Računovodstvo ‘u oblaku’ i profitni centri

Računovodstvo ‘u oblaku’ i profitni centri

Uspostava odgovarajućeg sistema interne kontrole vrši se prvenstveno sa ciljem učinkovitog korištenja resursa matičnog preduzeća i preduzeća kćerki, te pružanja pravovremene podrške (strateškom) menadžmentu pri ostvarivanju postavljenih poslovnih ciljeva međunarodne grupacije.

Kako koristiti finansijske podatke ‘u oblaku’?

Kako koristiti finansijske podatke ‘u oblaku’?

Društvene mreže i e-commerce platforme jedan su od izvora finansijskih podataka ‘u oblaku’. U kojoj mjeri će međunarodna grupacija integrirati ove web platforme u svoj IT sistem, zavisi od trenutnog načina upravljanja odnosima sa kupcima odnosno postojanja odgovarajućih CRM modula u trenutnom poslovno-informacionom sistemu međunarodne grupacije.

X