Ljudske ideje i socijalne mreže u holističkom pristupu marketing konceptu organizacije

8 jul 2016

Be less curious about people and more curious about ideas.

Od trenutka kada sam završila prethodni članak, razmišljam šta i kako da, prema planu mjesečnih aktivnosti, slijedeće zapišem. Naravno da inspiracija ne dolazi sama od sebe. Naravno da oni koji se AKTIVNO bave INTELEKTUALNIM „kapitalom“ imaju i trenutke „krize“ i „blokade“, toliko da se zapitaju: Da li je inspiracija „presušila“? …baš kao i „ Da li je to –to?“. Međutim, svi koji se bave upravo ovim aktivnostima…ZNAJU…da to nije tako. Također, ZNAJU da je  sasvim u redu da ostaneš ..ponekad…bez RIJEČI. Nadalje, ZNAJU da ako nastave TRAGATI za onim za čim TRAGAJU…da će..prije ili kansije PRONAĆI RJEŠENJE. Sad, jedni to rješenje nazivaju IDEJA, drugi INSPIRACIJA….treći pak USPJEH. Jedno znam, za vrijeme koje sam „prošla“: ne postoji LAGAN PUT…ni do čega…pa tako niti do LJUDSKIH IDEJA, a još manje do oplođavanja istih kroz praktičnu primjenu. Također, SVJESNA sam i činjenice da se IDEJE puno brže dijele putem suvremenih alata….recimo SOCIJALNIH MREŽA….i drugih PRIVANO KREIRANIH klijentskih i drugih mreža. Stoga, „autor“ ovih redaka će se, jer se PRIMARNO bavi RAZVOJEM suvremenih tehnologija i organizacija, osvrnuti u uvodu, prije svega, na sve što je DIGITALNA, SOCIJALNA, mreža. Međutim, „autor“ nikada ne zaboravljajući da iste čine LJUDI…dakle, živa BIĆA …bez kojih te iste MREŽE ne bi niti postojale. Da, vjerujem u prednosti „povezivanja“ putem socijalnih mreža, jer pojednostavljuju upravljanje vremenom i daju „slobodu“ kretanja, ali podjednako vjerujem JOŠ UVIJEK…u snagu i značaj… KLASIČNE LJUDSKE KOMUNIKACIJE…licem u lice… i međusobnu ramjenu IDEJA pri tome. Upravo ovi pojmovi, biti će analitički rasčlanjeni na svoje sastavne dijelove, u narednim redovima, sa CILJEM da se ZAKLJUČI…da jedno/i bez drugoga/ih ne (do)nosi NIŠTA, a ponajmanje toliko željeni BOLJITAK, kako u BiH, tako i šire. To bi isto trebalo biti HOLISTIČKI pristup marketing konceptu organizacije…ma koliko velika..ili „mala“ ista bila. Zašto? Pokušajmo „otkriti“ !

Ideja i socijalna mreža

Ideja[1], od antičko-grčkog ἱδέα, je termin koji se koristi u svakodnevnom govoru, ali i značajan pojam promišljanja unutar filozofije. Ideja je tako filozofska veličina koja različitim pristupima upućuje na koncept apriorne mentalne slike. Po kantu ideja je praslika uporabe razuma, transcendentan pojam koji prekoračuje granicu saznatljivosti. Hegel ideji daje atribut jedino realnog bića. Po njemu ona je pojam, realitet pojma i jedinstvo jednog i drugog, ona je vječno proizvođenje.

Socijalne mreže[2] su pojednci i grupe koje povezuje zajednički status, slične funkcije, kulturne i druge sličnosti ili zajednički interes. Mogu se osnivati i gasiti zavisno od potreba. Osnivaju se kako bi se nosile sa određenim problemom. Ubrzano se razvijaju pojavom novih tehnologija, posebno interneta.

