,

Koje su organizacijske vrijednosti Vašeg tima?

16 avg 2019

„Timski rad je raditi zajedno – čak i odvojeno.“

– Andrew Carnegie

Organizacijske vrijednosti imaju poseban značaj za timsku suradnju. Ukoliko su organizacijske vrijednosti formalno, ali i suštinski, implementirane u svakodnevnoj praksi preduzeća, to će za rezultat imati uspješnu timsku suradnju u preduzeću. Jedna od organizacijskih vrijednosti preduzeća može biti i timski duh, koji se treba kontinuirano ‘njegovati’, a ne samo načelno podržavati. Ukoliko preduzeće uspije da svakodnevno ‘živi’ svoje organizacijske vrijednosti, to znači da menadžment na svim nivoima u organizacijskoj strukturi preduzeća uspješno obavlja svoj zadatak.

Šta je timski rad?

Timski rad je zajednički napor grupe ljudi kako bi postigli zajednički cilj. Postignuće se uobičajeno mjeri nekim oblikom izvršenja zadataka, svojevrsnim indikatorom koji može biti zadovoljstvo kupaca ili rast prodaje. Cilj timskog rada je stvaranje atmosfere koja će zaposlenicima omogućiti da bolje izvršavaju svoje radne zadatke. Do poboljšanja timskog rada dolazi kada grupa promijeni svoje ponašanje, a rezultat se ogleda u poboljšanju radnog učinka. Što je zajednički rad ‘čvršći’, radni učinak je bolji.

Kako definirati organizacijske vrijednosti?

Svako preduzeće treba definirati vlastite organizacijske vrijednosti. Korporacije obično imaju formalno definirane organizacijske vrijednosti, koje su sastavni dio njihovih promotivnih aktivnosti, dok većina MSP odnosno preduzeća čiji su vlasnici poduzetnici obično prakticiraju organizacijske vrijednosti koje su neformalno ili manje formalno definirane u odnosu na poslovne korporacije.

Pri definisanju organizacijskih vrijednosti potrebno je da strateški menadžment, formalno ili neformalno, utvrdi osnovne smjernice koje će omogućiti specifično ponašanje zaposlenika. Organizacijske vrijednosti opisuju temeljnu etiku ili načela kojih se preduzeće odnosno svi zaposlenici i menadžment pridržavaju u svom radu. Organizacijske vrijednosti treba da budu inspirativne, ali i da istovremeno ‘ograničavaju’ neka od neželjenih ponašanja.

Neke od osnovnih smjernica odnosno organizacijskih vrijednosti mogu biti: integritet, autentičnost, inovativnost, odgovornost, lojalnost, timski rad, liderstvo, uspjeh/šnost itd., i iste se mogu promovirati putem odgovarajućih promotivnih slogana ili na drugi način.

Zašto su organizacijske vrijednosti potrebne preduzeću?

Bez obzira da li su zapisane ili ne, organizacijske vrijednosti određuju Vaš brand i ugled preduzeća. Ukoliko su organizacijske vrijednosti formalno definisane, potrebno ih je provesti u odgovarajuća ponašanja odnosno trebaju zaživjeti u svakodnevnoj praksi preduzeća i to kao ‘pozitivno’ iskustvo. Kada organizacijske vrijednosti nisu formalno definisane, to ne znači da iste ne postoje, nego da se prakticiraju na neformalnoj osnovi i potrebno ih je formalizovati, prije ili kasnije.

Osnovne značajke preduzeća koja imaju formalno definisane organizacijske vrijednosti su:

  • uspješniji su u onome što rade u odnosu na preduzeća koja nemaju formalno ( precizno) definirane organizacijske vrijednosti
  • smatraju se otvorenima i pouzdanim poslovnim subjektima
  • postoje precizni mehanizmi koji osiguravaju da su organizacijske vrijednosti temelj zajedničke svrhe preduzeća, koja se podrazumijeva i izvršava pri cijelokupnom poslovanju preduzeća
  • vrijednosti postavljaju jasna očekivanja od zaposlenika o tome kako se oni odnose jedni prema drugima, ali i prema kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima.

Organizacijske vrijednosti vs. Organizacijska kultura

Organizacijske vrijednosti nisu isto što i organizacijska kultura, ali su organizacijske vrijednosti sastavni dio organizacijske kulture preduzeća. Naime, organizacijske vrijednosti su smjernice za donošenje odluka odnosno prepoznavanje onoga šta je važno i ispravno, dok je organizacijska kultura skup poslovnih praksi, procesa i interakcija koje čine radnu okolinu. Dakle, pomoću organizacijskih vrijednosti se oblikuje organizacijska kultura preduzeća.

Ukoliko formalno definirane organizacijske vrijednosti i organizacijska kultura preduzeća nisu usklađeni, to može značiti da su u preduzeću paralelno uspostavljene neformalne organizacijske vrijednosti odnosno pojedinčne vrijednosti koje su ‘nametnuli’ određeni pojedinci u preduzeću po osnovu npr. vlastite moći ili autoriteta kojeg imaju u konkretnom preduzeću.

 Zaključak

 Za timski rad i dugoročno uspješne radne i druge poslovne odnose neophodno je definirati precizne organizacijske vrijednosti preduzeća.

Uspostava timskog duha u preduzeću, kao jedne od organizacijskih vrijednosti, zahtijeva puno timskog rada pri usklađivanju individualnih vrijednosti pojedinaca sa organizacijskim vrijednostima preduzeća.

Organizacijske vrijednosti su važne sa poslovanje preduzeća jer one predstavljaju srž (suštinu) preduzeća i prvenstveno imaju za cilj da pomognu preduzeću da se na tržištu razlikuje u odnosu na konkurenciju i ostale tržišne aktere.

Za ‘njegovanje’ organizacijskih vrijednosti preduzeća, potrebno je da strateški menadžment periodično (npr. jednom godišnje i sl.) analizira način na koji se izjava o organizacijskim vrijednostima primjenjuje u svakodnevnoj praksi preduzeća.

Pri definiranju i periodičnoj reviziji organizacijskih vrijednosti potrebno je da strateški menadžment utvrdi da li su one međusobno usklađene i kompatibilne sa vizijom i misijom preduzeća.

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X