,

Značaj pravovremenih finansijskih informacija

1 jul 2021

Suvremeni finansijski menadžeri koriste sve više informacija za poslovno odlučivanje. Imati pravu informaciju u pravo vrijeme, u digitalnom dobu, može biti izuzetno izazovno za finansijske menadžere, ukoliko ne primjenju adekvatne alate za poslovno odlučivanje.

Šta je KPI?

Ključni pokazatelji uspješnosti  (engl. Key Performance Indicators – KPI) su mjerljive vrijednosti koje pokazuju koliko učinkovito preduzeće postiže ključne poslovne ciljeve. Preduzeće može koristiti KPI na više razina kako bi procijenilo svoj uspjeh u postizanju ciljeva. KPI-i visoke razine koriste se za mjerenje cjelokupnih performansi preduzeća, dok se KPI-i niske razine koriste za mjerenje performansi u pojedinim poslovnim funkcijama preduzeća: proizvodnja, prodaja, marketing, HR, podrška itd. Glavni su činioci izvještaja za menadžment pri ‘brzoj’ procijeni trenutnog stanja u odnosu na definirane ciljeve.

Pravovremene finansijske informacije i uspješno poslovanje

Pravovremene finansijske informacije neophodne su za donošenje utemeljenih poslovnih odluka, procjenu stepena uspješnosti poslovanja i poboljšanje finansijskih rezultata, čime se osigurava ostvarenje strateških ciljeva preduzeća. Iskoristiti finansijske informacije i uskladiti ih sa strateškim ciljevima preduzeća često se zanemaruje, a u takvim slučajevima poslovne odluke se obično donose intuitivno. Slijedeći izazov pri donošenju odluka je da u preduzeću postoje potrebne finansijske informacije, ali relevantne infomacije ne dolaze blagovremeno do donositelja odluka. To utiče na stepen uspješnosti poslovanja, jer je izgubljena jedna ili više poslovnih prilika, samo zato što se u preduzeću nije izvršilo optimiziranje ključnog resursa, a to su finansijske informacije koje nude dragocjene uvide u ponašanje kupaca, operativne performanse i raspodjelu resursa u preduzeću.

‘Pametna’ preduzeća koja koriste informacije za poslovno odlučivanje kreiraju dnevne, sedmične i mjesečne rasporede za pružanje informacija menadžerskom timu, sa ciljem da se analizom finansijskih izvještaja identificiraju mogućnosti i rizici, te poduzmu potrebne aktivnosti na poboljšanju poslovne uspješnosti. Poboljšanjem stepena pravovremenosti, pri internom finansijskom izvještavanju, preduzeće može kreirati pravovremene prognoze budućih operativnih rezultata i novčanih tokova. S uspostavljenim postupkom predviđanja očekivanih finansijskih rezultata i novčanih tokova strateški menadžeri mogu donositi promišljene odluke i proaktivno upravljati finansijskim poslovanjem preduzeća.

Interno izvještavanje i finansijsko upravljanje

Finansijska uspješnost preduzeća prvenstveno zavisi od pravovremenog pronalaženja važnih i tačnih finansijskih informacija, te njihove upotrebe u poslovnom odlučivanju. Finansijska funkcija je nadležna za kreiranje finansijskih izvještaja i treba imati nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja.

Finansijskim izvještajima, u bilo kojem trenutku, ne smije nedostajati tačnosti, a dodatnim nadzorom nad pripremom finansijskih izvještaja smanjuje se mogućnosti neadekvatnog ili nepravovremenog izvještavanja. Važnu ulogu u pravovremenom finansijskom izvještavanju ima način internog komuniciranja u preduzeću odnosno komunikacija između donosilaca odluka i finansijske funkcije.

Donosioci odluka u preduzeću trebaju imati potpuno znanje o finansijskom izvještavanju i biti spremni osporiti sve netačnosti ili sumnjive pokazatelje u finansijskim izvještajima. Sa druge strane, finansijska funkcija treba biti u mogućnosti da ‘dokaže’ i argumentuje sve podatke u finansijskim izvještajima, odnosno da donosiocima odluka, koji preispituju kreirane finansijske informacije, obezbjedi ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) i pravovremeno ih izvještava o značajnijim promjenama KPI-ja.

Značaj kadrova za pravovremeno finansijsko izvještavanje

Više je načina na koji se u preduzeću može unaprijediti pravovremenost finansijskog izvještavanja. Pravovremeno finansijsko izvještavanje obezbjeđuje se primjenom adekvatnog softvera za finansijsko upravljanje, poboljšanjem kvalitete finansijskih podataka, automatizacijom procesa finansijskog izvještavanja odnosno primjenom digitalnih alata za rad sa velikim količinama podataka. Pri tome se obično zanemaruju kadrovska pitanja, naročito kada se radi o kvaliteti podataka. Ovom problemu može se pristupiti na način da se prilikom zapošljavanja ‘novih’ kadrova, u finansijskoj i/ili drugim funkcijama, omogući da ‘novi’ zaposlenici budu uključeni u postupke provjere ispravnosti trenutnih finansijskih podataka, informacija i izvještaja. ‘Novi’ zaposlenici, koji ne poznaju uobičajene procedure unosa podataka, ‘lakše’ mogu prepoznati eventualne greške u unesenim finansijskim podacima i tako spriječiti buduće neadekvatno ili neblagovremeno finansijsko izvještavanje. Jedan od načina na koji se može poboljšati interno finansijsko izvještavanje u preduzeću je i finansijsko motiviranje zaposlenika koji dosljedno dostavljaju tačne i pravovremene izvještaje, odnosno ovi zaposlenici trebaju biti pravovremeno prepoznati i nagrađeni od strane donosilaca odluka.

Zaključak

U većini preduzeća prikupljanje finansijskih podataka vrši se u računovodstvanom sistemu, ali pri tome nisu optimizirani poslovni procesi za bilježenje i izdvajanje finansijskih podataka koji su od najveće važnosti za finansijsko upravljanje i odlučivanje.

Za kreiranje pravovremenih finansijskih informacija veliki značaj ima način interne komunikacije u preduzeću. Iako je većina finansijskih informacija u računovodstvenom sistemu preduzeća, pojedine finansijske informacije mogu biti poznate samo pojedincima. ‘Loša’ međupersonalna suradnja i narušeni odnosi u timu ili između pojedinih poslovnih funkcija mogu znatno uticati na stepen pravovremenosti razmjene potrebnih finansijskih informacija u preduzeću. Svi koji su nadležni za finansijsko izvještavanje u preduzeću trebaju dobro razumjeti šta se od njih očekuje, ali je potrebno obezbjediti i pristup odgovarajućim resursima koji su im potrebni za ispunjavanje njihovih obaveza pri internom finansijskom izvještavanju.

Još uvijek nije realno očekivati da domicilna preduzeća, za potrebe poboljšanja poslovne uspješnosti i performansi, primjenjuju prednosti finansijskog izvještavanja u stvarnom vremenu. Ali to ne znači da već danas, donosioci strateških odluka u domicilnim preduzećima, ne trebaju poduzeti neophodne aktivnosti da se u skorije vrijeme počne primjenjivati izvještavanje u stvarnom vremenu.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X