,

Kako optimizirati finansijsko upravljanje?

17 jan 2020

All money is a matter of belief. 

Adam Smith

Postoji više različitih načina na koji se može vršiti optimiziranje finansijskog upravljanja. Svako preduzeće će, skladno definiranim finansijskim i razvojnim ciljevima, izvršiti vlastito optimiziranje poslovanja. Zašto je pri optimiziranju finansijskog upravljanja potebno kreirati procedure za finansijsko upravljanje i na koji način će preduzeće uspostaviti sistem finansijskog upravljanja, sa ciljem optimiziranja poslovanja, zavisi od obima poslovanja i načina organizacije preduzeća, ali i od načina da li CFO koristi suvremene IT alate za finansijsko upravljanje.

Šta je umjetna inteligencija?

Umjetna inteligencija (UI, prema engl. akronimu AI, od Artificial Intelligence) je dio računalne znanosti (informatike) koji se bavi razvojem sposobnosti računala da obavljaju zadaće za koje je potreban neki oblik inteligencije, tj. da se mogu snalaziti u novim prilikama, učiti nove koncepte, donositi zaključke, razumjeti prirodni jezik, raspoznavati prizore i dr. Inteligentnim sistemom smatra se svaki sistem koji pokazuje prilagodljivo ponašanje, uči na temelju iskustva, koristi velike količine znanja, pokazuje svojstva svjesnosti, komunicira s čovjekom prirodnim jezikom i govorom, dopušta pogreške i nejasnoće u komunikaciji ili dr. ‘Jaka’ umjetna inteligencija u tolikoj je mjeri razvijena da može razmišljati na istoj razini kao i čovjek. ‘Slaba’ umjetna inteligencija jest ona kojoj se mogu pripisati tek neka inteligentna svojstva, npr. mogućnost prepoznavanja govora.

Optimiziranje poslovanja vs. Reinženjering poslovnih procesa

Optimiziranje finansijskog upravljanja vrši se sa ciljem efikasnijeg poslovanja preduzeća. Najćešče se pri optimiziranju poslovanja i finansijskog upravljanja vrše ‘manje’ promjene u načinu trenutnog rada. Za značajnije promjene, pri optimiziranju finansijskog upravljanja, neophodno je izvršiti i reinženjering poslovnih procesa. Preduzeća se rjeđe opredjeljuju za cjelokupni reinženjering, jer se promjene od strane zaposlenika nedovoljno dobro prihvataju. Strateški i finansijski menadžment najčešće se opredjeljuje da izvrši parcijalne promjene trenutnog načina rada, pojedinačnih procesa ili poslovnih funkcija u preduzeću. Ovakav pristup može biti finansijski i na svaki drugi način iscrpljujući za preduzeće, jer zaposlenici imaju osjećaj da se promjene kontinuirano događaju, ali da istovremeno nemaju mogućnost spoznati prednosti poduzetih promjena, koje izostaju uslijed parcijalnog poduzimanja istih.

Optimiziranje finansijskog upravljanja

Cilj optimiziranja finansijskog upravljanja je automatizacija svih finansijskih transakcija i finansijskog izvještavanja, kako bi CFO mogao imati pravovremene informacije za poslovno odlučivanje. Ukoliko se sve finansijske transakcije automatiziraju na adekvatan način, u preduzeću se stvaraju preduvjeti za primjenu poslovne inteligencije, simulacijsko modeliranje, strojno učenje, kao i drugih digitalnih alata.

Ovaj pristup ne znači istovremeno i zamjenu svih zaposlenika sa robotima ili drugim IT alatima za finansijsko upravljanje. To prije svega znači prijenos manuelnog, papirnatog i manje vrijednog rada na računala i osposobljavanje kadrova u finansijskom odjelu za više vrijedne strateške uloge u preduzeću. Na taj način se finansijsko upravljanje vrši primarno primjenom softvera sa ažurnim podacima i analitikama, a ostalim funkcijama u preduzeću se istovremeno pruža i savjetodavna pomoći pri donošenju optimalnih finansijskih odluka.

Prednosti optimiziranja finansijskog upravljanja su brojne, a najčešće su za:

  • izradu proračuna kako bi se napravile ‘nove’ finansijske prognoze
  • poboljšanja pri izradi novčanih tokova
  • brže ‘zatvaranje’ poslovnih knjiga
  • preciznije provođenje internog računovodstva i odlučivanja
  • i za ostale finansijske zadatke.

Izazovi optimiziranja finansijskog upravljanja

 Brojni su izazovi sa kojima se trebaju suočiti CFO pri optimiziranju finansijskog upravljanja u predzeću. Najčešće se optimiziranju finansijskog upravljanja pristupa kako bi se u preduzeću uspostavila povećana finansijska kontrola, uz istovremeno smanjenje (operativnih) troškova, što treba biti vidljivo i kroz dodavanje posebnog uvida u poslovanju preduzeća.

Ravnoteža se može postići  i uspješno implementirati, bez obzira na izazove sa kojima se CFO mogu susretati pri tome, i to na način da se uspostavi adekvatan odnos između kontrole, troškova i učinkovitosti, koji trebaju biti u izravnoj vezi sa poslovnom strategijom preduzeća. To se postiže uspostavom odgovarajuće organizacijske strukture i kulture koja će moći pravovremeno reagirati na promjenljivu okolinu ( internu i vanjsku).

Zaključak

 Više je različitih pristupa optimiziranju finansijskog upravljanja, ali njihova suština je istovjetna: pomoći strateškim i finansijskim menadžerima pri poslovnom odlučivanju. Optimiziranjem finansijskog upravljanja u preduzeću potrebno je:

  • obezbjediti sistem u kojem su relevantne upravljačke informacije prilagođene konkretnim  potrebama preduzeća, a što se može postići detaljnom analizom finansijskih izvještaja koje CEO i CFO koristi za finansijsko odlučivanje
  • uspostavom pokazatelja uspješnosti koji se odnose direktno na poslovnu strategiju preduzeća
  • učinkovitim integriranjem finansijskih i operativnih podataka u preduzeću za potrebe donošenja (finansijskih) odluka, kroz automatizaciju svih poslovnih procesa, a ne samo procesa u finansijskoj funkciji preduzeća
  • kontinuiranom analizom profitabilnosti poslovanja i pravovremenim poduzmanjem mjera za poboljšanje finansijskog upravljanja i poslovanja preduzeća, općenito.

 

U zavisnosti od toga koliko su strateški i finansijski menadžeri opredjeljeni da postignu optimiziranje finansijskog upravljanja, toliko će i preduzeće uspješnije postizati finansijske rezultate na tržištu.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X