Ukoliko „povežemo“ ova dva pojma, u jedinstvenu cjelinu, tada možemo istaknuti da bez međusobne razmjene ideja, u dvosmjernoj poslovnoj komunikaciji, nije moguće izgraditi uspješne poslovne, ali i sve ostale, relacije. Nadalje, ukoliko i sami ne učestvujemo u aktuelnim ( čitati: suvremenim) događajima i tijekovima, kako bi smo dali i vlastiti doprinos izgradnji boljitka tj. Napretka, nije moguće očekivati da će to učiniti neko drugi umjesto nas.  Barem ne, po svaku cijenu!

Razvoj novih proizvoda i ideje

Kako je već ranije,  „u kratkim crtama“, obrađena tema Kako biti „dobar“ produkt menadžer? odnosno prezentirane osnovne informacije neophodne za razvoj novih  produkata, to će u ovom trenutku biti dodatno prezentirana neka od pojašnjenja ili nastavak prezentacije značaja IDEJA za razvoj produkata. Naime, ukoliko se IDEJE ne ZABILJEŽE, a naročito ukoliko se na sistematiziran način ne oblikuju u SMISLEN poslovni plan, kojim će biti KREIRAN put za stvaranje novih PRODUKATA,te ukoliko se ne pristupi RAZVOJU produkta i njegovom testiranju, kao jedinstvenom ciklusu, onda možemo reći da ta i takva IDEJA nije u cijelosti  RAZRAĐENA. Nadalje, ukoliko se kroz drugi stvaralački ciklus, koji može ići paralelno ili odvojeno sa prvim ciklusom, ne izvrši slijedeće: portflio analiza i selekcija, iterativno planiranje, upravljanje promjenama i lansiranje (novog) produkta, to za taj i takav ciklus, razvoja produkata, možemo reći da nije POTPUN ! Zašto?

Mnogi se „drže“ stava da je IDEJA jako BITNA. Također, neki zastupaju MIŠLJENJE da su IDEJE „presušile“. Lično se ne slažem sa tim drugim mišljenjem, ali „osluškujem“ TO na tržištu. Međutim, malo njih se UPUSTI, POTPUNO, u to: RAZVOJ vlastite IDEJE u VLASTITI PRODUKT! Zašto? Prvo, jer upravo to traži NAJVEĆU ENERGIJU. Drugo, jer ta „energija“ kada je koriste vješti i umijeću stvaranja novih produkata, iz IDEJA, skloni ljudi izgleda JEDNOSTAVNO. Ali, da li je to baš tako? Za TO, uvijek kažem i „savjetujem“: Da, možete uraditi SAMI. SAMO je potrebno da to URADITE !

Tu dođemo i do faktora „sreće“ za USPJEH. Naime, kreatori novih produkata ZNAJU koliko novaca, vremena, jer i vrijeme je resurs, kao i svih ostalih resursa UTROŠE u istraživanje i razvoj novog produkta i „ostalog“ povezanog sa tim. Zašto? Zato da bi kreirali INOVACIJU ili NOVITET na tržištu i da sa tim PROIZVEDETE nove tržišne procese potreban je faktor „sreće“. Da, to su IDEJNI TVORCI i VLASNICI AUTORSKOG PRAVA, na koje „zaboravljaju“ svi oni koji kažu: „Lako ćemo MI to sami.“ Da, to kod nas na „neuređenom“  tržištu još uvijek MOŽE tako. Međutim, UREĐENA TRŽIŠTA, kao što je to tržište EU traže ipak MALO VEĆI STEPEN ZAŠTITE ..pa recimo SVEGA. Nadalje, upravo u tim i na takvim tržištima se iz BUDŽETA izdvajaju posebna finansijska sredstva…upravo za RAZVOJ. Ostaje na NAMA, koji radimo u BIH, da počnemo učiti nešto iz DOBRIH PRAKSI razvijenih tržišta. Zato kada kažem/napišem da IMA SREDSTAVA, a tu mislim svih resursa, od ideja do novaca, u BiH i previše za NOVE RAZVOJNE CIKLUSE ne govorim to „tek tako“, još manje bez da sam prethodno ISTRAŽILA sve tržišne faktore uticaja. Međutim, što sam duže na „otvorenom“ tržištu shvatam jedno: GENERACIJSKI JAZ je PREVELIK..još uvijek u BIH. Zato ostajem pri svom PLANU i dalje, kreirajući samo jedan dio PRODUKATA, koji tek treba da ugledaju SVJETLO DANA…dok drugima prepuštam da govore „ideje su presušile“. Navela sam u uvodu da se to dešava, kratkotrajno, svima, ali ne i onim ISTRAJNIM. Kod onih sa kojima RADIM, ideje NISU„presušile“. Naprotiv, IDEJE u PREDUZETNIŠTVU kod LJUDI iz REALNOG sektora ima MNOGO. Toliko da su pronašli ALTERNATIVNE metode za realizaciju VLASTITIH ideja, VLASTITIM finansijskim i drugim resursima. Zašto? Zato jer dok su drugi „čekali“ da se promjene dese same po sebi, ovi PRVI su odavno pokretali i i dalje POKREĆU nove razvojne cikluse: produkata, ljudi i svega ostalog što čini HOLISTIČKI pristup u upravljanju marketing konceptom organizacije..bilo da je ona jedinka ili cijelo DRUŠTVO.

