‘Zeleni’ podatkovni centar

4 maj 2021

Podatkovni centar je specijalizirano preduzeće za pružanje usluga prikupljanja, pohrane, obrade i distribuiranja velikih količina podataka. Također je odgovorno i za sigurnosno kopiranje i oporavak podataka, kao i umrežavanje. To je mjesto gdje su računalna postrojenja i mrežna oprema smješteni i centralizirani. Ima veliki značaj za poslovanje ‘u oblaku’, jer korisnici usluga podatkovnog centra ne moraju vršiti ulaganja u izgradnju i održavanje vlastite infrastrukture, ali i dalje imaju mogućnost primjenjivati aktualne digitalne trendova u vlastitom poslovanju, uz učinkovito i racionalno korištenje (ne)materijalnih resursa.

Šta je ‘zeleni’ podatkovni centar?

‘Zeleni’ podatkovni centar ili održivi podatkovni centar uslužni je objekat koji koristi energetski učinkovite tehnologije. Ne sadrži zastarjele tehnologije, poput neaktivnih ili premalo korištenih servera, nego se koriste prednosti novijih, učinkovitijih, tehnologija.  Zbog značajnog uticaja na okoliš, povećanja svijesti javnosti, većih troškova energije i zakonodavnog djelovanja, pojačan je i pritisak na podatkovne centre da slijede ‘zelenu’ politiku. Iz tih razloga stvaranje održivih podatkovnih centara je postalo neophodno u ekološkom i poslovnom smislu. Iznimno svjesni cijene i dostupnosti energije, ‘zeleni’ podatkovni centri imaju neke od najnaprednijih alata za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Značaj podatkovnih centara za digitalno poslovanje

Sve brojnije podatke i informacije o poslovanju sa klijentima potrebno je negdje i smjestiti. Skoro svako suvremeno preduzeće trebalo bi imati vlastiti podatkovni centar ili iznajmiti odgovarajuće IKT kapacitete od podatkovnih centara, koji svoje usluge obično zasnivaju na poslovanju ‘u oblaku’. Preduzeća koja proizvode i koriste podatke u svom poslovanju zahtijevaju visoku razinu sigurnosti, koju im mogu pružiti podatkovni centri. U suprotnom, zbog nedostatka brzog i sigurnog pristupa podacima može nastati neuspjeh u pružanju digitalnh usluga, što u konačnici može dovesti do gubitka klijenata i dobiti samog preduzeća.

Pohrana podataka ‘u oblaku’ ima sve veći značaj za preduzeća, ali i za same potrošače. Mnoga preduzeća vrše migriranje svojih aplikacija i podataka na usluge podatkovnih centara, kako bi umanjile troškove vlastitog poslovanja. Zbog toga podatkovni centri postaju nezamjenjivi za suvremena preduzeća koja žele bez brige voditi svoje poslovanje i biti uvijek dostupna svojim klijentima.

Primjena ekološki odgovornih poslovnih praksi

Uspjeh suvremenih preduzeća i podatkovnih centara, kao specijaliziranih tehnoloških preduzeća, sve više ovisi o primjeni i poštovanju ekološki odgovornih poslovnih praksi. Politika podatkovnog centra da primjeni ‘zelenu’ tehnologiju u poslovanju omogućava ispunjnje ‘zelenih’ standarda, što uključuje: hardver, softver i usluge. Na taj način osigurava se da oprema djeluje što učinkovitije kroz trenutne tehnološke i planske strategije, smanjuje se operativni otpad i maksimizira se produktivnost kroz usvajanje novog, naprednog, pristupa upravljanju podatkovnim centrom.

Provedba ‘zelene’ politike svrstava podatkovni centar u rang liderskih preduzeća koja promiču održivost okoliša.  Podatkovni centri zahvaljujući brzom rastu primjene digitalne tehnologije za mobilno poslovanje, poslovanje ‘u oblaku’, Internetu stvari (IoT) i drugih sličnih djelatnosti koje koriste velike količine podataka za vlastito poslovanje kontinuirano će se povećavati u narednom periodu. Osiguravanje da podatkovni centri koriste energetski najučinkovitije strategije od posebne je važnosti kako za podatkovne centre, tako i za korisnike njihovih usluga.

Učinkovito energetsko upravljanje

Brojne su prednosti digitalnih tehnologija za ‘zelenu’ ekonomiju, ali se pri tome ne smije zanemariti činjenica da njihova primjena istovremeno podrazumijeva i značajnu potrošnju energije. Podatkovni centri i druga tehnološka preduzeća trebaju raditi bez prekida, što ima direktan uticaj na potrošnju energije. Jedan od primjera potrošnje energije je Google sa 13 podatkovnih centara u svijetu i oko 900.000 servera, pri čemu se koristi cca 260 milijuna vati električne energije ili cca 0,1 % globalne energije. Ova energija je ‘dovoljna’ za stalno napajanje cca 200.000 kuća. Stoga primarna briga pri energetski učinkovitom poslovanju podatkovnog centra treba biti potrošnja energije.

Da bi poslovanje podatkovnog centra bilo istovremeno i energetski učinkovito potrebno je racionalno upravljati raspoloživim kapacitetima, težiti smanjenju troškova energije i promicati odgovornost prema okolišu. Smanjivanje potrošnje energije dobro je za okoliš i finansijski koristi uspješnosti poslovanja podatkovnog centra.

Izgradnja ‘zelenog’ podatkovnog centra započinje određivanjem i rješavanjem neučinkovitosti u infrastrukturi. Adekvatan odabir ‘zelenih’ materijala i izbor lokacije također ima značajan uticaj na okoliš. Davanje prioriteta smanjenju potrošnje energije u podatkovnom centru predstavlja okosnicu ušteda povezanih sa ‘zelenim’ dizajnom i modularnim montažnim rješenjima, koja treba da obezbjede energetsku učinkovitost, jer se mogu instalirati sa minimalnim prekidima u radu podatkovnog centra.

Zaključak

Digitalno poslovanje podrazumijeva da u svijetu svakodnevno rade milijuni servera, koji se iz sigurnosnih ili drugih razloga kontinuirano nadograđuju, ali se pri tome istovremeno ne koriste u potpunosti. Neiskorišteni kapaciteti na serverima stvaraju značajne godišnje troškove za podatkovne centre, što predstavlja neracionalno trošenje novca i gubljenje dragocjene energije, ali ima i značajan uticaj na okoliš.

‘Zeleni’ podatkovni centri prepoznali su energetsku neučinkovitost trenutnog načina poslovanja, a primjenom novih poslovnih modela i ‘zelenih’ tehnologija obezbjeđuju energetsku održivost poslovanja. Najznačajnije prednosti ‘zelenog’ podatkovnog centra su:

  • manja potrošnja energije
  • isključivanje neiskorištenih servera
  • smanjen utjecaj na okoliš
  • smanjeni kapitalni izdaci
  • virtualizacija i futurističko iskustvo pohrane podataka.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X