,

Lakša i sigurnija razmjena podataka ‘u oblaku’

19 okt 2018

„Uz novi dan dolazi nova snaga i nove ideje. ”

Upravljanje podacima i dokumentima ‘u oblaku’ od posebnog je značaja za poslovanje međunarodnih grupacija, jer se na taj način lakše i sigurnije prevazilaze prostorne i vremenske barijere između matičnog preduzeća i preduzeća kćerki. Da bi se fizičke barijere prevazišle na adekvatan način, neophodno je uspostaviti integralan informaciono – komunikacijski sistem na nivou grupacije.

Obrada podataka[1] se paralelno razvijala sa razvojem društva. Od najranijih vremena do dolaska novih tehnologija elektronske obrade podataka. Razvojem novih hardverskih komponenti, računalna obrada podataka postaje svakodnevno korištena u svim ljudskim djelatnostima. Postoji sedam metoda obrada podataka: serijska obrada, obrada u stvarnom vremenu, obrada s podjelom vremena, višezadaćna obrada, višeprogramska obrada, simultana obrada i daljinska obrada od kojih je svaka pronašla implementaciju u današnjem svijetu. Sukladno obradi velikih količina podataka, razvijale su se metode pohrane podataka od kojih danas najkorištenija i najpristupačnija „Cloud Data Storage“ pohrana podataka. Računovodstvo u oblaku zahtjeva stalnu „online“ uslugu, stoga se javlja pitanje sigurnosti podataka. Postoje nekoliko područja na koja treba obratiti pozornost kako bi sistem bio siguran. To su upravljanje identitetima, fizička sigurnost, sigurnost osoblja, dostupnost i neprekidnost poslovanja, sigurnost aplikacija, privatnost i pravna pitanja.

Mnogi poslovni subjekti, a naročito međunarodne grupacije, značajan dio finansijskih i drugih resursa ulažu u materijalnu imovinu preduzeća kao što su to npr. građevinski objekti, uredska oprema, vozni park itd. jer je to ‘sigurna’ investicija koja se ‘lako’ vidi. Strateški menadžeri radeći u dinamičnom poslovnom okruženju ne smiju zaboraviti na značaj i potrebu investiranje u tzv. nematerijalnu imovinu preduzeća kao što je to npr. integralan informaciono – komunikacijski (ICT) sistem odnosno odgovarajući softveri koji će omogućiti automatizaciju poslovnih procesa i kreiranje baze podataka.

Na podacima zasnovano poslovno odlučivanje podrazumijeva postojanje odgovarajuće ICT infrastrukture u međunarodnoj grupaciji, a danas se najviše koristi „Cloud Data Storage“ pohrana podataka upravo zbog toga što je ova metoda pohrane podataka najpristupačnija za sve poslovne subjekte, kako za međunarodne grupacije, tako i za MSP[2].

Podaci koje dobiju poslovni korisnici u svrhu donošenja ključnih poslovnih odluka, predstavljaju pravovrijednu informaciju samo ako su na vrijeme procesuirani i dani na uvid. Vrijeme, dakako, ne predstavlja ključnu kategoriju baš u svim slučajevima. Podaci i kasnije mogu biti jednako dobar temelj za donošenje nekih budućih odluka, pogotovo ako zahtjevi poslovanja nisu takvi. Međutim, u krugu u kojem zahtjevi poslovanja ovise o očekivanjima i zahtjevima krajnjih korisnika, a oni su pak izravno izloženi utjecaju rasta i razvoja novih tehnologija, sve veća brzina rasta posljedično zahtijeva bržu dostupnost informacija. Time se vremenski okvir obrade infomacije minimizira kako bi ona u ispravnom obliku korisnicima bila dostupna u vremenu obrade (engl. real-time). Budući da je brzina procesa vrlo važna stavka, cijeli se postupak njihove integracije s novim zahtjevima prebacuje iz on-premise u podatkovna središta u “oblaku”.

Podaci koje unosite u program PANTHEON (npr. fakture, računovodstvo, plate, itd.) pohranjeni su u bazi podataka koja je obično na namjenskom računaru, odnosno serveru. Server je uvijek aktivan, tako da su podaci uvijek dostupni, pored toga su na serveru odgovarajući sigurnosni uvjeti, koji sprečavaju gubitak podataka, prije svega izrada sigurnosnih kopija, te fizička i programska zaštita.

Donosioci strateških odluka na tržištu mogu pronaći različite brendove integralnih ICT sistema, a jedan od međunarodnih brendova u ovoj oblasti čije su usluge dostupne i na BH tržištu je PANTHEON Cloud. Jednostavnost i lakoća razmjene podataka ‘u oblaku’ rezultat je novog načina unosa podataka koji se više ne vrši ručno (manuelno), a što omogućava da Vaše poslovanje bude brže i konkurentnije.  Sigurnost podataka koja se uvijek postavlja kao jedno od pitanja odnosno potencijalnih rizika, vrši se na način da su svi podaci pohranjeni u data centru BH Telecoma, uz obezbijeđenu ‘potpunu’ sigurnost.

Zaključak

Jednostavna, laka i sigurna razmjena finansijskih i drugih podataka ‘u oblaku’ trebao bi biti strateški cilj svih poslovnih subjekata, a naročito međunarodnih grupacija, ukoliko se zna da sa svakim novim danom imamo sve više podataka koje je potrebno obraditi brzo i učinkovito, kako bi se tako dobijene informacije koristile za poslovno odlučivanje.

Strateški menadžeri se trebaju zapitati: Da li u trenutnim uvjetima poslovanja postoji jednostavna, brza, laka i sigurna razmjena finansijskih podataka i drugih povjerljivih informacija? Ukoliko je odgovor pozitivan, to znači da su donosioci strateških odluka pravovremeno obezbjedili potrebnu ICT infrastrukturu. U suprotnom, neophodno je da donosioci strateških odluka sagledaju sve posljedice neadekvatne ICT infrastrukure, te poduzmu potrebne mjere za korekciju trenutnog načina rada i obrade podataka.

Jedno od mogućih rješenja za lakšu i sigurniju razmjenu podataka ‘u oblaku’ je i PANTHEON Cloud, odnosno računovodstvo ‘u oblaku’ kao novi način pristupa i pohranjivanja podataka, koji više nisu smješteni lokalno na računaru već u cloudu (oblaku), što znači da programu možete pristupiti sa više uređaja, u bilo koje vrijeme i sa različitih lokacija. U data centru BH Telecoma baze podataka korisnika se sigurno pohranjuju i dostupne su 24/7, sa ciljem da se privrednim subjektima omogući kvalitetno, pouzdano i pristupačno softversko rješenje za upravljanje poslovanjem. Tok PANTHEON Cloud usluge u četiri koraka je slijedeći:

1. Korisnik šalje prijavu na Datalab koji ga poveže s data centrom.
2. Datalab obezbijedi korisnika sa PANTHEON klijentom.
3. Korisnik prenese svoje podatke u bazu data centra.
4. Korisnik zatim može početi s radom.

Korisnici PANTHEON Cloud-a tako dobijaju najbolje iz dva svijeta: Data centar u BH Telecomu obezbjeđuje najam vrhunske računarske opreme, a Datalab obezbjeđuje softver, odnosno mogućnost najma PANTHEON-a. Korisniku je potrebno samo korisničko ime i lozinka sa kojom se prijavljuje u sistem, a sve ostalo je već pripremljeno i uključeno u cijenu usluga.

[1] Izvor:https://zir.nsk.hr/islandora/object/fpz%3A1131

[2] Op.a. Mala i srednja preduzeća

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X