Da li ste znali koliko Vam funkcionalnost periodičnog fakturisanja u PANTHEON-u može uštedjeti?

Dec 7, 2016 | PANTHEON, Poslovna rješenja

Bliži se kraj mjeseca, a Vama se kroz glavu prolaze misli: “Zar opet iste fakture? Do kada  ovako? Zašto moram identične fakture ponovo prekucavati i kopirati iz prethodnog mjeseca?“. Zvuči li Vam ovo poznato? Ukoliko da, na pravom ste mjestu.

Moguće je uz pomoć samo jedne funkcionalnosti u PANTHEON-u izbjeći svu muku koju prolazite svaki mjesec, kopirajući fakturu za fakturom, opis svake stavke za opisom.

Zadnji dan u mjesecu – fakturisanje usluga/paušala klijentima! Računovodstvene agencije, ali i uslužne kompanije ponajviše će znati o čemu se radi u ovom tekstu i o kojem obimu posla se govori. Nije problem kada imate 20-ak faktura mjesečno, ali što Vam je činiti kada imate 1000 njih. To znači da jedan ili više uposlenih, u ovisnosti od trenutno raspoloživih kapaciteta treba provesti minimalno jedan dan kreirajući te fakture, printajući fiskalne račune, te na kraju ostaje slanje klijentima. Uz pomoć PANTHEON-a izbjegnite svu gnjavažu koja Vam pored PDV obračuna i obračuna Plata stvara još više stresa, jer znate da taj dan nikakve druge aktivnosti za posao nećete stići obavljati. Zvuči zanimljivo, zar ne?

Funkcionalnost koju smo nazvali Periodično fakturisanje će Vam uštedjeti mnogo vremena koje ste i dosada mogli usmjeriti na neke produktivnije aktivnosti. Ova opcija je kreirana u okviru modula Roba i djeluje u saradnji sa šifrantom subjekata i artikala. Vrlo lako se postavlja i potrebno ju je unijeti samo prvi put, nakon čega fakture možete kreirati jednim klikom uz uvažavanje perioda trajanja Ugovora. Svaki subjekt djeluje zasebno i ima svoju dužinu trajanja ugovora, tako da program prilikom kreiranja faktura uvažava vremenski kriterij.

  • Dobili ste novog klijenta? Nikakav problem, potrebno je unijeti njegove podatke u šifrant subjekata, te odrediti vremenski okvir trajanja ugovora i periodiku (da li fakture idu na sedmičnom, mjesečnom, tromjesečnom ili godišnjem nivou).
  • S klijentom ste raskinuli ugovor prije isteka vremena trajanja? Potpuno rješiv problem i to jednim klikom. Potrebno je samo postojeći ugovor u okviru periodike deaktivirati i program ga neće uzeti u razmatranje idući put kada pokrenemo automatsko kreiranje faktura.
  • Ponovo ste potpisali ugovor sa klijentom kog ste već koristili u Periodičnom fakturisanju? Ne morate kreirati zasebno još jedan ugovor, sve što je potrebno jeste vratiti se na tog klijenta, ponovo ga aktivirati i unijeti podatke o novom Ugovoru.

Ukoliko ovo do sada niste znali, želimo da što prije počnete korisititi ovu funkcionalnost i uštedite vrijeme sebi i uposlenima koji obavljaju aktivnosti fakturisanja. Pretvorite noćnu moru u ugodan radni dan.

 

Saznajte više o periodičnom fakturisanju

Autor: Melisa Ališa  –  Datalab USD Senior konsultant

“Dugogodišnji sam član Datalab tima. Moj glavni zadatak je podrška našim korisnicima u odjelu USD (Unified Service Desk) pri korištenju ERP software-a PANTHEON. Moj posao podrazumijeva i svakodnevnu suradnju sa našim prodajnim odjelom. Smatram da uspjehu kompanije, pored menadžmenta najviše doprinose njeni zaposleni, te da je komunikacija među njima ključna stvar za uspjeh.”

X