Značaj ulaganja u kreativnost i ideje

Kreativnost[3], prema definiciji, bi trebala biti mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja, pojmova, ili rješenja problema, ili novih poveznica između postojećih ideja ili pojmova. Sa znanstvenog pogleda, smatra se kako proizvodi kreativnih misli (ponekad zvanih divergentnim mislima) sadrže originalnost i primjerenost. ALTERNATIVNO i svakodnevno mišljenje pojma kreativnosti jest jednostavno: stvaranje nečeg novog. Međutim, tu ima RAZLIKA u „pogledima“…što je savim LOGIČNO za sve što se tretira kao KREATIVNO RAZMIŠLJANJE. Pa, tako „drugi“ ovaj isti pojam definišu kao SPOSOBOST stvaranja NEČEG novog VJEŠTINOM mašte, bilo da je riječ o NOVOM rješenju nekog problema, novom METODU ili napravi, ili NOVOM umjetničkom predmetu ili FORMI. Ovaj termin, obično se, odnosi na BOGATSTVO ideja i ORGINALNOST razmišljanja, ali i PRAKTIČNOG RADA. Kako kontinuirano ULAŽEM, u vlastitu kreativnost i ideje, ali isključivo sa NAMJEROM da obogatim i druge STVARAOCE, to značajan dio vremena posvećujem i razgovorima odnosno razmjeni mišljenja, najčešće sa upravljačkim strukturama, o POTREBI ulaganja u ljudske potencijale. Naime, ne možete očekivati da ulažete isključivo u fizičke kapacitete, a da se to (prije ili kasnije) ne odrazi na ljudske (i nematerijalne) resurse tj. na „presušene“ ideje, kao temeljno razmišljanje, pri konstatovanju problema, bez da se PONUDI adekvatno i KVALITETNO, konstruktivno, RJEŠENJE. Šta ovo znači? Neko ko tvrdi da su IDEJE presušile u najmanju ruku „ne živi“ u REALNOM sektoru ( i okruženju), a još manje u  VIRTEULNOM. To da se sa ovim IZAZOVOM „borim“ svakodnevno, meni lično, ne predstavlja opterećenje. Da, budem „obeshrabrena“, na tren, gdje sam ŽIVJELA/IM, ali onda kroz KREATIVNI PROCES shvatim ZAŠTO JE TO TAKO.

