Principi finansijskog upravljanja poslovanjem

26 jan 2017

„Ako ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključivo do novca.“
Njemačka poslovica

Principi finansijskog upravljanja poslovanjem sastavni su dio finansijske politike preduzeća. Ukupnost definiranih principa finansijskog upravljanja, utvrđenih u konkretnoj finansijskoj politici preduzeća, zavisi prevenstveno od branše (i stepena finansijskog rizika u njoj) u kojoj preduzeće posluje, ali i od internih karakteristika preduzeća. Branše koje su više izložene finansijskim uticajima vanjskih faktora rizika mogu imati definirano više različitih principa za finansijsko upravljanje poslovanjem u odnosu na branše koje nisu „značajnije“ pod uticajem vanjskih faktora rizika, koje mogu imati definirane samo osnovne principe finansijskog upravljanja (npr. rentabilost, likvidnost, ekonomičnost, itd.).
Ekonomsko-finansijska politika[1] je dio poslovne politike koja sadrži skup odluka i mjera zasnovanih na određenim pravilima i principima koji se primjenjuju u transakcijama radi ostvarivanja ciljeva i zadataka preduzeća. Principi predstavljaju zahtjeve kojih se preduzeće pridržava u cilju dobrog i domaćinskog poslovanja. Primjenom principa ekonomsko-finansijske politike preduzeće ostvaruje maksimalne rezultate uz minimalna ulaganja.


Principi finansijske politike[2] su zahtjevi kojih se finansijski menadžeri preduzeća moraju pridržavati ukoliko žele da preduzeće ostvari zadovoljavajući status na tržištu. Osnovni principi finansijske politike su: princip finansijske stabilnosti, princip rentabilnosti,  princip sigurnosti i likvidnosti, princip finansiranja u skladu sa rizikom, princip finansijske elastičnosti, princip nezavisnosti i  princip optimalnog aktivizacionog dejstva slike finansiranja.

Strateški menadžment preduzeća odnosno finansijski menadžeri mogu za potrebe upravljanja finansijskim poslovanjem definirati i druge principe odnosno odgovarajuće principe zasnovane na „standardnim“ finansijskim principima, ali koji na konkretan način utvrđuju načine ostvarenja finansijskih  ciljeva i zadataka preduzeća.  Tako npr. definiranjem primjene principa  tzv.“2 para očiju“ u preduzeću se želi postići neki od slijedećih finansijskih ciljeva: preventivno djelovanje za slučaj eventualnog nastanka nepravilnosti u izvršavanju operativnih zadataka pri finansijskom upravljanju, dijeljenje funkcija i poslovnih zadataka (delegiranje), te na taj način obezbjeđivanje potrebne finansijske kontrole pri izvršavanju poslovnih aktivnosti, objektivnost poslovog odlučivanja i finansijskog upravljanja preduzećem.

Broj i vrsta principa za finansijsko upravljanje preduzećem i način njihove praktične primjene treba da obezbjede fleksibilno upravljanje finansijskim poslovanjem, uz istovremeno uspostavljen odgovarajući sistem kontrole finansijskog upravljanja preduzećem. Principi finansijskog upravljanja treba prije svega da budu „okvir“, a ne nikako „ograničavajući faktor“ pri finansijskom upravljanju preduzećem.

Zaključak

Nepoznavanje značaja pojedinih principa finansijskog upravljanja i na taj način njihova neadekvatna primjena u praksi može donijeti preduzeću veću dugoročnu štetu nego korist pri finansijskom upravljanju.  Brojni su primjeri (i u globalnim korporacijama[3]), gdje donešena neadekvatna finansijska odluka, zasnovana na „standardnom“ principu finansijskog upravljanja, u određenom trenutku može se učiniti kao kratkoročno efikasna, ali se negativni rezultati primjene tog principa finansijskog upravljanja dugoročno mogu odraziti na sve ostale pokazatelje finansijskog poslovanja preduzeća.

Ekonomičnost kao stupanj štedljivost ne može biti primarni princip finansijskog poslovanja, ukoliko preduzeće želi da se kontinuirano razvija i ulaže u suvremene tehnologije. Indirektno, ulaganjem u suvremene tehnologije postiže se povećanje stepena ekonomičnosti.

Princip finansiranja u skladu sa rizikom podrazumijeva potrebu angažmana i tuđeg kapitala za razvoj poslovanja, a osnovna odrednica pri tome ne treba biti cijena ”tuđeg” kapitala kao trošak razvoja poslovanja, nego gubitak (npr. tržišnog udjela i zarade preduzeća) koji mogu proizaći iz neblagovremenog angažmana ”tuđih” resursa za ostvarenje ukazane tržišne prilike.

Rentabilnost kao pokazatelj uspješnosti poslovanja preduzeća u 21. stoljeću nije više „jedini” pokazatelj koji se smatra presudnim za ocjenu uspjeha preduzeća na tržištu. Sve više preduzeća, u 21. stoljeću, svoju uspješnost na tržištu postiže primjenom principa društveno odgovornog poslovanja (DOP), a „nefinansijski” pokazatelj tržišnog uspjeha preduzeća je prepoznatljivost (vrijednost) brenda.

Finansijsko upravljanje suvremenim preduzećem nije „jednostavniji” zadatak za finansijske menadžere niti nakon definirane finansijske politike i praktične primjene principa finansijskog upravljanja poslovanjem, jer su aktuelni tržišni uvjeti veoma dinamični. Stoga finansijsko upravljanje bez primjene odgovarajuće finansijske politike i principa finansijskog upravljanja znači svjesno prihvatanje rizika od strane strateškog menadžementa.

Principi finansijskog upravljanja definiraju se prvenstveno sa ciljem internog uticaja na potencijalne tržišne rizike odnosno ”savladavanje” rizika. U kojoj mjeri će preduzeće ”savladati” ne samo vanjske opasnosti, nego i poduzeti odgovarajuće korektivne mjere, za uočene unutarnje ”propuste” u internim procesima, zavisiti će od stepena operativne primjene propisanih principa finansijskog upravljanja u preduzeću. Finansijski direktor (CFO) treba da vrši blagovremenu analizu trenutnog stanja, pronalazi adekvatna rješenja za unapređenje unutarnjih poslovnih procesa, pravovremeno planira sve poslovne aktivnosti i delegira operativne zadatke ovlaštenim licima, te vrši kontrolu njihovog rada i poduzima korektivne mjere koje su u skladu sa propisanim principi finansijskog upravljanja u preduzeću.

 

[1] Izvor: http://studenti.rs/skripte/ekonomija/principi-ekonomsko-finansijske-politike/
[2] Izvor: http://skripte-za-fakultet.blogspot.ba/2013/09/finansijski-menadzment-skripta-prvi-dio.html
[3] Op.a. Primjer korporacije Apple u 20. stoljeću i donošenje strateške odluke da se zbog povećanja stepena profitabilnosti (princip rentabilnosti) izvrše odgovarajuće uštede (princip ekonomičnoti) pri ulaganju u razvoj novih produkata, nakon čega i osnivač Apple-a Steave Jobs, koji se suprostavlja takvoj primjeni finansijskih principa, biva prisiljen napustiti vlastitu kompaniju.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X