Značaj digitalne transformacije za unapređenje poslovnih performansi

16 feb 2021

Kontinuirano unapređenje poslovnih performansi preduzeća, u konvencionalnim uvjetima poslovanja, podrazumijeva rast produktivnosti. U digitalnim uvjetima poslovanja, unapređenje poslovnih performansi prvenstveno se posmatra iz perspektive digitalne transformacije poslovanja. ‘Pametne’ tehnologije postepeno preuzimaju većinu poslovnih aspekata koji su se smatrali kao osnov za unapređenje poslovnih performansi. Kako bi unaprijedili poslovne performanse, primarni zadatak strateškog menadžmenta je kontinuirano upravljanje digitalnom transformacijom poslovanja.

Šta je 5G?

5G je skraćeni naziv za petu generaciju mobilne mreže koja nasljeđuje 4G. Omogućava veće brzine prijenosa podataka i mogućnost većeg broja povezanih uređaja, gdje će uz dosadašnje mobilne telefone i tzv. IoT uređaji koristiti mogućnosti ove mreže. 5G standard je dizajniran sa proširenim kapacitetom, kako bi omogućio korisničko iskustvo nove generacije, osnažio nove modele razmještanja i pružio nove usluge. Uz velike brzine, vrhunsku pouzdanost i zanemarivu latenciju, 5G će proširiti mobilni ekosustav u nova područja. 5G će uticati na svaku industriju čineći sigurnijim prijevoz, zdravstvo na daljinu, preciznu poljoprivredu, digitaliziranu logistiku itd.

Digitalna transformacija i kreiranje “novih” usluga

Iako se alati umjetne inteligencije u značajnoj mjeri koriste za upravljanje finansijama, primjenom 5G može se očekivati nova razvojna faza i u ovoj oblasti. Naime, 5G mreža omogućava brojne  prilike za postepeno proširivanje ‘pametne’ mreže do korisnika, što omogućava preduzećima da kreiraju ‘nove’ usluge i na taj način unaprijede vlastite poslovne performanse. Zajednička osobina ‘novih’ usluga je da su zasnovane na inteligentnoj komunikaciji između različitih ‘pametnih’ uređaja, a umrežavanje ‘pametnih’ uređaja sve više će biti u fokusu, kako bi se postiglo unapređenje performansi preduzeća. Ovo je samo jedan od načina na koji digitialna transformacija poslovanja može uticati na unapređenje poslovnih performasi preduzeća, kroz kreirannje ‘novih’ usluga. Strateški menadžment ne treba zanemariti značaj digitalne transformacije za unapređenje poslovnih performansi. Mogućnost kreiranja ‘novih’ usluga, na potpuno automatiziranim poslovnim procesima, podrazumijeva i automatizirano donošenje odluka u stvarnom vremenu (u i izvan preduzeća), o čemu je potrebno voditi računa pri unapređenju poslovnih performansi preduzeća.

Primjena alata umjetne inteligencije za mjerenje poslovnih performansi

Dobivanje ‘pravih’ podataka u ‘pravo’ vrijeme izazov je sa kojim se suočava većina preduzeća kada započne digitalnu transformaciju i u svom poslovanju primjenjuje alate umjetne inteligencije. Manjim preduzećim može biti teže generirati ili prikupiti tzv. velike količine podataka, koji su potrebni za učinkovitu izradu preciznih predviđanja željenih poslovnih performansi primjenom alata umjetne inteligencije. Općenito za primjenu alata umjetne inteligencije bolje je imati više podataka, pri čemu je potrebno generirati ‘prave’ podatke, koji će imati vrijednost  za donosioce odluka, kada je u pitanju kontrola željenih poslovnih performansi.

Osnovna prednost primjene alata umjetne inteligencije za mjerenje poslovnih performasi je mogućnost relativno česte procjene, gdje se tokom testiranja (simulacije) treba pronaći ‘prava’ količina potrebnih podataka za preduzeće. Potrebno je neprestano mjeriti dobijene rezultate, a zatim definirati:  Šta za preduzeće znači imati ‘dovoljno dobre’ poslovne performanse?, ne zanemarujući pri tome mogućnosti i prednosti primjene ‘pametnih’ uređaja za njihovo postizanje. Roboti će sve više preuzimati operativne aktivnosti u preduzeću koje su obavljali ljudi, stoga je i mjerenje poslovnih performansi preduzeća potrebno prilagoditi ‘novim’ uvjetima poslovanja.

Izazovi za strateški menadžment pri mjerenju poslovnih performansi

Bez digitalne transformacije, kao kontinuiranog procesa, strateški menadžeri ne mogu pravovremeno upravljati smjerom i brzinom kretanja preduzeća, sa ciljem postizanja željenih poslovnih performansi. Primarni izazov za strateški menadžment, u narednom periodu, biće relativno učestala zamjena infrastrukture i ulaganje u primjenu ‘novih’ digitalnih tehnologija. U trenutku kada je preduzeće ‘ovladalo’ trenutnim digitalnim tehnologijama, istovremeno su na tržištu kreirani inovativniji alati, koji u značajnoj mjeri mogu uticati na unapređenje stepena poslovnih performansi preduzeća.

‘Trka’ za kontinuiranim ulaganjem u sve inovativnije digitalne tehnologije ne treba postati primarni zadatak strateškog menadžmenta. Strateški menadžment može ovaj izazov uspješno savladati primjenom outsourcing usluga za npr. poslovanje ‘u oblaku’, pri čemu će pružaoci usluga obezbjeđivati najsuvremenije digitalne tehnologije, kako bi mogli ostati konkurentni na tržištu. U ovim uvjetima, za mjerenje poslovnih performansi primarno će biti osmisliti adekvatan sistem za prikupljanje, pohranu i korištenje podataka, primjenom raznovrsnih ‘pametnih’ uređaja.

Zaključak

Digitalna transformacija omogućava unapređenje poslovnih performasi u slijedećim područjima:

  • korisničko iskustvo: suvremeni klijenti razumiju da digitalna transformacija otvara nove mogućnosti za preduzeća i očekuju besprijekornu uslugu u zamjenu za prikupljanje i pohranjivanje njihovih osobnih podataka,
  • operativno poslovanje: najznačajnija poboljšanja učinkovitosti postižu se na način da se podaci prikupljaju u stvarnom vremenu, što preduzeću pomaže u preciznom mjerenju produktivnosti i profitabilnosti,
  • poslovni model: podrazumijeva stalne inovacije proizvoda i usluga, kako bi se udovoljilo sve većim očekivanjima klijenata, a primjenom agilnog pristupa promjene se dogođaju sve brže, zahvaljujući mogućnosti donošenja odluka na temelju podataka i to u stvarnom vremenu.

Svakoj od navedenih oblasti potrebno je zasebno pristupiti, kada se vrši unapređenje poslovnih performansi, poduzimanjem pravovremenog ‘zaokreta’ pri digitalnoj transformaciji poslovanja. Odluke zasnovane na podacima, osnovna su odrednica uspješnog poslovanja u suvremenim uvjetima, a proaktivno upravljanje digitalnom transformacijom postaje ‘novi’ standard za postizanje željenih poslovnih performansi preduzeća.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X