Naime, u okruženju iz kojeg sam potekla „gajila“ se, i još uvijek se „gaji“, KULTURA ulaganja u  kreativnosti i ideje. U nekim drugim okruženjima, to sada tek saznajem, to je više IZUZETAK, a manje PRAVILO PONAŠANJA. Da li dođem u sukob mišljenja dok RADIM? DA! Čak šta više, tamo gdje se to od mene očekuje KREIRAM PRAKTIČNE vježbe na temu SUKOBA MIŠLJENJA. Zašto? Zato jer sukob ne mora biti uvijek sa NEGATIVNIM predznakom. Nadalje, SUKOB (mišljenja, naročito) može voditi PROGRESU svega, pa tako i bogatstvu IDEJA. Kako ljudi nisu isti, nego međusobno različiti to je i MOJ pristup RAZLIČITIM ljudima različit. U zadnja dva razgovora, tačnije dvije organizacijske kulture, jednoj koja „njeguje“ pozitivne STVARALAČKE trendove iz sukoba mišljenja i drugoj, u kojoj to nije PRAVILO, nego više IZUZETAK, dobila sam upravo i dva ODGOVORA, na jedno – isto pitanje. Naravno, pitanje je bilo STVARALAŠTVO, gdje se kroz konstruktivnu raspravu od ideje generisao INICIJALNI novi produkt, koji tek treba da GENERIŠE nove produkte, u budućem periodu, kao i sve ono što ide sa njima. Na drugom mjestu/organizaciji, dobila sam odgovor koji upravo „koristim“ kao ideju, oblikovanu u potrebu za imati „HRABROSTI“ u kreativnosti i za ovaj konkretan, vlastiti, PRODUKT. Ono što želim istaknuti, na ovom mjestu, jeste slijedeće: za obje „STVARI“, ideju i kreativnost, treba izvršiti ULAGANJE u ljudske potencijale na prvom mjestu. Međutim, ulaganje je izvršeno u oba slučaja, samo sa različitim stepenom MAŠTE i REZULTATA, što je sasvim LOGIČNA posljedica u stvaralaštvu i preduzetništvu. Zašto?  Biće pojašnjeno u narednim REDOVIMA.

Stvaralaštvo i socijalne mreže u holističkom marketing konceptu organizacije

Kako kreativnost[4] nije slučajni dar koji je „darovan“ sretnim pojedincima, nego je to vještina koja se vježba i razvija kao i svaka druga, to pripadam GRUPI onih koji slijedi misli velikih učenjaka tipa Einstein-a koji je rekao:“ Ja nisam pametniji od drugih, ja samo više razmišljam!“.

E sada, ukoliko STVARALAŠTVO, gdje svjesno KORISTIM obje RIJEČI za isti pojam „povežemo“ sa nečim što se zove socijalne[5] mreže, ali i TEHNIČKE[6] ZNANOSTI, tada dobijemo BOGATSTVO: prvo ideja, a zatim i PRODUKATA. Međutim, ne pristajem na jednostvne ODGOVORE.  Bar ne uvijek ! Gdje je u toj čarobnoj „formuli“, ovih, nauka ona „neopipljiva“ mekana TVAR? Odnosno kada dobijem jedan odgovor, ISTRAŽIVAČKI poriv MARKETARA u meni, nalaže mi da postavim naredno PITANJE: koliki je FAKTOR NEOPIPLJIVOg („soft“) u tome, naročito u HOLISTIČKOJ filozofiji MARKETINGA?

