,

Osnovne značajke multi-cloud strategije

16 mar 2021

Digitalna transformacija zasnovana na korištenju virtualne infrastrukture, vlastite i iznajmljene, postaje sve dinamičnija. Različiti alati za poslovanje ‘u oblaku’ i automatizacija pomažu preduzeću u održavanju veće vidljivosti i nadzora nad različitim resursima. Brojne su prednosti poslovanja ‘u oblaku’. Uslijed kontinuiranog razvoja digitalnih tehnologija, sve više se pojavljuje potreba primjene multi-cloud strategije sa ciljem uštede troškova, poboljšanja učinkovitosti i ublažavanja rizika. Bez obzira da li je digitalnom strategijom predviđeno korištenje privatnog ili javnog ‘oblaka’, jednog ili više ‘oblaka’, neophodno je poznavati osnovnu razliku između različitih okruženja ‘u oblaku’, kako bi strateške odluke bile zasnovane na racionalnim pokazateljima opravdanosti ulaganja u izabrani pristup.

Šta je multi-cloud?

Multi-cloud podrazumijeva upotrebu više od jedne usluge ‘u oblaku’, od više od jednog pružatelja usluga javnog ili privatnog clouda. Ovaj pristup se također odnosi i na raspodjelu resursa ‘u oblaku’, softvera, aplikacija itd. u nekoliko okruženja odnosno kada preduzeće koristi više od jedne platforme ‘u oblaku’, gdje svaka pruža određenu vrstu usluga. Multi-cloud pristup može koristiti nekoliko različitih arhitektura, poput infrastrukture kao usluge (IaaS) i softvera kao usluge (SaaS), za postizanje sveobuhvatnog poslovnog cilja preduzeća. Ovaj pristup obično se koristi sa ciljem poboljšanja sigurnosti i izvedbe kroz prošireni način pristupa uslugama ‘u oblaku’ i kada se želi eliminirati oslanjanje na bilo kojeg pojedinog pružatelja usluga ‘u oblaku’.

Prednosti i izazovi primjene multi-cloud strategije

Pri donošenju odluke o izboru više pružatelja usluga ‘u oblaku’ potrebno je razmotriti prednosti i izazove sa kojima se preduzeće može suočiti pri implementaciji multi-cloud strategije.

Svaka cloud platforma ima jedinstvene specifičnosti. Odluka za izbor multi-cloud strategije znači da postoji fleksibilnost u odabiru različitih usluga ‘u oblaku’, u zavisnosti od toga šta odgovara poslovnim potrebama korisnika usluga. Jedan od glavnih razloga za primjenu multi-cloud strategije može biti i smanjenje troškova, jer postoji mogućnost usporedbe cijena usluga svakog pružatelja usluga ‘u oblaku’, a zatimi odabir dostupne usluge’ u oblaku’ uz optimalnu cijenu.

Migracija usluga i podataka sa jedne cloud platforme na drugu, osiguravajući njihovu izvedbu, sigurnost i usporedbu troškova u skladu s učinkovitošću, neki su od izazova sa kojima se preduzeće može suočiti i iste je potrebno razmotriti prije usvajanja multi-cloud strategije.

Multi-cloud strategija i upravljanje podacima

Bolja upotreba podataka, iz internih i vanjskih izvora, za unapređenje korisničkih usluga, marketing i razvoj proizvoda jedan je od razloga zašto preduzeće može izabrati multi-cloud strategiju u svom poslovanju. Sposobnost prikupljanja, pohranjivanja i analiziranja podataka kao što su: zapisi o transakcijama, sistemski logovi, informacije o lokacijama itd. ima potencijal da se zanemarene informacije pretvore u vrijednu poslovnu imovinu. Multi-cloud podrazumijeva i odgovarajuću strategiju za upravljanje podacima, kako bi se spriječio rizik od ugrožavanja ili gubitka vrijednih podataka.

