Zašto je cjeloživotno učenje važno za kreativnost?

15 feb 2019

 

„More ne možeš prijeći zureći u vodu.” –

 

 

Digitalno doba donijelo je i ubrzane procese promjena, a potreba za kreativnošću u doba interneta sve je veća. Profesionalci koji su posvećeni cjeloživotnom učenju, kroz posao ili pohađanjem specijalističkih programa obuke, imaju zavidne sposobnosti, ‘snalaze se’ veoma dobro sa novim tehnologijama ili promjenama u samom načinu obavljanja posla. Koncept cjeloživotnog učenja predstavlja kombinaciju teorije i prakse. Jednom godišnje organizirati seminar ili pohađati neki trening nije više dovoljno dobro rješenje za usvajanje promjena iz okruženja i kontinuriano praćenje noviteta na tržištu.

Kreativnost i kreativni proces

Kreativnost se može definirati kao ideja koja je nova, dobra i korisna odnosno kao sposobnost stvaranja nečega što je korisno i ima svoju funkciju, pri zadovoljavanju ljudskih potreba ili rješavanja nekog problema. Kreativnost može biti i način na koji se komunicira neka ideja, ali tako da je to istovremeno jedinstveno, privlačno i neočekivano iskustvo za onoga kome se (nova) ideja prezentira.

Kreativni proces se sastoji od svjesne i nesvjesne faze. Tokom faze inkubacije ideje, kreativni proces je dijelom izvan naše izravne kontrole. Formuliranjem problema i testiranjem rješenja kreativni proces se iz faze ‘nesvjesnog’ pomjera u domen svjesnog. Kreativni proces podrazumijeva slijedeće 4 faze:

 • priprema koja obuhvata: istraživanje, planiranje, stvaranje odgovarajućeg mentalnog okvira i visoke koncentacije;
 • inkubacija kao odsustvo voljnih svjesnih razmišljanja o problemu i može biti u dva oblika: period „ne razmišljanja“ i period relaksacije odnosno period bez ikakvog mentalnog rada;
 • iluminacija predstavlja „bljesak uvida“, „klik“ ili „aha momenat“, a rezultat je kulminacije uspješnog niza asocijacija;
 • verifikacija podrazumijeva testiranje vrijednosti ideje i njeno svođenje na jasnu formu.

Cjeloživotno učenje i aktualni trendovi

Učenje na licu mjesta, personalizirani trening, hibridno učenje, strojno učenje i umjetna inteligencija neki su od ‘vrućih’ trendova u savremenom svijetu, a ulaganje u cjeloživotno učenje i razvoj znanja/vještina zaposlenika predstavlja dugoročnu investiciju preduzeća tzv. inteligentne organizacije.

Učenje u virtualnom prostoru, gdje se istovremeno može gledati  sadržaj koji se prezentira putem npr. webinara i vršiti online istraživanje, predstavlja hibridni koncept učenja, koji se značajno razlikuje u odnosu na konvencionalni način učenja u posebno organiziranom prostoru i ‘oči u oči’ sa edukatorom.

Nove generacije zaposlenika svojevoljno prate i trendove iz okruženja koji u tom trenutku nisu ‘usko’ povezani za posao koje obavljaju. Angažiranjem zaposlenika koji samostalno unapređuju vlastita znanja i vještine za poslodavca je efikasniji način upravljanja razvojem ljudskih potencijala, nego dovoditi nove zaposlenike koji se trebaju upoznati sa radnom okolinom i savremeni poslovnim trendovima.

 Zašto je potrebno ulagati u kreativnost kroz cjeloživotno učenje?

Na globalnoj, a sve više i na lokalnoj, razini uspješna su samo ona preduzeća, bila ona velika ili mala, koja svoje poslovanje zasnivaju na inovacijama. Glavni izvor konkurentske prednosti savremenih preduzeća je kreativnost, koja se realizira kao kontinuirana sposobnost preduzeća da razvija i kreira nove proizvode i usluge za potrebe određenog tržišta ili ciljnog segmenta potrošača na tržištu.

Bez kreativnosti nema inovacija, gdje inovacije predstavljaju primijenjenu kreativnost koja podrazumijeva kreiranje novih proizvoda i usluga, kao i unapređenje poslovnih procesa u preduzeću. Ulagati u kreativnost, kroz cjeloživotno učenje zaposlenika, znači da preduzeće na sistemski način ulaže u vlastite inovacije, te na taj način ulaže i u razvoj vlastitog poslovanja.

Kako promicati kreativnost na radnom mjestu?

Preduzeća koja snažno podupiru kreativnost na radnom mjestu generišu nove ideje i strategije za rast poslovanja. Za promicanje kreativnosti na radnom mjestu potrebno je:

 1. Ukloniti ograničenja – kreativnost je organska i neophodno je ukloniti sva ‘ograničenja’ u radu kreativnog tima.
 2. Ne brinuti o tome “kako”– najbrži način za ‘ubijanje’ kreativnog procesa je zahtijevati od kreativnog tima da proizvede taktička rješenja u tandemu s kreativnim idejama.
 3. Izgraditi multidisciplinarni tim – najefikasnija strategija za poticanje kreativnosti je izgradnja tima s različitim vještinama i snagama, te poticanje zdrave debate među njima.
 4. Promicati eksperimentiranja, improvizaciju i podršku ‘pogreškama’ – ako  eksperiment ne uspije, sa pravim načinom razmišljanja, timovi uče neprocjenjive lekcije.
 5. Pobuditi znatiželju – znatiželju potičite sa pitanjima, kao što su: “Što bismo učinili da znamo …?” ; “Koje su mogućnosti ako pogledamo i drugu stranu?”

Prednosti  cjeloživotnog učenja za razvoj kreativnosti

Ulaganje u razvoj kreativnih vještina zaposlenika od posebnog je značaja za kreiranje inovacija u preduzeću, a kao najznačajnije prednosti mogu se izdvojiti slijedeće:

 • cjeloživotno učenje je osnovna pretpostavka za rast i razvoj poslovanja preduzeća
 • kreativnost je najbolje rješenje za održati naprednu i uspješnu organizaciju (preduzeće)
 • cjeloživotno obrazovanje povećava zapošljivost
 • pojedinci i preduzeća povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada, proizvoda i usluga
 • ulaganjem u oblasti koje su aktualne i profitabilne utiče se na razvoj cjelokupnog čovječanstva.

 

Zaključak

Kreativni pojedinci, preduzeća i društva pokretači su promjena na tržištu. Iako, generiranje novih ili inovativnih ideja može izgledati kao jednostavan zadatak, kreativnim rješenjima smatraju se samo one ideje koje su korisne i funkcionalno se razvile kao novi proizvodi i usluge koji su utrživi na tržištu. Za generiranje utrživih kreativnih ideja potrebna su odgovarajuća teorijska i praktična znanja i vještine.

 

[1] Op. A. – Cloud ili „Oblak“

[2] Op. A. – http://www.digitalnahrvatska.org/sto-je-digitalna-ekonomija/

[3] Op. A. – http://balkans.aljazeera.net/vijesti/cetvrta-industrijska-revolucija-potpuno-mijenja-svijet

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X