Datalab Blog – novi kanal za novo vrijeme

Aug 29, 2016 | Novosti

U posljednjih 20 godina svjedoci smo drastičnih promjena u načinu na koji radimo, komuniciramo, sarađujemo i, na kraju živimo. Uzrok tih drastičnih promjena je vrtoglav razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Naše okruženje je drugačije nego što je bilo prije 5, 10 ili 15 godina. Tehnologija vodi glavnu riječ, a informacije su postale krvotok savremenog života i poslovanja.

Šta se dešava kada i tehnologija i informacije u tolikoj mjeri dominiraju svakim aspektom naših života da su sve više opterećenje, a sve manje prednost? I šta možemo da uradimo?

Jedan od ključnih problema u savremenom poslovnom okruženju je količina, obim i brzina podataka i informacija koji pristižu svakog trenutka do svakog pojedinca.

  • Ako je ranije bio problem pronaći informaciju, danas je problem brzina i količina kojom nam informacije stižu.
  • Vrijeme potrebno da se informacije obrade i filtriraju, razdvoje bitne od nebitnih i upotrebljive od neupotrebljivih predstavlja ogroman trošak.
  • Kredibilitet, povjerenje i relevantnost su danas pitanja koja su najčešće otvorena

Kako brzo i jednostavno da dobijem informacije relevantne za moje poslovanje?

Zbog toga smo se odlučili da pokušamo da napravimo mjesto ne kom se mogu pronaći filtrirane, ručno odabrane i ljudski napisane i razumljive informacije koje vam vrlo vjerovatno mogu pomoći u svakodnevnom poslu.

Historia magistra vitae est (Historija je učiteljica života)

Ovakav pristup za Datalab nije nov. Datalab odavno ulaže značajna sredstva u kreiranje interne publikacije Pantheon e-novosti koje su u ranije izlazile, prvo u štampanoj, zatim u elektronskoj (PDF) i email formi.

Vrijeme je pokazalo da štampane publikacije sve manje čitamo, da email koristimo skoro isključivo za važnu poslovnu prepisku, a da sve ostalo pratimo ad-hoc i kada nas nešto baš zainteresuje, a korisno je za naše poslovanje.

Danas je vrijeme za nove medije, nove kanale, interaktivne i sadržajnije. Zbog toga pomenutu staru ideju osvježavamo i pakujemo u novo «odijelo».

Ako imate vremena i mogućnosti ali i želje da zavirite u historiju, toplo preporučujemo da pogledate kako su nekada izgledale PANTHEON Novosti.

Cloud računovodstvo, elektronsko poslovanje, poduzetništvo

Blog forma, koju pokrećemo, je postala dominantan način na koji se komunicira, a sadržaj objavljen na blog platformi je kategorizovan, označen i pretraživ. Dodatno, kontekstno povezan sadržaj će posjetiocima i čitaocima pružiti povezane i srodne informacije te će i na taj način, nadamo se, lakše i jednostavnije pretraživati informacije i na našim stranicama.

Trudićemo se da prikupljamo, filtriramo i objavljujemo korisne tekstove na našem blogu iz oblasti elektronskog poslovanja, elektronskih faktura, poduzetništva, poslovnog softvera, računovodstva, cloud-a i mnogih drugih aktuelnih oblasti u kojima vjerujemo da, sa našim saradnicima, imamo šta da kažemo.

Danas se kompanije i pojedinci preduzetnici susreću sa mnogo više izazova nego prije samo nekoliko godina. U Datalabu smo veoma svjesni te činjenice. Sarađujemo sa blizu 50.000 njih u regionu.

Dodatno, sami svakodnevno imamo iskustvo sa sličnim izazovima. Zbog toga smo se odlučili da podijelimo ono što znamo. Iskreno vjerujemo da se naprijed može ići samo ako dijelimo znanje. Slobodni smo da vjerujemo da naše regionalno iskustvo može koristiti i vama!

Da li ste znali?

Kao ilustraciju i pokušaj da vam dočaramo količinu informacija i obim promjena sa kojom se danas susreće svako od nas preporučujemo da pogledate ovaj video:

Za kraj: javite se!

Ako vas interesuje neka posebna tema ili biste želeli da obradimo nešto od posebnog značaja za vas, javite se i podijelite sa nama ideje, razmišljanja i dileme, a mi ćemo se potruditi da istražimo, analiziramo i podijelimo sa vama filtrirane, korisne i upotrebljive informacije.

Čitamo se na Datalab blogu,
Datalab Tim

X