Prednosti računovodstva „u oblaku“

5 apr 2018

” Nikada ne prenatrpavajte svoje dane ili noći banalnim i nevažnim stvarima, jer nećete imati vremena da se suočite sa pravim izazovima kada oni naiđu.”

U tekstovima: Tradicionalno računovodstvo vs. Računovodstvo „u oblaku“ i Prelazak na računovodstvo ‘u oblaku’: za ili protiv? prezentirane su opće informacije o računovodstvu „u oblaku“. Cilj ovog teksta je da se certificiranim računovođama, vlasnicima računovodstvenih servisa/preduzeća  i drugim  zaposlenicima u računovodstvenoj funkciji, približe prednosti računovodstva „u oblaku“ i prezentiraju nove mogućnosti koje pruža rad „u oblaku“.

Međunarodni računovodstveni standardi (dalje u tekstu:MSFI)[1]   podrazumijevaju dogovorena pravila o pripremanju, priznavanju i prezentaciji računovodstvenih stavki poslovnih subjekata. Sukladno promjenama u okruženju, kao što su:  neujednačen makroekonomski razvoj,ubrzan razvoj financijskih tržišta kapitala i slično, standardi se kontinuirano mijenjaju, nadopunjavaju ili stavljaju van uporabe. Razvoj MSFI-a također ukazuje na transformaciju financijskog izvještavanja s multinacionalnih računovodstvenih standarda  prema jedinstvenim svjetskim računovodstvenim standardima.

Definicija MSFI korištena je kako bi se, na jednostavan i za računovodstvenu profesiju razumljiv način,  prezentirali osnovni parametri neophodni za sagledavanje prednosti primjene računovodstva „u oblaku“, a to su:  dogovorena pravila, promjene u okruženju, standardi koji se kontinuirano mijenjaju i transformacija finansijskog izvještavanja. Kao što je sa aspekta standardizacije računovodstvene profesije značajna primjena MSFI, tako je i sa softversko –tehnološkog aspekta za računovodstvenu profesiju značajno da primjenjuje određena „dogovorena“ pravila i standarde, koji transformišu cjelokupni poslovni model u računovodstvenoj profesiji.

Prednosti primjena računovodstva „u oblaku“ i digitalne transformacije postojećeg poslovnog modela, očituje se u slijedećem:

  • povećanje tržišnog potencijala,
  • nove računovodstvene usluge,
  • društveni networking,
  • dodatna, online, edukacija iz oblasti računovodstva,
  • praćenje suvremenih trendova,
  • pristup bazi znanja i know – how.

Povećanje tržišnog potencijala primjenom računovodstva „u oblaku“ podrazumijeva da Vaši klijenti[2] ​ ne moraju biti sa užeg teritorija na kojem djelujete kao računovođa/računovodstveno preduzeće odnosno da možete pružati računovodstvene usluge na širem teritoriju, jer računovodstvo „u oblaku“ omogućava da se na efikasan način vrši elektronski unos podataka, razmjenu dokumenata i drugih informacija, bez potrebe za fizičkim kontaktom, a uz uštede vremenski resursa pri međusobnoj komunikaciji i poslovnoj suradnji.

Nove računovodstvene usluge slijedeća je u nizu mogućnosti koje pruža računovodstvo „u oblaku“,  koje počiva na kvalitetnijem utrošku vremenskih resursa za obavljanje operativno-komunikacijskih aktivnosti u odnosu na tradicionalno (on-premise) računovodstvo. S obzirom da svi klijenti koriste istovjetan (standardizovan) softver na jedinstvenoj Cloud platformi, pružaocu računovodstvenih usluga  jednostavnije je sagledati više različitih potreba klijenata i unificirati sistem računovodstvenih usluga odnosno inovirati računovodstvene usluge za sve klijente, po ukazanoj potrebi ili na osnovu izvršene analize poslovanja pojedinih klijenata.

Društveni networking je prednost korištenja računovodstva „u oblaku“ koja se zasniva na postojanju virtualne zajednice, na on line Cloud platformi, koja omogućava da se na stručnom i profesionalnom planu uspostavi vlastita mreža poslovnih odnosa za razmjenu informacija i unapređenje međusobne suradnje, kroz elektronsku distribuciju informacija od posebnog značaja za klijente i suradnike npr. promjene datuma automatiziranih obračuna i sl. Na taj način ne samo da unapređujete međusobne odnose sa klijentima i suradnicima, nego imate mogućnost da npr. brže povećate tržišni potencijal uvođenjem novih računovodstvenih usluga odnosno multiplicirate pojedine prednosti primjene računovodstva „u oblaku“ kroz virtualnu zajednicu.

Dodatna, online, edukacija iz oblasti računovostva uobičajeno praktikuju pružaoci usluga „u oblaku“ za svoje korisnike, jer na taj način vrše promociju noviteta u softveru, koji su nastali kao rezultat inoviranja postojećih mogućnosti računovodstvenih softvera tj. novih verzija softvera. Standardi se kontinuirano mijenjaju, nadopunjavaju ili stavljaju van uporabe, a za potrebe računovodstva od posebnog je značaja poznavanje i primjenane samo MSFI nego i softversko–tehnoloških standarda koji su neophodni za unapređenje računovodstvene funkcije kao dijela poslovnog sistema​.[3]

Praćenje suvremenih trendova (računovodstvenih, finansijskih, tehnoloških itd.) u digitalnoj ekonomiji od posebnog je značaja za računovodstvenu funkciju, a njihovo nepoznavanje može uzrokovati dodatne (finansijske) rizike ili druge finansijske gubitke (npr. korištenje nelicenciranog ili neažurnog softvera za antivirusnu zaštitu i sl.). Pružaoci usluga „u oblaku“, s obzirom da profesionalno pružaju usluge outsourcinga, prate i primjenjuju aktualne trendove kako bi na kvalitetan, transparentan i legalan način pružali usluge računovodstva „u oblaku“ svojim korisnicima, ne izlažući ih pri tome dodatnim rizicima ili drugim finansijskim gubicima.

Pristup bazi znanja i know- how sastavni su dio usluga računovodstva „u oblaku“, koji se najčešće realiziraju kao: Webinari, Priručnici i vodiči i Blogovi odnosno implementirani su u softverska rješenja (npr. programski kodovi, automatizacija knjiženja, šifarnici itd.) koja su dostupna svim korisnicima računovodstva „u oblaku“, pri sistemskom ažuriranju ovih parametara na nivou Cloud platforme.

Sve navedene prednosti računovodstva „u oblaku“ imaju za konačan cilj kreirati prihode i obezbjediti profitabilnost računovodstvene funkcije i preduzeća kao cjeline.

 

[1] Op. A. – http://www.hanfa.hr/getfile/39377/Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi financijskog.pdf

[2] Op. A. – Pojam klijenti koji se koristi u nastavku teksta istovremeno podrazumijeva: interne klijente ( druge odjele) računovodstvene funkcije u preduzeću i „vanjske“ klijente ( druga pravna lica) kod računovodstvenog servisa/preduzeća.

[3] Op. A. – Pojam poslovni sistem podrazumijeva: preduzeće, korporaciju ili računovodstveni servis kao jedinstveni sistem za pružanje računovodstvenih usluga klijentima ( drugim preduzećima i korporacijama).

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X