,

Uloga CFO pri digitalizaciji poslovanja

8 jan 2020

” Bogataš pravi planove za sutra, siromah za danas.”

Kineska poslovica

Pri digitalnoj transformaciji poslovanja, veoma često se zanemaruje značaj i uloga CFO, jer se očekuje da će CIO, nadležna lica za informacione tehnologije odnosno dobavljač softvera riješiti sve potrebne izazove preduzeća u ovoj oblasti. Multidisciplinarnom suradnjom CFO i eksperata iz IT oblasti preduzeće može uspješno izvršiti digitalizaciju, ne samo finansijske funkcije u preduzeću, nego i cjelokupnog poslovanja. Zašto je potrebno da CFO bude zagovornik promjena u preduzeću, odnosno koja je uloga CFO pri digitalizaciji poslovanja, biće prezentirano u narednim redovima.

Šta je digitalna transformacija?

Digitalna transformacija podrazumijeva način poslovanja koji se odnosi na promjenu internih i eksternih strategija, uz čiju pomoć će se upotrebom modernih tehnologija obezbjediti efikasniji rad zaposlenih i kvalitetniji odnos sa klijentima. Prvi val digitalne transformacije omogućilo je 5 ključnih digitalnih tehnologija: Cloud computing, Mobile, Big Data, Social Networks i Internet of Things. Novi val preobrazbe dolazi pod utjecajem tzv. ‘Industry 4.0’ tehnologija, u okviru kojih su: roboti, dronovi, umjetna inteligencija (AI), 3D printing, energy storage.

Digitalni trendovi i finansijsko upravljanje

U savremenim uvjetima poslovanja, ukoliko preduzeće želi biti uspješno, CFO može postati zagovornik digitalne transformacije poslovanja, samo uz poznavanje aktualnih digitalnih trendova, kao što su to npr. primjena digitalnih valuta, P2P platformi i drugih inovativnih finansijskih alata. Brojni inovativni finansijski alati, koji su nastali kao rezultat dinamične primjene IT alata za finansijsko upravljanje, sve više uslovljavaju digitalizaciju poslovanja preduzeća, ali i integraciju finansijskog (i digitalnog) sistema preduzeća sa ostalim ‘sličnim’ digitalnim (i finansijskim) alatima izvan preduzeća (npr. ePDV i sl.).

Od posebnog značaja je da CFO poznaje savremene digitalne trendove i koristiti prednosti pojedinih digitalnih alata za finansijsko upravljanje u preduzeću. Ukoliko CFO primjenjuje više različitih inovativnih finansijskih alata, veća je vjerovatnoća da će preduzeće moći pravovremeno izvršiti digitalnu transformaciju poslovanja primjenom npr. računovodstva ‘u oblaku’, ali i kontinuirano zagovarati i primjenu ‘novih’ digitalnih alata za finansijsko upravljanje kao što su to npr. P2P platforme, plaftorme za skupno finansiranje, različite oblike digitalnog novca i druge digitalne finansijske alate.

Uloga CFO pri digitalizaciji poslovanja

Savremeno finansijsko upravljanje traži sve veću agilnost CFO i finansijske funkcije u preduzeću. Iako je uloga CFO-a oduvijek bila upravljanje i zaštita finansijskog integriteta preduzeća, ona se sve više razvija na način da uključuje i praćenje operativnih performansi i učinkovitosti, te aktivno uključivanje CFO pri kreiranju unutarnje i vanjske strategije preduzeća.

Stoga je CFO obično u središtu upravnog odbora ili rukovodstva razvojnih timova preduzeća. U većini slučajeva oni su nosioci procesa strateškog planiranja i finansijskog upravljanja, i imaju ulogu pokretača procesa digitalne transformacije poslovanja. Uloga CFO, pri digitalnoj transformaciji, je da ponude odgovore na neka od sljedećih pitanja:

  • Kako osmisliti, prepoznati, pratiti i nadzirati projekte preduzeća primjenom alata digitalne analitike?
  • Kako znati da li se troši adekvatan iznos na tehnologiju, nove talente ili druge razvojne potrebe preduzeća?
  • Kako prednosti digitalne transformacije poslovanja najbolje iskoristiti za postizanje poslovne strategije preduzeća?

Veoma je važno da CFO, kao dio razvojnog tima, osmisli način uspješne digitalne transformacije poslovanja preduzeća odnosno da nakon izvršene digitalne transformacije poslovanja preduzeće postiže uspješniju realizaciju poslovne ili korporativne strategije. Uloga CFO, pri donošenju strateških odluka, treba biti na način da se omogući najbolje moguće korištenje digitalne analitike za potrebe implementacije poslovne i/ili korporativne strategije.

Konvencionalno vs. Digitalno finansijsko upravljanje

Savremena preduzeća sve više koriste različite tehnologije za mjerenje finansijskog uspjeha. Današnja ‘nova’ mjerenja, primjenom digitalnih alata, pružaju bolji uvid u finansijsko ‘zdravlje’ preduzeća i podržavaju donošenje kvalitetnijih poslovnih i finansijskih odluka.

Potreba za konvencionalnim načinom finansijskog upravljanja postojat će i u narednom periodu, ali sve više će se to vršiti prvenstveno zahvaljujući primjeni digitalnih tehnologija. Upotrebom različitih analitičkih alata za pojedine poslovne segmente i isplativost ulaganja u iste će se procjenjivati iz više različitih perspektiva, što to ranije nije dozvoljavalo konvencionalno finansijsko upravljanje, jer se bez adekvatnih digitalnih alata velike količine podataka nisu mogle efikasno i brzo obrađivati.

Zaključak

Predviđanja da će preduzeća širom svijeta, između 2018. i 2021. godine, zajedno potrošiti gotovo 6 trilijuna dolara na inicijative za digitalnu transformaciju najbolji je pokazatelj da primarna uloga CFO u preduzeću  treba biti zagovaranje i podrška pri digitalnoj transformaciji poslovanja.

Ukoliko se želi konkretizovati uloga CFO, pri upravljanju procesom digitalne transformacije poslovanja, u najkraćem se može definirati kao sljedeće:

  • utvrđivanje ekonomske održivosti izabranih digitalnih poslovnih modela
  • procjena profitabilnosti implementacije multi-funkcionalne digitalne procesne inovacije
  • pomaganje CIO pri određivanju i izboru adekvatnog operativnog modela poslovanja ‘u oblaku’
  • ubrzavanje prelaska finansijske funkcije sa konvencioalnog načina rada na automatizaciju i digitalizaciju poslovanja, primjenom razvnovrsnih analitičkih digitalnih alata za finansijsko upravljanje.

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X