Pri implementaciji multi-cloud strategije neophodno je da su aplikacije i podaci ‘prenosivi’ u različite usluge javnog ‘oblaka’ i interoperabilni sa privatnim ‘oblakom’, ili više njih. Više je ključnih faktora uspjeha primjene multi-cloud strategije za upravljanje podacima, a najznačajniji su pouzdanost i dostupnost podataka, te kontinuitet poslovanja. Pri upravljanju podacima, potrebno je uspostaviti takvu multi-cloud arhitekturu koja može podržati besprijekorne pristupe i osigurati dostupnost podataka, bez obzira na to gdje se nalaze ili složenost koja je uključena u pronalaženje tih podataka.

Sigurnosni aspketi primjene multi-cloud strategije

Jedan od rizika pri implementaciji multi-cloud strategije je pretpostavka da su podaci ‘sigurni’, jer je multi-cloud arhitektura istovremeno i sigurnosna kopija (backup) sama po sebi. Iako implementacija multi-cloud strategije ima određene prednosti kada je u pitanju stepen zaštite od npr. prekida u radu, to istovremeno ne znači da su svi sigurnosni aspekti zaštite podataka u cijelosti i postignuti izborom ove strategije.

Multi-cloud podrazumijeva kompleksnu arhtekturu i zahtijeva da se sigurnosnim aspektima posveti posebna pažnja. Potrebno je koristiti najbolje prakse i iskusne stručnjake specijalizirane za IT sigurnost. Za upravljanje sigurnosnim aspektima u multi-cloud okruženju preporučava se primjena modela tzv. ‘nulte stope povjerenja’, koja pretpostavlja da veze nisu pouzdane, sve dok se ne dokaže da su pouzdane. Na taj način sigurnost imovine ‘u oblaku’ ne ovisi o povjerenju prema korisnicima i uređajima, jer se svaki korisnik i uređaj provjeravaju prije nego se odobri pristup resursima ‘u oblaku’.

Zaključak

Suvremeni korisnici očekuju gotovo trenutni pristup širokom broju usluga i aplikacija, stoga pružaoci usluga ‘u oblaku’ mijenjaju svoju ponudu sve brže. U multi-cloud okruženju svaka poslovna jedinica u preduzeću može koristiti usluge nekoliko različitih pružatelja usluga, pri čemu se ove usluge plaćaju na različite načine, što može veoma brzo postati nemoguće centralizovano pratiti, naročito u slučaju potrebe modificiranja ili budućih promjena trenutnog stanja.

Sve veći broj preduzeća usvaja multi-cloud arhitekturu, kombinirajući pri tome infrastrukturu i napredne usluge iz jednog ili više javnih ‘oblaka’, a u mnogim slučajevima i privatnih ‘oblaka’. Bez obzira na raznovrsne mogućnosti i kombinacije usluga ‘u oblaku’, preduzeće treba osigurati sve neophodne uvjete da se decentralizovano poslovanje ‘u oblaku’ ne pretvori u haos. Uvjeti pandemije jedan su od primjera kada preduzeća mogu početi koristiti prednosti multi-cloud arhitekture u svom poslovanju, zaboravljajući pri tome na brojne kibernetičke opasnosti sa kojima su se eventualno mogli suočiti pri tome, uslijed nepostojanja odgovarajuće digitane strategije. Ovo ne treba biti praksa koja će se nastaviti koristiti, kada je u pitanju primjena prednosti multi-cloud arhitekture.

Pažljiv odabir pružalaca usluga ‘u oblaku’ i primjena odgovarajuće politike kibernetičke sigurnosti osnovni su preduvjeti za sigurno poslovanje u multi-cloud okruženju. Sigurnost multi-cloud arhitekture mora se redovito procjenjivati, jer će se infrastruktura i softver sa vremenom mijenjati, kao što se mijenja i kibernetičko okruženje, ali i potencijalne prijetnje u istom.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X