Previše izbora – izazov savremenog poslovanja

31 avg 2016

„Talenat pogodi metu koju niko drugi ne može pogoditi. Genije pogodi metu koju niko drugi ne može videti.“

Poslovanje u 21. stoljeću pruža brojne mogućnosti. Jedna od mogućnosti i izazov savremenog poslovanja jeste sve veća primjena ICT alata, koji nam pomažu da izaberemo adekvatne produkte i usluge za zadovoljavanje vlastitih (poslovnih i/ili potrošačkih) potreba. Ova prednost za mnoge klijente (kupce, korisnike, potrošače) predstavlja određeni „problem“ – kako izvršiti odgovarajući izbor u mnoštvu „sličnih“ ponuda? „Previše“ izbora trebalo bi da je osnovna prednost savremenog poslovanja, ali ovo postaje sve više „opterećenje“ za brojne tržišne aktere. Zašto?

 

Elektroničko poslovanje ili E-business (engl.)[1] sustav je izvršavanja svih elemenata poslovnih aktivnosti ekonomskog procesa elektroničkim putem, odnosno stvaranje dodatnih vrijednosti koristeći se ICT tehnologijama. Prednost E- poslovanja ta što ono može poboljšanim marketingom povećati prodaju, kao i veličinu prodajnog programa, te smanjiti troškove vezane za upite kupca. E-poslovanje proširuje tržište poslovanja i time povećava različite mogućnosti kupovine. Kupcima su informacije o proizvodima i uslugama dostupnije, imaju veći izbor proizvoda po nižim cijenama, a kupovina im postaje praktičnija i prilagodljivija zbog dužeg radnog vremena, tj. dostupnosti proizvoda 24 sata dnevno sedam dana u tjednu.

Ukoliko prvenstveno elektronskim putem pokušavamo pronaći adekvatno rješenje za konkretne tržišne potrebe, to znači da kao kupci moramo izvršiti selekciju potencijalnih dobavljača. Sa druge strane kao dobavljači, primjenom modela elektroničkog poslovanja, trebamo izvršiti tzv. targetiranje kupaca. To znači da će kupci i prodavci (dobavljači) trebati da iz „mase“ sličnih tržišnih aktera izaberu, prema odgovarajućim kriterijima, adekvatne poslovne partnere.  Izbor adekvatnog poslovnog partnera samo je početak. Nakon što je uspostavljen odgovarajući poslovni odnos, a to znači da su obje strane u kupo-prodajom procesu u mogućnosti da obezbjede zadovoljavanje konkretne tržišne potrebe, biće neophodno izvršiti izbor odgovarajućih produkata/usluga, unutar trenutnog asortimana, sa kojim će se zadovoljiti konkretna tržišna potreba. Unutar jednog poslovnog subjekta, za samo jednu vrstu produkta/usluge, može da postoji više različitih modaliteta npr. PANTHEON X za računovodstvene agencije, PANTHEON X za mala preduzeća i PANTHEON X za uslužna preduzeća.

Dobavljači nastoje da vlastite produkte i usluge prilagode što je moguće više karakteristikama određenih grupa klijenata (kupaca, korisnika, potrošača) i ovo je osnovni razlog zašto se na tržištu pojavljuje sve više novih produkata/usluga odnosno zašto je „previše“ izbora. To ne znači istovremeno da je i svaki (novi) produkt/usluga namjenjen za sve klijente (kupce, korisnike, potrošače), te ukoliko se ne informišete o karakteristikama i pogodnostima konkretnog produkta/usluge možete biti u situaciji da, iako na tržištu ima „previše“ izbora, ne možete da pronađete odgovarajući produkt/uslugu koji će biti namjenjeni za zadovoljavnaje Vaših konkretnih potreba. Ova činjenica je uticala da se određeni dobavljači opredjele za kreiranje tzv. „tailor made“ produkata/usluga tj. produkata/usluga koji su u cijelosti prilagođeni konkretnim potrebama kupca. Dakle, jedan od izbora koje trebate da izvršite jeste da se opredjelite da li Vašu konkretnu tržišnu potrebu želite da zadovoljite sa tzv. standardizovanim ili sa tzv. „tailor made“ produktima/uslugama.

