, ,

Značaj prediktivne analitike za CFO

20 okt 2020

“I plitku rijeku prelazi oprezno.”

-Korejska narodna poslovica-

Alati prediktivne analitike imaju veliki značaj za uspješno finansijsko upravljanje. Ukoliko je strateški cilj preduzeća uspješno finansijsko poslovanje, prediktivna analitika je jedan od digitalnih alata koji omogućavaju da se taj cilj i postigne. Ukoliko CFO koristi alate prediktivne analitike i finansijsko upravljanje poslovanjem preduzeća biti će uspješnije.  Primjena prediktivne analitike omogućava kvalitetniju podršku operativnom donošenju odluka, jer se finansijski podaci iz povijesne perspektive koriste za perspektivu koja gleda u budućnost poslovanja preduzeća.

Šta je strojno učenje? 

Strojno učenje (engl. Machine learning, ML)  je proces programiranja računara da optimiziraju izvođenje određenih kriterija koristeći podatke ili stečeno iskustvo. Računarima je omogućeno da ‘uče’ i postaju sve bolji u rješavanju određenih problema u odnosu na ljudsko iskustvo. Ovo ‘učenje’ se zasniva na podacima. Što je više podataka dostupno računaru, to je veća mogućnost da se sa boljom preciznošću ili tačnošću riješi određeni problem. Uspješnost programa za strojno učenje zavisi od količine, kvaliteta i relevantnosti podataka. Tokom procesa obrade podataka, pomoću raznih algoritama, program ‘uči’ i tako stvara određeni model uz pomoć kojeg će moći rješavati zadatke. Neki od primjera primjene strojnog učenja su: otkrivanje znanja u velikim skupovima podataka, inteligentno upravljanje, predviđanje trendova itd.

Suvremeni CFO kao finansijski vizionari 

Primarna uloga suvremenih CFO u preduzeću je da budu finansijski vizionari i da pomoću podataka iz ranijeg perioda projiciraju buduće finansijsko poslovanje preduzeća. Za uspješno i precizno projiciranje finansijske budućnosti preduzeća potrebne su velike količine podataka, kao i odgovarajući alati prediktivne analitike. Stoga CFO treba da zagovara implementaciju alata prediktivne analitike u procesu strateškog planiranja, gdje će s vremenom granica između strateškog planiranja i prediktivne analitike u potpunosti nestati.  Iako će primjena alata umjetne inteligencije, pa tako i alata prediktivne analitike,  sve više zamjenjivati ljude na radnom mjestu, CFO trebaju biti u mogućnosti predvidjeti i transformaciju poslovanja preduzeća, te način na koji će preduzeće svoje finansijsko upravljanje obavljati u budućnosti, kada su u pitanju finansijska ulaganja u: ljudske potencijale, robote i AI.

Od finansijskog upravljanja, do vođenja uspješnog biznisa

Uspješno finansijsko upravljanje već dugo se zasniva na podacima, ali dostupnost velikih količina podataka i rast mogućnosti primjene alata prediktivne analitike dodatno su povećali važnost finansijskog upravljanja u digitalnim uvjetima poslovanja. Za uspješno dugoročno finansijsko poslovanje nije dovoljno samo imati  finansijsko upravljanje na strateškoj razini poput planiranja, izrade proračuna i predviđanja, koje su tradicionalno odgovornost CFO, nego je sve više važno i operativno donošenje odluka, koje su obično izvan nadležnosti CFO (npr. u prodaji i sl.). Napredni alati prediktivne analitike omogućavaju preduzeću da se zaštiti od volatilnosti, kao i da brže i sa većim uvidom odgovori na promjene na tržištu, na način da alati prediktivne analitike ponude pravovremene informacije o npr. promjenama cijena u lancu opskrbe i drugim područjima, što može imati izuzetan uticaj na finansijsku uspješnost poslovanja preduzeća.

Iako CFO u pojedinim domicilnim preduzećima još uvijek ne primjenjuju prednosti  koje omogućavaju alati prediktivne analitike, primjena ovog digitalnog alata može bitno uticati na promijene u trenutnom načinu poslovanja i finansijskom upravljanju, na način da se vrši poboljšanje operativne finansijske discipline u preduzeću, što u značajnoj mjeri utiče i na stepen uspješnosti poslovanja preduzeća.

Prednosti primjene alata prediktivne analitike

Suvremeni CFO kontinuirano se suočavaju sa sve složenijim uvjetima poslovanja, poput upravljanja kadrovima koji rade sa udaljenih lokacija, davanje smjernica o sigurnosti i usklađenosti itd. Slijedom toga, CFO i ostali donositelji finansijskih odluka imaju potrebu za sve većim korištenjem podataka pri finansijskom upravljanju. Više je razloga zašto je prediktivna analitika izuzetno ‘moćan’ alata kada je u pitanju finansijsko upravljanje, a najznačajniji su:

  • promjena načina poslovanja i finansijskog upravljanja (sa konvencionalnog na digitalno)
  • mogućnost korištenja podataka iz različitih izvora (internih i vanjskih)
  • ‘brza’ finansijska analiza koja omogućava tržišnu konkurentnost preduzeća
  • bolje razumijevanje organizacijskih performansi
  • kvalitetnija procijena rizika i upravljanje investicijama
  • pravovremeno prognoziranje tržišnih trendova
  • maksimiziranje dobiti itd.

Alati prediktivne analitike pomažu CFO da predvidi budućnost poslovanja preduzeća, otkrije skrivene mogućnosti i pravovremeno popuni sve evenutalne praznine, kako u informacijama, tako i u finansijama, kako bi preduzeće u budućnosti uspješnije poslovalo.

Zaključak

Implementacija i primjena alata prediktivne analitike zahtijeva posvećenost strateškog menadžmenta da izvrši prijenos finansijskog upravljanja iz povijesne – u perspektivu koja gleda u budućnost.

Osim spremnosti za ulaganje u nabavku odgovarajućih alata prediktivne analitike, neohodno je imati i adekvatne kadrove koji će znati koristiti prednosti ovog digitalnog alata odnosno CFO koji će znati i moći koristiti ovaj alat za strateško donošenje odluka.

Ukoliko CFO želi da preuzme vodeću ulogu u transformaciji finansijskog upravljanja u preduzeću, primjenom alata prediktivne analitike iz povjesne –  u perspektivu koja gleda u budućnost, potrebno je:

  • definirati prednosti primjene alata prediktivne analitike za donosioce odluka
  • primjenom alata prediktivne analitike pružiti operativnu vrijednost za donosioce odluka.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X