,

Značaj EI za strateške menadžere

1 nov 2019

 “Uči dobre stvari, loše se uče same od sebe.”

– Ruska poslovica

 

Jedna od karakteristika uspješnih strateških menadžera je i visok nivo emocionalne inteligencije (EI). Emocionalna inteligencija je, u 21. stoljeću, od posebnog značaja za strateško upravljanje. Sve poslovne odluke ne mogu se donositi isključivo na osnovu racionalne inteligencije. Za upravljanje kadrovskim pitanjima i donošenje poslovnih odluka iz ove oblasti, kao i pri upravljanju međuljudskim odnosima, neophodno je da strateški menadžeri imaju razvijenu empatičnost odnosno odgovarajući nivo emocionalne inteligencije. U suprotnom, upravljanje kadrovskim pitanjima i donošenje poslovnih odluka iz ove oblasti može se veoma lako pretvoriti u mehaničko ‘postupanje’ sa ljudima. U ovim okolnostima,  ljudski potencijali se obično tretiraju kao samo jedan od elemenata poslovnih procesa ili kao ‘sredstvo za rad’, a to se može uočiti u situacijama kada strateški menadžeri ljudske potencijale nazivaju radnom snagom. Ovo je ujedno i osnovna odrednica značaja EI za strateške menadžere.

Šta je emocionalna inteligencija?

Emocionalna inteligencija (EI) podrazumijeva više različitih sposobnosti, kao što su to: samorazumijevanje, samokontrola, samouvjerenost i empatija. U odnosu na racionalnu inteligenciju, EI nije suprotna, već komplementarna sposobnost. Dijelom se ove sposobnosti stiču genetskim nasljeđem, ali se značajnim dijelom stiču tokom procesa učenja. Za razliku od intelektualnog funkcionisanja, koje se može razvijati u određenoj dobi i do određenih granica, EI se može razvijati u svim segmentima bez obzira na životnu dob.

Značaj EI za strateško upravljanje 

Ukoliko strateški menadžeri znaju šta sve podrazumijeva EI, kao i da su racionalna inteligencija i EI komplementarne, a da se EI može ‘naučiti’, to bi njihovo trajno opredjeljenje trebalo biti razvoj ne samo vlastitih sposobnosti, nego i kontinuirano ulaganje u razvoj EI svih članova suradničkog tima.

Više je razloga zašto je neophodno da promotori razvoja EI i tzv. ‘mekih’ vještina budu strateški menadžeri, a osnovni razlozi za to su:

  • kvalitetnija organizacijska kultura preduzeća i
  • skladni međuljudski i suradnički odnosi u/van preduzeća.

 

Ukoliko strateški menadžeri zanemare značaj ulaganja u razvoj EI, to će se direktno odraziti na stepen (ne)zadovoljstva suradničkog tima, a takva radna atmosfera dalje će se prenositi i na ostale međuljudske odnose izvan preduzeća (klijente, partnere, dobavljače, itd.).

Zašto strateški menadžeri trebaju ulagati u razvoj EI?

Profesionalci koji karijeru žele ostvariti u oblasti menadžmenta, obično zanemare činjenicu da npr. strateška menadžerska pozicija u preduzeću ne podrazumijeva samo određene privilegije, nego istovremeno obuhvata i određene rizike npr. kada je zdravlje u pitanju. Jedan od takvih rizika je i tzv. burn out sindrom, kao oboljenje profesionalaca koji nisu blagovremeno ovladali vještinama potrebnim za poslovnu poziciju (strateškog) menadžera. Ovo i drugi oblici profesionalnih oboljenja obično su posljedica stresnih okolnosti u poslovanju, o čemu se veoma malo pažnje posvećuje u preduzeću, pri upravljanju ljudskim potencijalima. Ulaganjem u razvoj EI, strateški menadžeri prvenstveno ulažu u razvoj vlastitih sposobnosti, koje će im omogućiti da proaktivno i preventivno upravljaju stresnim i drugim radnim uvjetima, koji mogu dovesti do oštećenja ne samo njihovog psiho-fizičkog zdravlja, nego i psiho-fizičkog zdravlja ljudskih potencijala u preduzeću, općenito.

Ulaganjem u razvoj EI strateški menadžeri stvaraju preduvjete za kvalitetnije međuljudske odnose, kako u preduzeću, tako i van preduzeća. Ukoliko su unutarnji međuljudski odnosi zasnovani na takav način, eventualno stresne situacije u poslovanju se efikasnije rješavaju. Takav način upravljanja poslovanjem omogućava preduzeću da, u konačnici, postiže i uspješnije finansijske rezultate, jer se vrijeme ne gubi na rješavanje eventualnih, međusobnih, nesuglasica između pojedinaca i timova u preduzeću. Ulaganjem u razvoj EI postiže se ne samo visok nivo EI kod strateških menadžera, nego i kod svih članova suradničkog tima u preduzeću. Radni odnosi i poslovni procesi tada postaju humaniji, jer se pri upravljanju ljudskim potencijalima ne postupa mehanički, nego se koristi humani(ji) pristup.

Zaključak

Strateški menadžeri sa višim nivoom EI imaju i veću sklonost empatičnom perspektivnom zauzimanju za druge ljude, kvalitetnijoj suradnji sa drugima, razvijanju kvalitetnih i višestruko korisnih međuljudskih odnosa, ali i uspješnije društvene vještine općenito.

Ulaganjem u razvoj EI strateški menadžeri  kreiraju takvo radno ozračje u kojem se u suradničkom timu razvijaju i druge pozitivne osobine kao što su to:

  • kvalitetnija poslovna komunikacija
  • bolja (samo)motivacija ljudskih potencijala
  • efikasnije upravljanje stresnim situacijama itd.

Nadalje, sve ovo će u značajnoj mjeri uticati na učinkovito postizanje profesionalnog (i osobnog) zdravlja i uspjeha, kako pojedinca, tako i cjelokupnog suradničkog tima u preduzeću i njihovim kvalitetnijim poslovnim odnosima izvan preduzeća (klijenti, partneri, dobavljači, itd.).

Izostanak ulaganja u razvoj trenutnog nivoa EI, kroz razvoj nedostajućih znanja i sposobnosti strateškog menadžmenta i članova suradničkog tima, znači da se u preduzeću na neadekvatan način upravlja sa ljudskim potencijalima, koji uslijed tzv. profesionalnih oboljenja, mogu i prije vremena okončati menadžersku i/ili profesionalnu karijeru. Stoga su teambuiding aktivnosti, ali i drugi oblici edukacije strateškog menadžmenta, koje preduzeće kontinuriano prakticira preventivan način upravljanja zdravljem suradničkog tima, kao najvažnijeg faktora za poslovni uspjeh preduzeća.

Htjeli to priznati ili ne, i strateški menadžeri, bez obzira koliko racionalno donosili poslovne odluke, imaju emocije. Ukoliko se ovaj segment ličnosti pojedinca (ne)svjesno zanemari u poslovnom okruženju, tada je za preduzeće efikasnije da automatizira što je moguće više izvršavanje svih i/ili većine poslovnih procesa odnosno izvršavanje poslovnih procesa prepusti robotima i drugim oblicima primjene vještačke inteligencije u poslovne svrhe. U suvremenim uvjetima poslovanja, primarna odrednica uspješnog strateškog upravljanja je nivo EI koju posjeduju strateški menadžeri, pri upravljanju ljudskim potencijalima u preduzeću. Samo zadovoljan i visoko motiviran suradnički tim može dugoročno kreirati uspješne poslovne rezultate preduzeća.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X