Koristite li prednosti cloud-a za međunarodno poslovanje?

5 jun 2018

„Ako se čini da imate sve pod kontrolom, znači da ne idete dovoljno brzo.”

Upravljanje finansijama, naročito ukoliko je riječ o međunarodnom poslovanju i korporativnom upravljanju, zahtijeva primjenu adekvatnih alata za poslovnu komunikaciju, ažurne finansijske podatke i koordinaciju aktivnosti za sinhronizirano finansijsko izvještavanje. Prednosti primjene cloud-a odnosno računovodstva ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje i kontroling, matičnom preduzeću i svim kćerka preduzećima, su brojne, a najznačajnija je jednostavnost korištenja integrisanog poslovno-informacionog sistema i centralizirane baze podataka za analizu, planiranje i izvještavanje.

U najužem smislu korporativno upravljanje[1] može se opisati kao formalni sustav odgovornosti menadžmenta prema dioničarima, podrazumijeva zaštitu interesa vlasnika, ponajprije mehanizmima discipliniranja menadžmenta. U najširem smislu pojam uključuje cijelu mrežu formalnih i neformalnih odnosa koji se javljaju u korporacijama, te posljedice tih odnosa za društvo u cjelini. Korporativno upravljanje može se shvatiti i kao skup procesa, običaja, pravila, zakona, odluka, institucija i nadzornih mehanizama kojima se utječe na upravljanje, kontroliranje i administriranje tvrtke.

Izazovi sa kojima se suočavaju strateški menadžeri i finansijski direktori u velikim, regionalnim, grupacijama koje posluju na međunarodnom tržištu su brojni, a jedan od izazova je uspostavljanje integrisanog poslovno-informacionog sistema i centralizirane baze podataka primjenom cloud tehnologije. Većina, regionalnih, međunarodnih korporacija još uvijek nedovoljno primjenjuje prednosti cloud-a za integrisano finansijsko upravljanje. Iako koriste prednosti softvera koji su kupljeni od npr. istog IT dobavljača, matična preduzeća i preduzeća kćerke još uvijek za potrebe integrisanog finansijskog upravljanja međusobno razmjenjuju podatke putem npr. emaila i Excel tabela. Takav način decentraliziranog i ‘ostrvskog’ načina rada međunarodnih korporacija zahtijeva dodatni angažman na razmjeni i objedinjavanju podataka, u matičnom preduzeću i jednom ili više preduzeća kćerki.

Ukoliko matično preduzeće obezbjedi odgovarajuće preduvjete npr. da sva preduzeća kćerke u svom poslovanju primjenjuju cloud tehnologiju – računovodstvo ‘u oblaku’, prva predost primjene ovih alata ušteda vremenskih resursa za razmjenu i objedinjavanje finansijskih podataka za potrebe (konsolidiranog) izvještavanja u međunarodnoj grupaciji.

Izazovi sa kojima se suočavaju strateški menadžeri i finansijski direktori u velikim, regionalnim, grupacijama koje posluju na međunarodnom tržištu su brojni, a jedan od izazova je uspostavljanje integrisanog poslovno-informacionog sistema i centralizirane baze podataka primjenom cloud tehnologije. Većina, regionalnih, međunarodnih korporacija još uvijek nedovoljno primjenjuje prednosti cloud-a za integrisano finansijsko upravljanje. Iako koriste prednosti softvera koji su kupljeni od npr. istog IT dobavljača, matična preduzeća i preduzeća kćerke još uvijek za potrebe integrisanog finansijskog upravljanja međusobno razmjenjuju podatke putem npr. emaila i Excel tabela. Takav način decentraliziranog i ‘ostrvskog’ načina rada međunarodnih korporacija zahtijeva dodatni angažman na razmjeni i objedinjavanju podataka, u matičnom preduzeću i jednom ili više preduzeća kćerki.

Ukoliko matično preduzeće obezbjedi odgovarajuće preduvjete npr. da sva preduzeća kćerke u svom poslovanju primjenjuju cloud tehnologiju – računovodstvo ‘u oblaku’, prva predost primjene ovih alata ušteda vremenskih resursa za razmjenu i objedinjavanje finansijskih podataka za potrebe (konsolidiranog) izvještavanja u međunarodnoj grupaciji.

Primjena cloud-a u međunarodnoj korporaciji, u organizacijskom smislu riječi, ne razlikuje se mnogo u odnosu na način rada koji primjenjuju npr. računovostveni servisi kada koristi alate računovodstva ‘u oblaku’ za potrebe svojih klijenata – MSP[1]. Tehnološki uvjeti za primjenu prednosti cloud-a postoje, ali ih je potrebno na adekvatan način implementirati u regionalnim međunarodnim korporacijama.