Ako krenemo od činjenice da su ljudi različiti, to znači da su i organizacije koje čine LJUDI RAZLIČITE. Naredno PITANJE koje postavljam, prvo sebi, a zatim i DRUGIMA, koji je onda NAJMANJI ZAJEDNIČKI SADRŽILAC u tim “različitostima“? Što više „ISTRAŽUJEM“ sve više SHATAM da je, upravo, stepen ulaganja u SOCIJALNI[7]kapital „faktor X“ po kojem su jedni drugačiji od „drugih“. Naime, dok jedni nastoje KONTINUIRANO ulagati u sve što je FIZIČKO, drugi se sve više „okreću“ u ulaganje svega što je VIRTUELNO, ali i jedni i drugi ulažu primarno u SOCIJALNI kapital. Upravo na ovoj činjenici, kada sam kreirala VLASTITI poslovni plan prije više od četiri (4) godine, TEMELJILA sam potrebnu širinu u holističkom pristupu marketing konceptu, vlastite, organizacije. Znajući činjenicu da bez ČOVJEKA nema niti DRUŠTVA, to sam kao SPONU između: na fizičkim karakteristikama zasnovanog REALNOG sektora, kojem sam se „pridružila“ sa svojom još uvijek OBRTNIČKOM[8] djelatnošću, te na virtuelnim karakteristikama zasnovanog tržišta odnosno IT sektora[9], UTEMELJILA vlastiti poslovni model. Nadalje, cjelokupni PRISTUP u vlastitom radu kontinuirano „izgrađujem“, upravo na ova dva osnovna kriterija: fizički vs.virtuelni, kao i na činjenici da je ČOVJEK osnovna „ćelija“ investicijskog ciklusa, te da ulaganja u istu NIKADA ne smiju biti „zanemarena“, a još manje da čovjek kao nosilac razvoja DRUŠTVA treba biti tretiran kao „OSTALA IMOVINA“. Zašto? Upravo zbog onog stava „presušile su nam ideje“ sa početka „priče“. Jednostavno, ta dva koncepta: nemarketinški i marketinški, u praksi, LJUDI možete prepoznati u načinu njihovog posmatranja REALNOSTI i okruženja. „Ne kritikujem“, nego KONSTATUJEM, a što je ZNAČAJNA razlika, u stvaralaštvu, između definisanja pojmova . Naime, upravo uslijed ovog GENERACIJSKOG jaza, gdje sama pripadam generaciji koja je imala SREĆU da se „formalno obrazuje“ upravo na raskrižju dva sistema, stvaralaštvo i socijalne mreže su POTENCIJAL koji BH poduzetnici, ali i svi ostali veoma malo ili gotovo NIKAKO ne upotrebljavaju u razvoju vlastitog poslovanja  i DIJELJENJA vlastitih IDEJA sa drugima. Još uvijek se pitam: ZAŠTO?

„Podatak, informacija, tehnologija !“

Zaljučak se približava, a ja kao da nisam pronašla odgovor na pitanje: ZAŠTO? Međutim, znala BIH zaključiti sa jednim „drugim“ sloganom, ali ću ipak ovom prilikom koristiti vlastiti sloga: „Podatak, informacija, tehnologija !“ Naime, kreirajući kako ovaj slogan, tako i mnoge druge RIJEČI, jer time se PRIMARNO bave KONSULTANTI, u mojoj branši, uvidjela sam da moje ULAGANJE ima REZULTAT. Trenutno, SHVATAM da MNOGI olako to pripisuju kao VLASTITI uspjeh, ali RAZUMIJEM da su i drugi, uslijed nedovoljno regulisanog tržišta prolazili istim PUTOM, mnogo godina prije mene, te tu malo ZASTANEM u obradi PODATAKA. Međutim, NE ODUSTAJEM da  širim dalje INFORMACIJE da IDEJE nisu BEZVRIJEDNOSTI, još manje da ne predstavljaju INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, na koje sva AUTORSKA PRAVA polaže upravo AUTOR istih. Naravno da i sama, kao autor i preduzetnica,  PROnalazim INSPIRACIJU u RADOVIMA drugih STVARALACA, ali nastojim što je moguće više da navodim iste, kao i da ukažem ZAHVALNOST za to čime su me obogatili DRUGI kroz svoj rad. Jedan od načina na koji to prakticiram jeste opisan i naslovom ovog članka: „Ljudske ideje i socijalne mreže  u holističkom pristupu marketing konceptu organizacije“. U kojoj mjeri će upravo ljudske ideje i socijalne mreže  u holističkom pristupu marketing konceptu organizacije (konkretno: www.savjetnik.ba kao virteulnog koncepta savjetovanja) biti FORMULA za uspjeh klijenata i poslovnih partnera, sa kojima surađujem, ostaje da se SUMIRA u narednom  periodu.