U 21. stoljeću sve više se primjenjuje model tzv. outsourcinga[2] , naročito ukoliko je riječ o elektroničkom poslovanju ili tzv. poslovanju „u oblaku“. Izazov savremenog poslovanja, u ovoj situaciji, je u mogućnosti da poslovne organizacije vlastiti razvoj mogu da zasnivaju na upotrebi tzv. „tuđih“ ICT i drugih resursa. Izbor odgovarajućeg poslovnog partnera ili izgradanja vlastite ICT infrastrukture samo je jedno od mogućih opredjeljenja, pri razvoju elektroničkog poslovanja.

Kako bi se odgovorilo na pitanje: Zašto je previše izbora postalo izazov savremenog poslovanja?, prezentirani su samo neki od primjera, pri razvoju elektroničkog poslovanja i upotrebi odgovarajućih ICT alata. Svaki poslovni subjekt će trebati da kreira vlastiti poslovni model odnosno da izabere adekvatan način, pri vlastitom tržišnom djelovanju i zadovoljavanju konkretnih tržišnih potreba ciljnog tržišnog segmenta.

Zaključak

Previše izbora znači da je u poslovnoj organizaciji potrebno uložiti dodatni „napor“ i (vremenske) resurse kako bi se izabrao adekvatan produkt ili usluga za zadovoljavanje konkretne tržišne potrebe. Adekvatno korištenje vlastitih resursa podrazumijeva da baza podataka, ali i svi drugi resursi, budu korišteni efikasno i svrsishodno. Lojalni kupci se „teško“ pronalaze, ali je „teško“ pronaći i kvalitetnog dobavljača.

Izazov savremenog poslovanja u 21. stoljeću ogleda se u redizajnu poslovnih procesa tj. sve većoj automatizaciji poslovnih procesa. Organizujte se: dio vremena posvetite e-poslovanju (npr. 50%), a drugi dio vremena “standardnom” poslovanju (npr. 50%). Napravite promjene: ukoliko “primjetite” da postojeći model e-poslovanja nije odgovarajući za Vaš biznis, vrijeme je da redizajnirate poslovne procese i zamjenite postojeći (ICT) sistem sa novim sistemom.

Svaki odabir nije istovremeno i „pravi“ izbor. Ukoliko želite da izaberete adekvatno (poslovno) rješenje neophodno je da prije selekcije kreirate odgovarajuće (vlastite) kriterije. Stablo odlučivanja [3] služi donositeljima odluke kao potpora razumijevanju osnovnog problema izbora, procjeni raspoloživih inačica odluke i obuhvaćanju neizvjesnih događaja koji utječu na ishode i posljedice inačica.

Manje je više. Pri određivanju kriterija selekcije neophodno je  poznavati vlastite potrebe, kao i moguće načine zadovoljavanja konkretnih potreba. Kreiranjem odgovarajućih kriterija, poslovna organizacija vrši „filtriranje“ odnosno sužava izbor na nekoliko odgovarajućih (poslovnih) opcija.

Donošenje adekvatne poslovne odluke, u pravo vrijeme, osnov je za uspješnu implementaciju poslovne strategije. Složenost i rasprostranjenost problematike donošenja finansijskih odluka doveli su do razvoja velikog broja različitih metoda za podršku finansijskom odlučivanju. Finansijsko odlučivanje predstavlja oblast u kojoj se uspješno mogu primjeniti sistemi za podršku odlučivanju, bazirani na znanju i inteligentni sistemi za podršku odlučivanju.

[1] Izvor: Wikipedia E-poslovanje
[2] Op.a. Outsourcing – unajmljivanje vanjskih suradnika – partnera za obavljanje pojedinih djelatnosti izvan osnovne djelatnosti.
[3] Izvor: Stablo odlučivanja – www.poslovni.hr

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X