, ,

Koliko uspješno upravljate operativnim rizikom?

19 jul 2019

“Rizik je donositi odluke u nesigurnom okruženju. Ne donositi ih, također je rizik.”

– Warren Buffett

Jedan od zadataka finansijskih menadžera je i upravljanje rizicima. Od posebnog značaja za preduzeće je efikasno upravljanje operativnim rizicima. Nažalost, finansijski menadžeri u BH preduzećima ne posvećuju dovoljno pažnje ovim aktivnostima. Stoga je bitno osvijestiti njihovo postojanje na svim razinama poslovanja, a zatim poduzeti potrebne mjere za proaktivno upravljanje operativnim rizicima.

Šta je operativni rizik ?

Operativni rizik sažima neizvjesnosti i opasnosti sa kojima se preduzeće suočava pri obavljanju svojih poslovnih aktivnosti unutar određenog područja ili industrije. To je vrsta poslovnog rizika koja nastaje kao posljedica neadekvatnih ili pogrešnih internih procedura, pogrešaka koje su uzrokovali ljudi i sistemi, ili kao rezultat vanjskih događaja kao što su npr. politički ili ekonomski događaji, ili inherentni cijelom tržištu ili tržišnom segmentu, poznatom kao sistemski rizik. Operativni rizik se može klasificirati kao niz nesistematskih rizika, koji je jedinstven za određeno preduzeće ili industriju. To znači da preduzeća ‘prihvaćaju’ da su njihovi ljudi, procesi i sistemi nesavršeni, kao i da mogu nastati finansijski gubici koji proizlaze iz toga. Obuhvata pravni rizik, ali isključuje strateški rizik i rizik reputacije.

Sistemsko upravljanje operativnim rizikom

Operativni rizik može imati ključnu ulogu u razvoju sveobuhvatnih programa za upravljanja rizicima koji uključuju kontinuitet poslovanja i planiranje oporavka od katastrofe, te mjere informacijske sigurnosti i usklađenosti. Prvi korak u razvoju strategije za upravljanje operativnim rizikom je kreiranje plana za identificiranje, procjenu i ublažavanje rizika.

Za identifikaciju i upravljanje operativnim rizikom potreban je sistemski pristup. Proces započinje sa identifikacijom rizika putem radionica, anketa i registara rizika. Kada se jednom identificiraju, finansijski menadžeri moraju sistemski i tačno procijeniti operativne rizike u smislu njihovog utjecaja i vjerojatnosti događanja. Nakon identifikacije i procjene, operativni rizici se grupiraju prema bilo kojoj od četiri tehnike za upravljanje rizikom: praćenje, smanjenje, prijenos i zadržavanje. Za svaku rizičnu kategoriju u registru operativnih rizika potrebno je razraditi popis generičkih rizika. Sljedeći korak je kontrola rizika. Upravljanje rizicima zahtijeva stalno praćenje, pregled i kontrolu odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera.

Uloga i zadaci risk menadžera

Risk menadžeri odnosno menadžeri za upravljanje operativnim rizikom trebaju imati analitičke vještine i vještine logičkog zaključivanja, jer je njihov zadatak procjena procesa kontrole rizika unutar preduzeća. To obično uključuje praćenje politika i primjenu alata za upravljanje operativnim rizikom, kako bi se odredila njihova djelotvornost unutar određenog preduzeća. Također trebaju razviti operativne prakse za upravljanje operativnim rizicima koje su u skladu sa poslovnom politikom preduzeća.

Risk menadžeri trebaju biti i učinkoviti komunikatori, naročito kada strateškom menadžmentu treba da objasne mogućnosti savladavanja i/ili prijenosa rizika. Dakle, imaju zadatak da pruže savjetodavnu podršku višem menadžmentu o svim operativnim rizicima sa kojima se susreću i predloženom smjeru djelovanja za rješavanje tih rizika. Nadalje, menadžeri za upravljanje operativnim rizicima također će morati osposobiti i motivirati zaposlenike za usvajanje novih praksi za upravljanje operativnim rizikom. To se odnosi na zaposlenike na različitim razinama u preduzeću: od osoblja koje se suočava sa početnom razinom kvalitete, preko IT osoblja, do viših menadžera.

Najznačajniji zadaci menadžera za upravljanje operativnim rizicima su:

  • provesti strateški plan za spriječavanje, uklanjanje i ublažavanje operativnih rizika
  • pomoći analitičarima operativnog rizika u ocjeni ključnih rizika i kontrolnih pokazatelja
  • koordinirati aktivnosti sa višim menadžmentom u provođenju pregleda operativnih rizika
  • istražiti temeljne uzroke operativnih rizika i pružiti podršku za ublažavanje rizika.

Kako kreirati uspješan sistem za upravljanje operatinivim rizikom?

Ako namjeravaju postići izvrsne rezultate u savremenom i dinamičnom okruženju, preduzećima svih veličina i u svim industrijama potrebne su najbolje prakse za identificiranje i upravljanje ključnim operativnim rizicima. Pri tome je učinkoviti okvir za upravljanje operativnim rizicima ključan za preduzeće.  Za razvoj uspješnog okvira za upravljanje operativnim rizikom u preduzeću, potrebno je:

  • uspostaviti odjel za upravljanje (operativnim) rizikom kao cjelovitu poslovnu funkciju
  • kreirati efikasan sistem za prikupljanje i agregiranje podataka o operativnim rizicima
  • iskoristiti IT alate za potrebne promjene, a ne samo za izvještavanje o operativnim rizicima
  • fokusirati se na efikasno upravljanje operativnim rizikom, a ne na sankcioniranje grešaka i propusta u operativnim aktivnostima preduzeća (odjela, zaposlenika) odnosno fokusirati se na pomaganje poslovnom sektoru da smanji materijalne izloženosti riziku i proširi aktivnosti preuzimanja rizika tamo gdje poslovne koristi prevladavaju rizike
  • izgraditi efikasne suradničko-kolegijalne odnose na relaciji tim za upravljanje operativnim rizikom i ostale poslovne funkcije (timovi) u preduzeću.

 Zaključak

Finansijsi menadžeri trebaju razumjeti ključne elemente učinkovitog upravljanja operativnim rizicima pri sistemskom upravljanju rizicima na nivou preduzeća. Pri upravljanju operativnim rizicima u preduzeću neophodno je koristiti najbolje prakse i standarde kvalitete. Svako preduzeće treba razviti učinkovite metode identifikacije, procjene i mjerenja operativnog rizika (kvalitativne i kvantitativne).

Unifikacija politika i postupaka za ublažavanje i kontrolu operativnog rizika je ključna. Finansijski menadžeri trebaju usvojiti učinkovite i pojednostavljene tehnike procjene operativnih rizika i povezati operativne rizike sa strateškim ciljevima preduzeća. Jedan od zadataka finansijskih menadžera je uspostava kontinuiranog usmjeravanja i osvješćivanja svih zaposlenika o značaju provođenja kreiranih politika i postupaka za ublažavanje i kontrolu operativnog rizika, kako bi se podržalo širenje kulture za proakvitno upravljanja operativnim rizikom u preduzeću.

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X