U ovom trenutku, mogu NAGLASITI slijedeće: svaki plod, pa tako i plod stvaralačkog UMA, treba vrijeme za sazrijevanje. Međutim, „čekati“ samo da vrijeme prođe bez da se istovremeno i KONTINURIANO ne OBRAĐUJE plod koji se OČEKUJE nije FORMULA za poslovni uspjeh. Nadalje, PODUZETNIČKA praksa je za mene VEOMA INSPIRATIVNA kategorija, ali ULAGATI u RAZVOJ LJUDSKE svijesti, za mene, predstavlja sve ZNAČAJNIJU inspiraciju. E, sada, kada se pogleda unatrag, čovjeku je ENERGIJA oduvijek bila BITNA. Ali, pomalo se „zaboravlja“ da se energija NE STVARA sama od sebe. Onom brzinom kojom SAMI pokrećemo vlastitu MASU dobiti ćemo i potrebnu ENERGIJU. Tako kao ekonomista koji se „druži“, u značajnoj mjeri, sa IT djelatnostima i LJUDIMA u ovom sektoru, veoma često naše dogovore i još češće razmjene ideja FORMULIŠEMO upravo kroz fizičke zakonitosti i jednadžbe. Međutim, kao KREATIVAC družeći se sa LJUDIMA i u ovoj branši, koja „služi“ kao NADOGRADNJA društva, jer primarno pripadam DRUŠTVENJACIMA, „shvatam“ sve više da je veoma TANKA LINIJA između ovih toliko, SPECIFIČNIH i „različitih“, djelatnosti: društvene i prirodne nauke, tehničke znanosti i umjetnost. Toliko da, upravo, kroz ULAGANJA u ljudske ideje i razvoj socijalnih mreža,  u holističkom pristupu marketing konceptu BH organizacija „vidim“ najveći BUDUĆI POTENCIJAL rasta i razvoja. Ali, ukoliko NE STVORIMO, svi RADEĆI zajedno, gdje tu NIKAKO ne zaboravljam doprinos finansijskog sektora i državne administracije, kao PODRŠKE realnom sektoru, u holističkom pristupu marketing konceptu BH organizacije, OKVIR jednakoPRAVAN za sve tržišne AKTERE, mišljenja sam da NEĆE biti NITI većeg razvoja „BAZE u toj PIRAMIDI“. Upravo to, tu piramidalnu strukturu: podatak-informacija-tehnologija sam „pojašnjavala“ prije neki dan u jednom IZUZETNO „VELIKOM“ privrednom SISTEMU, kada sam dobila „odlikovanje“ za HRABROST, umjesto očekivanog odgovora: IDEMO NAPRAVITI PLAN ulaganja u ljudske potencijale/ideje i socijalne mreže kroz naš holistički pristup marketing konceptu organizacije. Na MOJU žalost, oni su izabrali PONOVNO ulaganje u FIZIČKE kapacitete.  Nažalost! Ponavljam. Meni, u zaključku ovog članka, ostaje NADA da će jednom, sa tim BROJEM LJUDI o kojima SKRBE, napraviti i prethodno navedeni PLAN !

[1] Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Ideja

[2] Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Strategija

[3] Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Kreativnost

[4] Izvor: http://www.centar-angel.hr/HR/articles/Kreativnost.php

[5] Op.a. ili DRUŠTVENE mreže i nauke

[6] Op.a. informacione tehnologije se uvrštavaju u grupu TEHNIČKIH ZNANOSTI/nauka 

[7] Op.a. Sistema normi i mreža (unutar zajednice/društva) koje olakšavaju kolektivnu akciju. Izvor: http://bs.wikipedia.org/wiki/Socijalni_kapital

[8] Op.a. autorica članka je osnivač SoftConsulting s.p. Tuzla i vlasnik poslovnog portala www.savjetnik.ba 

[9] Op.a. sjedište virtuelne kancelarije je u BIT centru u Tuzli 

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X