Podaci, podaci, podaci – a kvalitet?

24 nov 2016

„Pravo istraživačko putovanje ne sastoji se od traženja novih krajolika nego od gledanja drugim očima.“

Odlučivanje zasnovano na kvalitetnim podacima ima za cilj kontinuirano unapređenje poslovnih aktivnosti, u svakom privrednom subjektu, bez obzira na njegovu veličinu: mikro, malo, srednje ili veliko preduzeće/korporacija. U 21. stoljeću, kada je većina poslovnih transakcija automatizovana ili pohranjena u odgovarajuće baze podataka, poseban izazov postalo je kvalitetno uskladištenje (digitalnih) podataka.

Barkod[1] (eng. barcode) jeste način označavanja proizvoda nizom crnih i bijelih linija koje je moguće posebnim uređajima lahko optički prepoznavati. Koristi se u procesu identifikacije proizvoda, vozila, vagona, paketa, robe i sl. u postupku bilo kakvog kretanja/prolaska kroz određeni prostor. Koristi se svuda gdje je potrebno nešto brzo prepoznati. Najpoznatiji primjeri korištenja barkodova su na proizvodima u prodavnicama, super i hiper marketima.

Poslovanje preduzeća je onoliko kvalitetno[2] koliko su kvalitetni podaci koje koristi. Visoko kvalitetni podaci su neophodni kako bi se utvrdile potrebe potrošača, kao i za vođenje (on-line) prodaje. Poslovne koristi pri upravljanju sa podacima su: povećanje zadovoljstva kod potrošača zbog tačnih podataka o proizvodu, rast povjerenja i saradnje između trgovinskih partnera, povećanje efikasnosti u lancu snabdjevanja i snižavanje troškova zbog manjeg broja grešaka, smanjenje zastoja na maloprodajnom mjestu naplate (POS-u) kao rezultat manjeg broja grešaka, rast pouzdanosti i efiksanosti u transportu i dostavi proizvoda prodavnicama i skladištima, bolja usklađenost sa standardima i propisima industrije.

U mjeri u kojoj je poslovna organizacija uspjela da ovlada procesom kvalitetnog skladištenja i upravljanja (digitalnim) podacima zavisi kvalitet svih ostalih poslovnih procesa. Kvalitet poslovnih procesa je posebno značajan za automatizaciju operativnih aktivnosti, a kako bi se stepen grešaka u proizvodnim i drugim procesima sveo na minimum odnosno postigao optimalan način upravljanja poslovnim sistemom, te na taj način ostvarilo kvalitetno zadovoljavanje tržišnih potreba klijenata (korisnika, kupaca) odnosno izbjegle eventualne reklamacije klijenata u post-prodajnom procesu.

Poslovne organizacije uslijed nedovoljnih i neadekvatnih znanja i vještina kadrovskih potencijala još uvijek na shvaćaju da su (kvalitetni) podaci, pohranjeni u odgovarajućim bazama podataka nematerijalna imovina privrednog subjekta. Tako da problematika kvaliteta poslovanja počinje sa problemima u uspostavljanju jedinstvene baze podataka i kvalitetnog upravljanja sa informacionom sistemu (IS-om) u poslovnoj organizaciji. Kadrovski potencijali koji se nemarno odnose prema uspostavljenom IS-u (npr. ažuriranje adresnih i drugih podataka kupaca) uzrokuju nemjerljive materijalne štetete za poslovnu organizaciju. Zato strateški menadžment treba da ima jasno i precizno definiranu politiku kvaliteta, kako bi se kvalitet svih poslovnih procesa, ali i kvalitet kadrovskih potencijala, mogao obezbjediti u skladu sa očekivanim standardima kvaliteta koja su uspostavljena na visoko razvijenom (globalnom) tržištu.

Zaključak

Digitalno poslovanje nije moguće zamisliti bez postojanja odgovarajuće baze podataka, koja je kreirana u elektronskom obliku. Tradicionalno poslovanje podrazumijeva da postoje podaci koji su organizovani u određeni sistem, obično su to registratori sa poslovnom dokumentacijom. Osnovna razlika između tradicionalne “baze podataka” tj. registratora sa dokumentacijom i elektronske baze podataka je u načinu arhiviranja i pristupa pretraživanju potrebnih podataka.

Prediktivna analitika obuhvaća razne statističke tehnike od prediktivnog modeliranja, strojnog učenja do rudarenja podacima kojima analizira činjenice iz prošlosti i sadašnjosti kako bi napravila predviđanje budućih odnosno nepoznatih događaja i predstavlja nadogradnju poslovne analitike. Zahvaljujući značajnom napretku u pohrani podataka i mogućnostima njihove obrade, stručnjaci za uvid kupca (customer insightCI)  imaju mogućnost da analiziraju cjelokupno stanovništvo odjednom, ali da pruže rezultate na nivou pojedinačnog potrošača. Prikupljanje ovakvih podataka omogućava predviđanje budućnosti, kroz pronalaženje obrazaca u podacima o prošlosti, kako bi se predvidjela budućnost.

TQM – Total Quality Management (Potpuno upravljanje kvalitetom) je upravljanje kvalitetom koje podrazumijeva orijentaciju prema kontinuiranom poboljšanju  kvalitete koja će zadovoljiti očekivanja kupaca. Potpuno upravljanje kvalitetom je upravljanje koje zahtijeva sudjelovanje svih zaposlenika na svim organizacijskim razinama. Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM) ima zadatak unaprijediti kvalitetu iznad očekivanja kupaca i stalno težiti ka poboljšanju.

Ukoliko je trajno opredjeljenje poslovne organizacije poboljšanje kvaliteta poslovanja, strateški menadžment treba pronaći vrijeme za periodičnu analizu poslovanja.  Pri tome je potrebno:

  • postaviti izazovne, ali mjerljive poslovne ciljeve
  • odrediti vremenski rok za njihovo ispunjenje
  • proaktivno raditi na njihovom ispunjavanju
  • ostvarivati poslovne ciljeve postepeno: korak po korak
  • svaki uspješno ostvaren poslovni cilj zvanično “obilježiti” odnosno promovirati uspješnu realizaciju projekta unapređenja kvaliteta poslovanja
  • akumulirati (ne)materijalne resurse potrebne za ostvarenje poslovnih ciljeva
  • napravite potrebne izmjene poslovnih aktivnosti kako bi se poboljšao postojeći kvalitet poslovanja
  • angažirati suradnike i poslovne partnere koji će pomoći u poboljšanju kvaliteta poslovanja
  • podijeliti svoje ideje i najbolje prakse sa drugim tržišnim akterima iz okruženja
  • ponavljati sve navedene korake, jer: Repetitio est mater studiorum[3], a Scientia potestas est[4].

Kada ovo učinite, postigli ste trajno poboljšanje kvalitete poslovanja.

[1]Izvor: https://bs.wikipedia.org/wiki/Barkod

[2]Izvor: http://www.gs1yu.org/data-quality.html

[3]Op.a.: Ponavljanje je majka znanja

[4]Op.a.: Znanje je moć

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X