNO. Kontaktirajte nas na godigital@datalab.ba. 

Zanimaju vas dodatni BESPLATNI alati za digitalizaciju poslovanja? Pogledajte detaljnu ponudu OVDJE. 

Nova realnost mijenja način poslovanja. Kako prilagoditi poslovne procese?

16 apr 2020

Kako radi vaš poslovni program? Da li preduzeće neometano posluje i kada zaposleni nisu na radnom mjestu? Kako se pohranjuju vaši podaci i koliko su sigurni? Koliko vas svaki mjesec košta održavanje već zastarjele opreme? Kako pristupate poslovnoj dokumentaciji? Da li su vaši ustaljeni poslovni procesi automatizirani? Jeste li spremni za digitalno poslovanje? Da li ste prilagodili vaš način poslovanja? 

Naš cilj je da bezbrižno poslujete u svakoj situaciji. Cloud tehnologija nam pomaže. U saradnji sa kompanijom Špica ćemo vam na besplatnom webinaru odgovoriti na sva pitanja i predstaviti koja rješenja u cloud-u i digitalni alati vam mogu pomoći da se prilagodite i uspješno odgovorite na nove izazove koji su pred nama.

Ukoliko vam termin ne odgovara, ne brinite, svim prijavljenim ćemo poslati video snimak.

Pouzdano digitalno skladištenje dokumentacije te sigurnosno kopiranje baze

13 apr 2020

U računovodstvu i preduzeću svakodnevno kruži puno dokumentacije, a za koju morate imati različita arhivska mjesta. Sve češća je situacija da pristup poslovnim dokumentima nužno trebamo i van kancelarije, više zaposlenih i u isto vrijeme.

Također, podatkovne baze zbog razne dokumentacije stalno rastu. Za njih moramo kreirati sigurnosne kopije, koje se nalaze obično na lokalnim serverima. Radi sve češćih nezgoda i raznih virusa ste tako u stalnom riziku gubitka podataka.

eDokumentacija i Sigurnosna kopija/Backup su zato prava rješenja. eDokumentacija je skladište cijele dokumentacije koja se upotrebljava u preduzeću. U eDokumentaciju možete pohraniti SVE dokumente koje ste do sada čuvali u fasciklama ili su kružila po preduzeću. PANTHEON baze podataka možete pohraniti na sigurno mjesto i poslovati bez brige. Možete automatizirati sigurnosno kopiranje najvažnijih podataka preduzeća.

Prijavite se i pogledajte video.

Zanimaju vas BESPLATNI alati za digitalizaciju poslovanja? Pogledajte detaljnu ponudu OVDJE. 

Uštedite vrijeme – koristite WorkFlow za zatvaranje otvorenih stavki

9 apr 2020

Da li ponekad i vi, kada imate mnogo posla, razgovarate sami sa sobom?

»Hmm… taj račun nemam još proknjižen. Prvo ga moram knjižiti, onda ću ga zatvoriti. Pa to zatvaranje … Opet ću potrošiti mnogo vremena, jer moram provjeriti jedan po jedan, da li je sve zatvoreno ili ne. Kada još da pišem opomene? Svaki dan isto, a vremena nikad dovoljno!«

Da li vam je ta situacija poznata? Rado biste je izbjegli?

Pridružite se Melisi Ališa na BESPLATNOM online seminaru, gdje ćemo pogledati kako:

 • izgleda proces zatvaranja otvorenih stavki samo za otvorene dokumente iz određenog ispisa,
 • kako s WorkFlow-om knjižiti samo neknjižene dokumente iz određenog ispisa,
 • kako jednostavno ispisati opomene samo uz određeni ispis.

Vrlo jednostavno s PANTHEON WorkFlow-om.

Zanimaju vas dodatni i uz to još BESPLATNI alati za digitalizaciju poslovanja? Pogledajte detaljno OVDJE. 

Ukoliko vam termin ne odgovara, ne brinite, svim prijavljenim ćemo poslati video snimak.