,

Računovodstvo ‘u oblaku’: in house vs. outsourcing

3 dec 2018

„Kap mudrosti vrijedi više od oceana zlata. ”

Prednosti računovodstva ‘u oblaku’, kao jedne od mogućnosti koje međunarodne grupacije mogu koristiti za vlastito finansijsko poslovanje na internacionalnom tržištu, donosioce strateških odluka dovodi do sljedeće dileme: Da li koristiti inhouse ili outsourcing usluge računovodstva ‘u oblaku’?

Izraz in house[1] u engleskom jeziku pretežno se odnosi na računovodstvene poslove, obračun plaća ili kompjutersku podršku. To znači da kompanija nastoji što više planiranih zadaća i ciljeva ostvariti vlastitim snagama, a ne unajmljivanjem vanjskih stručnjaka jer njima treba platiti, a iste zadaće mogu odraditi njezini zaposlenici za plaću.

Izraz outsourcing[2] u engleskom jeziku označava davanje određenoga posla vanjskim dobavljačima odnosno uzimanje vanjskih dobavljača za određeni posao, a primjenjuju ga kompanije kako bi smanjile troškove koji nastaju podmirivanjem potrebe za djelatnostima koje im nisu temeljne i uglavnom je riječ o uslužnim djelatnostima.

U suvremenim uvjetima poslovanja, poslovne organizacije bez obzira da li se radi o međunarodnim grupacijama ili neovisnim privrednim društvima, sve više pažnje posvećuju specijalizaciji vlastitog poslovanja odnosno fokusiraju se na tzv. core business[3], a sve poslove podrške npr. računovodstvene, IT i druge poslove prepuštaju tržišnim akterima koji su se specijalizovali za pružanje ove vrste usluga i  iste obavljaju kao osnovnu djelatnost npr.  računovodstveni servisi, IT kompanije itd. Stoga je za očekivati da se npr. najam softvera neophodnog za obavljanje usluga računovodstva ‘u oblaku’ koristi kao outsourcing usluga, jer ovakav način poslovanja za međunarodnu grupaciju i preduzeća kćerke, ali i za pružaoce usluga podrške za npr. računovodstvenu funkciju u/ili izvan međunarodne grupacije predstavlja brži, efikasniji i ekonomsko isplativiji način poslovanja na međunarodnom tržištu. Na međunarodnom tržištu sve više se pojavljuje i problem ‘adekvatnih’ kadrova, naročito u IT industriji. Za očekivati je da će međunarodna grupacija prije nastojati da na tržištu rada pronađe potrebne kadrove za razvoj  tzv. core business-a, nego npr. IT specijaliste koji će vršiti neophodne aktivnosti obezbjeđivanja ‘redovnog’ funkcionisanja i zaštite IT sistema.  Da je ‘kadrovsko pitanje’ u IT industriji veliki problem, ne samo na globalnoj sceni, nego i za npr. državnu službu u BiH, gdje visoko obrazovani stručnjaci iz drugih oblasti ovog poslodavca smatraju za sigurnog i poželjnog, najbolje svjedoči informacija da su IT stručnjaci bez interesa za rad u državnoj službi BiH. Ovo je samo jedan od pokazatelja i ostalim poslodavcima koji nisu iz IT industrije da svoje poslovanje, u narednom periodu, izmjeste ‘u oblak’ – kod specijaliziranih IT preduzeća, a korištenje najma softvera za računovodstvo ‘u oblaku’ samo je jedna od mogućnosti ovakvog oblika poslovanja za međunarodne grupacije.

Naime, softver za računovodstvo ‘u oblaku’ može se od strane specijaliziranih IT preduzeća instalirati i na IT resurse koji su u cijelosti u vlasništvu međunarodne grupacije ( serveri i druga IT infrastruktura), ali to istovremeno znači da je za ‘redovno’ funkcioniranje ovako kreiranog IT sistema, na nivou međunarodne grupacije, neophodno obezbjediti odgovarajuću informatičku podršku, interno ili kao vanjske dobavljače – pružaoce IT usluga.

