,

Značaj računovodstva ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje

9 jul 2018

„Strpljivošću, vremenom i novcem svaka se stvar uredi.”

Prednosti računovodstva  ‘u oblaku’ još uvijek se nedovoljno koriste za finansijsko upravljanje. Značaj računovodstva ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje od posebne je važnosti za korporativno upravljanje i međunarodne grupacije, ali se pri tome ne smije zanemariti niti njegova važnost za MSP[1] Upravljačko računovodstvo[2] podrazumijeva prikupljanje, klasifikaciju, obradu i interpretaciju informacija koje su oblikovane na način da pruže potporu menadžmentu u planiranju i kontroli poslovanja poduzeća, kao i u donošenju odluka. Informacije upravljačkog računovodstva oblikovane su tako da pravodobno zadovolje potrebe unutarnjih korisnika, te omoguće brzo i učinkovito reagiranje na novonastale situacije.

Značaj računovodstva ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje može se sagledati sa više različitih aspekata, a za potrebe ovog teksta posmatrano je slijedeće:

  1. Pravovremene finansijske informacije

 Za finansijsko upravljanje neophodne su pravovremene finansijske infromacije. Pravovremenost prikupljanja, klasifikacije, obrade i interpretacije informacija na način da pruže potporu menadžmentu u planiranju i kontroli poslovanja najefikasnije se obezbjeđuju primjenom računovodstva  ‘u oblaku’.

  1. Efikasno finansijsko upravljanje

Računovodstvo ‘u oblaku’ omogućava efikasnu internu (i eksternu) razmjenu finansijskih podataka i informacija na način da se unos podataka istovremeno može vršiti u više dislociranih poslovnih jedinica preduzeća. Na taj način, finansijsko upravljanje je jednostavnije i brže, jer nije potrebno dodatno razmjenjivati (papirnu) dokumentaciju o finansijskim transakcijama koje su nastale u dislociranim poslovnim jedinicama preduzeća. Uštedom vremenskih resursa, za razmjenu (papirne) dokumentacije  o finansijskim transakcijama, postiže se veća ažurnost[3] poslovanja preduzeća. Povećanjem stepena ažurnosti u preduzeću, računovodstvena funkcija može kreirati potrebne finansijske izvještaje na npr. dnevnom nivou, i na taj način pravovremeno obezbjediti potrebne informacije za efikasno finansijsko upravljanje.

3. Kvalitetan finansijski inženjering

Značaj računovostva  ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje ogleda se u kvalitetnijem korištenju znanja i vještina računovođa. Obezbjeđujući adekvatnu potporu menadžmentu u planiranju i kontroli poslovanja poduzeća, kao i u donošenju odluka, primjenom alata računovodstva ‘u oblaku’, računovođa(e) postaju ekonomski „isplativiji“ suradnici, jer se njihovo znanje i vještine koriste prvenstveno za podršku finansijskom upravljanju tj. za finansijski inženjering[4], a ne za knjiženje finansijskih transakcija ili kreiranje finansijskih izvještaja u preduzeću kćerki ili za potrebe grupacije.

4. Proaktivno upravljanje poslovnim rizicima

Sa stanovišta finansijskog upravljanja, naročito u međunarodnim korporacijama, pri upravljanju poslovnim rizicima od posebnog značaja je mogućnost periodičnog uvida u finansijsko poslovanje za dislocirane poslovne jedinice (preduzeća kćerke). U slučajevima kada se ne koriste alati računovodstva ‘u oblaku’, upravljanje poslovnim rizicima u preduzećima kćerkama najčešće se vrši periodično ili po ukazanoj potrebi. Osnovni razlog za periodičnu dinamiku pri upravljanju poslovnim rizicima u dislociranim poslovnim jedinicama je što matično preduzeće treba dodatno vrijeme za prikupljanje i objedinjavanje finansijskih podataka (i izvještaja) iz svih članica grupacije. Suprotno tome, korištenjem alata računovodstva ‘u oblaku’ matično preduzeće ne mora prikupljati i objedinjavati finansijske podatke (i izvještaje), nego istim može pristupiti direktno ili po ukazanoj potrebi. U tom smislu, značaj računovostva  ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje ogleda se u proaktivnom upravljanju poslovnim rizicma u preduzećima kćerkama i na nivou međunarodne grupacije.

5. Adekvatno kontrolno okruženje

Suvremeno finansijsko upravljanje na kontrolu gleda kao na pozitivnu aktivnost. Potreba kontinuiranog sprovođenja kontrole poslovanja ( matičnog preduzeća i preduzeća kćerki) je jasno izražena u procesu upravljanja, jer se pomoću nje može objasniti svrsishodnost određene poslovne odluke. Kontrolno okruženje je vrlo važno za efektivnost procesa kontrole, jer slabosti u njemu mogu neutralisati prednosti ostalih komponenti. Primjenom alata računovodstva ‘u oblaku’ omogućava se uspostavljanje adekvatnog kontrolnog okuženja, za matično preduzeće i preduzeća kćerke, u kojem se mogu neutralisati eventualne interne slabosti u preduzeću/grupaciji (npr. neadekvatni računovodstveni procesi, metodologije knjiženja i sl.).  Uvođenjem jedinstvenog sistema finansijskog upravljanja na nivou grupacije, primjenom alata računovodstva ‘u oblaku’, postiže se transparentnija kontrola i kvalitetnije finansijsko upravljanje.

Zaključak

Na osnovu posmatranih aspekata, generalno, može se konstatovati da se značaj računovostva  ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje ogleda u poboljšanju kvaliteta unutarnjih poslovnih procesa sa ciljem povećanja stepena ažurnosti finansijskog poslovanja. Povećanjem ažurnosti finansijskog poslovanja učinkovitije se koriste svi resursi preduzeća, i na taj način se postižu dodatne koristi pri finansijskom upravljanju. Osnovni cilj finansijskog upravljanja je dugoročno stabilno i uspješno poslovanje preduzeća. Stoga je prvenstveni značaj računovostva  ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje: obezbjediti neophodne preduvjete za dugoročno stabilno i uspješno poslovanje preduzeća

[1] Op.a. MSP – mala i srednje velika preduzeća

[2] Izvor: www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/2…rac/menadzersko_racunovodstvo_1.ppt

[3] Op.a. Ažurnost – predstavlja tačnost, urednost i predanost tokom obavljanja posla.

[4] Op.a.Financijski inženjering obuhvaća usluge sastavljanja financijske konstrukcije posla (najčešće investicije) i eventualno kasnije i provedbe, pronalaženja mogućih izvora financiranja, izbor optimalnih izvora, pomoć u pripremi i sklapanju ugovora. Izvor:http://www.poslovni.hr/leksikon/financijski-inzenjering-1388

 

 

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X