 

Jednostavnija i brža finansijska analiza pojedinih tržišta na kojima djeluju matično preduzeće i preduzeća kćerke, slijedeća je u nizu prednosti cloud-a. S obzirom da sva preduzeća kćerke koriste cloud odnosno računovodstvo ‘u oblaku’, matično preduzeće na dnevnom nivou može vršiti npr. analizu upravljanja zalihama i potraživanja od kupaca, na nivou međunarodne grupacije i sl. Upravljanje zalihama i potraživanjima od kupaca, na nivou međunarodne grupacije, u značajnoj mjeri može uticati na stepen uspješnosti finansijskog poslovanja međunarodne grupacije. Primjena cloud-a, u visoko dinamičnim tržišnim uvjetima, postaje sve više potreba međunarodnih grupacija ukoliko žele proaktivno upravljati vlastitim finansijskim poslovanjem u dislociranim preduzećima kćerkama.

Slijedeća prednost primjene cloud-a je odgovarajući stepen kontrole koji matično preduzeće želi da uspostavi na nivou međunarodne grupacije. Ukoliko kontroling funkcija u matičnom preduzeću može direktno pristupiti (analitičkim) finansijskim podacima u preduzeću kćerki, što cloud alati omogućavaju, to se bilo koje nepravilnosti (npr. greške i ispravke grešaka i sl.) u radu preduzeća kćerki mogu lakše uočiti i korigovati. Greške u finansijskim podacima na analitičkom nivou nisu vidljive iz sumarnih (sintetičkih) finansijskih podataka koje preduzeća kćerke dostavljanju kao izvještaje za potrebe matičnog preduzeća. Finansijske greške i ispravke odnosno finansijske nepravilnosti u radu ne moraju biti namjerne (tj. zloupotrebe), ali njihov nastanak može blagovremeno ukazati matičnom preduzeću na npr. nedostatke u znanjima i vještinama finansijskog osoblja u preduzeću kćerki, koje je potrebno unaprijediti dodatnom edukacijom ili na drugi način.

Cilj i svrha primjene prednosti cloud-a nije centralizacija finansijskog upravljanja, nego računovodstvo ‘u oblaku’  omogućava istovremenu (de)centralizaciju finansijskog upravljanja i paralelno izvršavanje kontrole na nivou međunarodne grupacije i pojedinačnih preduzeća kćerki. Na taj način, dijeleći resurse, prvenstveno finansijske podatke, unutar jedinstvene cloud platforme, matično preduzeće i preduzeća kćerke mogu potpunije izvršavati kontrolne aktivnosti odnosno kvalitetnije upravljati potencijalnim finansijskim i tržišnim rizicima.

 

Sigurnost pohranjenih podataka jedna je od ‘standardnih’ prednosti primjene cloud-a, naročito ukoliko je riječ o upravljanju operativnim rizicima. Obično se zaboravlja da elementarne nepogode ili drugi neplanirani štetni događaji mogu zadesiti jednu ili više kćerki preduzeća. U tim okolnostima, matično preduzeće može pretrpjeti ne samo materijalne štete (npr. gubitak ili oštećenje zaliha), nego i nematerijalne štete (npr. gubitak finansijskih podataka i dokumentacije) u preduzećima kćerkama. Ukoliko za međunarodno poslovanje korporacija koristi prednosti cloud-a tj. računovodstvo ‘u oblaku’, elektronsko arhiviranje podataka i dokumentacije, za potrebe cijele grupacije, može se vršiti npr. u matičnom preduzeću i/ili na nekoj drugoj ‘sigurnoj’ lokaciji npr. data centri u cloud-u i sl.

Nabavkom i primjenom tzv. tradicionalnog (on-premise) računovodstva odnosno odgovarajućeg ERP sofvera međunarodne korporacije su, na regionalnom tržištu, uspjele uspostaviti jedinstveni IT sistem za finansijsko upravljanje. To ne mora značiti da je istovremeno postignuta potpuna integriranost  sistema sa centraliziranom bazom podataka. Kada se finansijski podaci svih članica međunarodne grupacije budu nalazili na ‘udaljenom’ serveru, koji može ili ne mora biti u vlasništvu matičnog preduzeća, moći će se konstatovati da je korporacija uspostavila integralan sistem za finansijsko upravljanje. U takvim okolnostima, rad po međunarodnim računovodstvenim standardima biće jednostavnije koordinirati na nivou grupacije i lakše će moći uočiti (ne)adekvatna primjena međunarodnih računovodstvenih standarda unutar pojedinih članica međunarodne grupacije.

[1] Op.a. MSP- malih i srednih preduzeća

[1] Op. A. – Cloud ili „Oblak“

[2] Op. A. – http://www.digitalnahrvatska.org/sto-je-digitalna-ekonomija/

[3] Op. A. – http://balkans.aljazeera.net/vijesti/cetvrta-industrijska-revolucija-potpuno-mijenja-svijet

 

 

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X