Bez obzira koji poslovni model će međunarodna grupacija implementirati, donosioci strateških odluka, trebaju biti svjesni da ulaganje u softver i odgovarajuću IT infrastrukturu, a kako iz prezentiranih informacija vidimo i u nedostajuće IT eksperte na tržištu rada, predstavlja neizbježnu dugoročnu investiciju u 21. stoljeću.

Zaključak   

Računovodstvo ‘u oblaku’, kao in house rješenje, podrazumijeva da međunarodna grupacija ima adekvatnu dugoročnu strategiju da sve poslove obavlja sa vlastitim kadrovskim i infrastrukturnim resursima. Bez obzira na nedostajuće ljudske ili infrastrukturne resurse ovo može biti ‘profitabilno’ rješenje za međunarodne grupacije koje svoju poslovnu strategiju ne vezuju prvenstveno za  tzv. core business u svim članicama grupacije, nego npr. pojedina preduzeća kćerke mogu biti specijalizovana za tzv. poslove podrške na nivou međunarodne grupacije. U ovim okolnostima, međunarodna grupacija može se opredjeliti da svoju razvojnu strategiju zasniva na npr. akviziranju preduzeća kćerki iz pojedinih uslužnih djelatnosti koje bi, eventualno, koristila kao ‘outsourcing’ usluge (npr. IT kompanije ili računovodstveni servisi itd.) za potrebe cjelokupne međunarodne grupacije. Ovo je jedan od načina na koji međunarodna grupacija može uspješno implementirati model računovodstva ‘u oblaku’ kao in house rješenje.

Računovodstvo ‘u oblaku’ kao outsourcing rješenje ekonomski je opravdanije za većinu  međunarodnih grupacija, koje nemaju adekvatne IT kadrove i ne žele ‘pratiti’ brzi razvoj IT infrastrukture, kao dio vlastite razvojne strategije. U ovom slučaju, logično rješenje je da međunarodna grupacija računovodstvene aktivnosti organizira na način da koristi odgovarajuće usluge u specijalizovanim preduzećima (računovodstveni servisi, IT kompanije, data centri itd.), koja će imati primarni zadatak da obezbjede IT i drugu potrebnu infrastrukturu za pružanje ovih usluga. Na taj način, većina dugoročne investicije u IT infrastrukturu se izmješta ka pružaocima ‘outsourcing’ usluga, a međunarodna grupacija vlastito poslovanje zasniva na periodičnom (mjesečnom i drugom) plaćanju iznajmljenih usluga i na taj način kratkoročno vrši finansiranje računovodstvene funkcije.

Pitanje izbora između primjene softverskog rješenja za implementaciju računovodstva ‘u oblaku’ kao in house ili kao outsourcing rješenja prije svega je strateško pitanje, koje glasi: Da li će se potrebna IT infrastruktura za računovodstvenu funkciju finansirati kao redovni, kratkoročni, trošak na godišnjem nivou ili kao dugoročna investicija?  Sve više strateških menadžera će, u narednom periodu, vlastite poslovne odluke donositi kao dugoročno opredjeljenje da je IT infrastrukturu, neophodnu za računovodstvenu funkciju, isplativije finansirati kroz najam odgovarajućih outsourcing rješenja, bez obzira da li su ona kreirana kao paketi usluga od strane jednog specijaliziranog dobavljača ili kao pojedinačne usluge više različitih dobavljača specijaliziranih za pojedinačne vrste usluga (računovodstveni servisi, IT kompanije, data centri itd.).

[1] Izvor: http://bolje.hr/rijec/in-house-gt-preraspodjela-u-kuci-za-kucu/5/ 
[2] Izvor: http://bolje.hr/rijec/outsourcing-gt-izdvajanje-posla/1/ 
[3] Op.a. Core business ili glavni poslovni program. Izvor: http://www.poslovni.hr/leksikon/core-business-10  

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X