,

Upravljanje investicijskim portfeljem

21 apr 2020

“Rizik je donositi odluke u nesigurnom okruženju. Ne donositi ih, također je rizik.”

-Warren Buffett-

Finansijski menadžeri koriste različite alate za finansijsko upravljanje, pri čemu poseban značaj ima upravljanje investicijskim portfeljem. Upravljanje investicijskim portfeljem zahtijeva sposobnost finansijskih menadžera da sagledaju sve snage i slabosti, prilike i prijetnje za preduzeća za cijeli spektar investicija. Od posebnog značaja je napraviti ključne izbore: od duga prema kapitalu, od domaćeg prema međunarodnom poslovanju, od rasta prema sigurnosti poslovanja. Jedan od načina na koji finansijski menadžeri mogu uspješno savladati izazove pri upravljanju investicijskim portfeljem je diverzifikacija, kojom preduzeće nastoji ostvariti prinose iz različitih sektora tokom vremena, smanjujući nestabilnost u bilo kojem trenutku.

Šta je portfolio menadžment?

Upravljanje investicijskim portfeljem (engl. Investment portfolio management) je proces analize različitih mogućnosti ulaganja, odabir i formiranje najprikladnijeg investicijskog portfelja za ispunjenje finansijskih ciljeva preduzeća, kao i revizija i procjena investicijskog porttfelja s vremena na vrijeme, te provedba potrebnih promjena u investicijskom portfelju. Upravljanje investicijskim portfeljem od vitalne je važnosti za investitore jer višestruke mogućnosti ulaganja, sa različitim razinama rizika i različitim prinosima, trebaju biti izvršene sa ciljem ostvarenja maksimalne profitabilnosti uz zadani stepen rizika odnosno minimalni rizik uz zadanu profitabilnost portfelja. Upravljanje investicijskim portfeljem je sastavni dio ukupne finansijske analize i predstavlja proces koji obuhvata četiri koraka: određivanje strategije i  politke ulaganja, alokaciju imovine, analizu investicija i izbor investicija.

Značaj finansijskih podataka za upravljanje investicijama

Upravljanje investicijskim portfeljem nemoguće je zamisliti bez ažurnih finansijskih podataka i pravovremenih finansijskih izvještaja. Ažurni finansijski podaci, koji su kreirani ka ‘lako’ čitljivi finansijski izvještaji, sa ključnim pokazateljima finansijske uspješnosti poslovanja, pomažu investitorima pri donošenju odluka o najboljem korištenju finansijskih resursa i kreiranju najprikladnijeg investicijskog portfelja.

Sva finansijska ulaganja uključuju i element rizika (neizvjesnosti), ali se stepen neizvjesnosti pri upravljanju investicijskim portfeljem može uspješnije savladati primjenom koncepta Big Data i BI. Stoga je ulaganje u softvere i upravljanje finansijskim podacima jedan od ključnih faktora za uspješnost pri upravljanju investicijskim portfeljem. Iako postoji zabluda da će primjena alata umjetne inteligencije (AI) pri upravljanju investicijskim portfeljem u cijelosti zamijeniti ljude, pri obavljanju ovih poslova, to u skorijoj budućnosti neće biti slučaj odnosno Big Data, BI i AI će i dalje biti samo digitalni alati koje investitori i finansijski menadžeri koriste za bržu i jednostavniju analizu sve većih količina finansijskih podataka i pokazatelja o uspješnosti investicija.

Uloga CFO pri upravljanju investicijskim portfeljem

Uloga CFO posebno je važna kada je u pitanju upravljanje investicijskim portfeljem. Osim ‘standardnih’ odgovornosti finansijskog planiranja, izvještavanja i revizije, CFO imaju sve značajniju ulogu u upravljanju korporativnim portfeljem i raspodjeli kapitala. Kada se posmatra uloga CFO pri upravljanju investicijskim portfeljem, onda ona prvenstveno zavisi od karakteristika poslovne organizacije.  Iz perspektive dostupnosti podataka i sofisticiranosti analitičkih alata za upravljanje portfeljem, uloga CFO je da na zanimljiv način izvrši prikupljanje, pregled i prezentiranje finansijskih podataka kako bi investitori donijeli adekvatne poslovne odluke o alokaciji kapitala na nivou npr. internacionalne korporacije. Sa druge strane, aktivno finansijsko upravljanje na nivou npr. internacionalne korporacije sa ciljem raspodjele kapitala uz najmanji rizik i ‘najveći’ mogući profit pri upravljanju investicijskim portfeljem najteži je zadatak CFO-a.  Najveći izazov za CFO-e je ulaganje u inovativne projekte, koji obično zbog svoje disruptivnosti podrazumijevaju i visoki rizik, pri čemu su CFO-i još uvijek oprezni kada vrše alokaciju kapitala u ovakve projekte. Način na koji će CFO-i ovladati sa procjenom stepena rizičnosti i isplativosti investiranja u inovativne projekte, može u dugoročnom smislu značajno uticati na (re)strukturiranje investicijskog portfelja preduzeća.

Zaključak

Na globalnom tržištu upravljanje investicijskim portfeljem je puno razvijenije nego je to slučaj na domicilnom tržištu. Zanemariti globalne trendove u ovoj oblasti predstavlja jednu vrstu rizika za investitore, CFO i poslovne subjekte koji djeluju na domicilnom tržištu.

Očekuje se da će, u narednom periodu, doći do značajnijih promjena pri upravljanju investicijskim portfeljem. U potrazi za profitabilnim rastom, mnogi investitori su spemni da napuste trenutne načine rada, na način da obavljaju nove aktivnosti ili obavljaju standardne aktivnosti na dramatično novi način, u smislu modernizacije tehnološke infrastrukture i cjelokupnog poslovanja. Jedan od izazova za investitore i CFO-e, u narednom periodu, biće unapređivanja vlastitih praksi za upravljanje rizikom,  kako bi podržali operativnu transformaciju poslovanja.

Upravljanje investicijskim portfeljem postaje sve kompleksnije. Pojam rizika u suvremenim uvjetima u značajnoj mjeri se promjenilo u odnosu na nekadašnje poimanje rizika kao mogućnosti gubitka novca, do sadašnjeg definiranja rizika kao tačno utvrđenog statističkog podatka kojim se može izmjeriti i predvidjeti % povrata investicije. Kako su finansijski podaci postajali sve dostupniji investitorima i CFO-ima i razumijevanje očekivanog povrata investicije se razvijalo.

Napredak upotrebe i dostupnosti primjene finansijskih podataka i tehnologije za upravljanje investicijskim portfeljem u značajnoj mjeri su  olakšali mogućnost za primjenu boljih pristupa u ovoj oblasti. Ovi trendovi značajno su uticali na promjenjene pristupa pri upravljanju investicijama. Očekuje se da će u narednom periodu 2 osnovna pristupa investiranju biti: investicije koje su fokusirane isključivo na povrat i investicije koje uključuju ciljeve izvan samog povrata (tzv. koncept socijalnih investicija).

Bez obzira na koji način je u preduzeću kreirana strategija za upravljanje investicijskim portfeljem neopdnodno je da se perodično revidira trenutna politka ulaganja i alokacija imovine odnosno da preduzeće prilagodi trenutni način upravljanja investicijskim portfeljem sa tržišnim trendovima.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X