, ,

Značaj primjene digitalnih trendova za marketing

2 dec 2019

 “Trendovi blijede, stil je vječan. ”
— Yves Saint Laurent

 

Holistički pristup marketingu, u 21. stoljeću, podrazumijeva primjenu odgovarajućih digitalnih alata. Digitalni marketing alati relativno su ‘novi’ način na koji marketing menadžeri koriste savremene tehnologije u svom poslovanju. Izostanak implementacije digitalnih trendova u marketingu istovremeno znači i ‘gubitak’ liderske pozicije na tržištu. Zaostajanje u odnosu na konkurenciju koja primjenjuje globalne, digitalne, trendove u vlastitom poslovanju ne može biti cilj niti jednog preduzeća. Zašto se marketing menadžeri opredjeljuju da prate pojedine digitalne trendove odnosno koji je značaj primjene digitalnih trendova za marketing biće prezentirano u narednim redovima.

Šta je digitalno oglašavanje?

Digitalno oglašavanje je praksa kreiranja i distribucije promotivnog sadržaja korisnicima putem različitih mrežnih i digitalnih kanala. Kanali koji se pri tome koriste su:

  • web stranice
  • društvene mreže
  • baneri
  • email marketing
  • mobilni marketing
  • optimizacija za tražilice (SEO)
  • PPC (pay per click) kampanje
  • SMS
  • i sve ostalo s digitalnim temeljem.

Uticaj digitalnih trendova na marketing

Digitalni trendovi imaju značajan uticaj na cjelokupno poslovanje suvremenih preduzeća, naročito pri digitalnoj transformaciji poslovanja, te tako i na marketing kao poslovnu filozofiju, djelatnost i poslovnu funkcijsu u preduzeću. Digitalna transformacija poslovanja ne može se zamisliti bez istovremene primjene alata digitalnog marketinga u preduzeću. Preduzeća koja kontinuirano prate i  implementiraju suvremene digitalne trendove, u odnosu na svoje konkurente, u mogućnosti su da ‘brže’ izvrše potrebne prilagodbe vlastitog poslovanja, jer su fleksibilniji u odnosu na ostale tržišne aktere koji ne prate ili nedovoljno ‘brzo’ implementiraju digitalne trendove u vlastitom poslovanju.

U 21. stoljeću, preduzeća su sve više izložena vanjskim faktorima uticaja. Uticaj digitalnih trendova na poslovanje preduzeća ogleda se i u povećanju stepena fleksibilnosti preduzeća. Način i brzina na koji preduzeće može efikasno da, u vlastitom poslovanju, implementira ‘nove’ tržišne trendove, kao što su to promjene u digitalnim tehnologijama, direktno se odražava i na marketing, kao poslovnu filozofiju, djelatnost i poslovnu funkciju u preduzeću. Uspješno poslovanje na digitalnom tržištu, podrazumijeva pravovremeno prilagođavanje marketing strategije preduzeća sukladno aktualnim digitalnim trendovima.

Implementacija digitalnih trendova i (digitalna) marketing strategija 

Implementacija digitalnih trendova znači da je preduzeće trajno opredjeljeno da kontinuirano ulaže (ne)materijalne resurse u razvoj i primjenu raznovrsnih digitalnih marketing alata. Koje digitalne marketing alate će preduzeće koristiti zavisi od izabrane digitalne marketing strategije preduzeća. Preduzeće se može opredjeliti da u cijelosti posluje isključivo primjenjujući alate digitalnog marketinga, ali i kombiniranjem primjene alata konvencionalnog i digitalnog marketinga.

U kojem obimu će preduzeće nastaviti da primjenjuje alate konvencionalnog marketinga odnosno da li će preduzeće isključivo primjenjivati alate digitalnog marketinga zavisi od definirane (digitalne) marketing strategije preduzeća. U 21. stoljeću ne može se zamisliti da preduzeće, barem u minimalnom obimu, ne primjenjuje nekoliko digitalnih marketing alata npr. web marketing, društvene mreže itd.  Stepen primjene jednog ili više digitalnih marketing alata u preduzeću zavisi od digitalne pismenosti donosilaca odluka, strateških i marketing menadžera, ali i od izabranog načina na koji preduzeće želi da ostvari komunikaciju sa ciljnim tržištem.

Značaj primjene digitalnih trendova za marketing 

Ukoliko žele biti konkurentni na (globalnom) tržištu, a digitalno tržište je istovremeno i globalno, domicilna preduzeća u svom poslovanju trebaju primjenjivati suvremene digitalne trendove. Primjena digitalnih trendova ima direktan uticaj na konkurentnost domicilnih preduzeća, i ovo je prva u nizu značajki digitalnog marketinga za uspješno poslovanje preduzeća.

Naredna značajka odnosno prednost primjene digitalnih trendova za marketing je kreativnost. Raznovrsnost digitalnih marketing alata omogućava marketing menadžerima da na kreativniji način kreiraju promotivne kampanje, uključujući pri tome i svoje (lojalne) klijente kao aktivne dionike, naročito primjenom društvenih mreža i drugih digitalnih alata koji omogućavaju dvosmjernu komunikaciju.

Izgradnja personalnih odnosa sa ciljnim tržištem relativno je ‘jednostavna’ primjenom alata digitalnog marketinga. U odnosu na primjenu konvencionalnih alata marketinga, ovo je najznačajnija prednost primjene digitalnih trendova i njihovog uticaja na poslovanje preduzeća pri izgradnji brenda na tržištu.

 Zaključak

Primjena digitalnih trendova u marketingu je neupitna. U suvremenim uvjetima poslovanja može samo biti upitan način i broj digitalnih alata koje će preduzeće koristiti u vlastitom poslovanju. Sve veći broj digitalnih alata, koji nastaju kao rezultat različitih digitalnih trendova, ne znači istovremeno da preduzeće ima kvalitetnije i uspješnije odnose sa ciljnim tržištem. Stoga je u masi aktualnih i nadolazećih digitalnih trendova veoma važno da marketing menadžeri izaberu one digitalne alate koji su primjereni za njihovo poslovanje. Koristiti digitalne marketing alate na neučinkovit način, samo da bi se pratili aktualni trendovi, ne treba biti opredjeljenje marketing menadžera. Na marketing menadžerima je da donesu odluke, koje su od strateškog značaja za poslovanje preduzeća, koje digitane trendove je potrebno samo ‘pratiti’, a koje je potrebno implementirati, kao sastavni dio digitalne marketing strategije preduzeća.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X