Kako efikasno koristiti podatke za finansijsko upravljanje?

28 mar 2017

„Hiljade zvukova, buke i oluje se nalazilo u meni dok ih nisam iskomponovao na papiru. “

Velike količine podataka tzv. Big Data i baze podataka su neophodne poslovnim organizacijama i finansijskim menadžerima, ukoliko se finansijsko odlučivanje zasniva na mjerljivim pokazateljima. Brojni su primjeri u praksi kada „suhi“ podaci za donosioce odluka više predstavljaju opterećenje, a manje im koriste kao pomoć pri donošenju konkretne (finansijske) odluke. Zato je od posebnog značaja da se prikupljeni podaci ne samo adekvatno pohrane, nego i vizualno prezentiraju (npr. u odgovarajuće izvještaje) na način da se omogući „lako“ prepoznavanje suštine problema odnosno pravovremeno donošenje adekvatne odluke finansijskog menadžera.

Financijski pokazatelji[1]  (ili pokazatelji analize financijskih izvještaja) su racionalni brojevi, odnosi dviju ili više ekonomskih veličina pri čijim se izračunima u pravilu jedna ekonomska veličina dijeli s drugom. Formiraju se i računaju radi sinteze i jednostavnijeg pregleda informacija o poslovanju kompanija. Temelj za izračun financijskih pokazatelja su informacije u financijskim izvještajima kompanija i, za neke pokazatelje, cijene dionica kompanija na tržištima kapitala, ukoliko se dionicama kompanija trguje na nekome od tržišta kapitala.

 Finansijski izvještaji[2]   (ili finansijski report) je formalni pregled finansijskih aktivnosti nekog pravnog ili fizičkog lica i drugog obaveznika finansijskog izvještavanja na kraju poslovnog perioda (poslovne godine). Pored osnovnih izvještaja, uprava pravnog lica podnosi i druge izvještaje, finansijske i nefinansijske prirode, kao što su: izvršenje plana poslovanja, bilješke i objašnjenja pojedinih stavki izvještaja, poslovne politike koje su primijenjene u poslovanju i slično.

Efikasno korištenje podataka za finansijsko odlučivanje znači da su baze podataka automatizirane, a finansijski izvještaji kreirani u skladu sa poslovnim potrebama ne samo strateškog i finansijskog menadžmenta, nego i svih razina upravljanja na kojima se donose odgovarajuće (finansijske) odluke.

Finansijski i drugi podaci koji nisu strukturirani na „upotrebljiv“ i siguran način mogu predstavljati za poslovnu organizaciju potencijalni rizik ( npr. zloupotreba osobnih ili finansijskih podataka kupaca) i zato se o ovom aspektu upravljanja podacima i korištenja podataka za finansijsko upravljanje treba obratiti posebna pažnja u poslovnoj organizaciji.

Kada znamo da su finansijski podaci, pokazatelji i izvještaji od posebnog značaja za finansijsko upravljanje poslovanjem, potrebno je razmotriti i načine prezentiranja upotrebe finansijskih podataka za finansijsko odlučivanje.

Informacijsko doba promijenilo je načine na koje komuniciramo, razmišljamo i razmjenjujemo informacije. Pojava infografike kao jednog od alata za vizualizaciju podataka, stoga je u samo jedan od niza različitih (digitalnih) formata koji se mogu koristiti i za potrebe efikasne upotrebe podataka za finansijsko upravljanje. Infografika je vizualni prikaz informacija, podataka i znanja, koji se koristi kada se informacije žele objasniti brzo i jednostavno. Svrha vizualizacije je ispričati „priču“, gdje su grafički elementi, slike i tipografije postale  važan dio u prenošenju poruke i vizualnom prikazu podataka.

General Electrics je jedan od primjera velikih tvrtki koja intenzivno koristi vizualizaciju podataka kako bi pružili bolji kontekst područja u kojem djeluje. Sve njihove vizualne priče mogu se pronaći na zasebnoj stranici Data Visualization. Primjerice, njihova vizualizacija Who's talking about breast cancer primjer je grafike kao alata koji koristi i prikazuje veliki skup podatka (u ovom slučaju objava s Twittera) u realanom vremenu koje su automatski generirane korištenjem tehnologije. Interaktivnost je postignuta istraživanjem i dodavanjem anotacija kako bi se čitatelja usmjeravalo kroz nelineranu priču.

Najčešće procjene kazuju da oko 80% BI[3]  projekata nije označeno uspješnima, a jedan od elemenata neuspjeha su loše prikazani/vizualizirani podaci, koji ponekad ne daju odgovore na poslovna pitanja. Pri izradi vizualizacije podataka važno je pripaziti na neke elemente, a najvažniji su: granularnost, veličina i razmjer, pozicija, kut i boja.

Svaki BI projekt mora imati i vizualnog eksperta. Danas vrlo rijetko možete naći IT tvrtke koje puno brige vode o vizualizaciji podataka. Možete izgraditi savršeno skladište podataka, pročistiti sirove podatke i pripremiti ih bez ijednog propusta, napraviti slowly-changing dimenzije, integrirati podatke iz ERP baze 10 poduzeća, CRM baze i Google Analytics-a – no na kraju dana, ukoliko menadžment ne razumije informaciju prikazanu na izvještaju ili dashboardu – cijeli veliki DWH projekt je bio uzalud. Mnoge IT tvrtke ne shvaćaju da je prava inteligencija unutar ljudskih bića, a ne unutar softvera i stoga se projekti moraju prilagoditi ljudskim bićima i njihovoj percepciji. Vizualizacija podataka je ugrađena u ljudski DNA i preko 70% receptora našega tijela je u očima. Od podataka pa do izvještaja, ljudi uključeni u projekt su uglavnom jednostavno IT orijentirani i to je jedan od velikih problema BI danas. Bez ispravne vizualizacije i prezentacije podataka, korisnici će zapeti na golim podacima i trošit će sate pokušavajući ih razumjeti; ili joše gore, bit će im prezentirane loše vizualizacije koje navode na krive zaključke.

Vizualizacija podataka i naracija u digitalnom okruženju, jedan je od suvremenih alata za efikasno korištenje podataka za finansijsko upravljanje.Sve više se za efikasno korištenje podataka za finansijsko upravljanje koristi tzv. data storytelling metoda i to na način da se nakon analize podataka (i izračuna finansijskih pokazatelja) kreiraju automatizirani  izvještaji kao prikaz niza analiza povezanih u smislenu cjelinu. Korištenjem infografike i drugih vizualnih alata komunikacije ovom metodom se ogromne količine podataka, koje su  dobijene analizom podataka, prikažu i učine zanimljivim i korisnim donosiocima odluka, ali na način da se “ispriča priča” zasnovana na podacima. Korištenjem naizgled raznorodnih oblasti (informatika, statistika, baze podataka, grafički dizajn, suvremeni mediji i novi oblici pripovedanja – blog) s ciljem da se integrišu u jednu cjelinu, data storytelling tehnikama čitanja i analize različitih vrsta podataka, pronalaženja podataka, a zatim njihovim prikazivanjem u formi grafikona, mapa, tehničkih crteža, ili pak video-radova, interaktivnih dokumentaraca ili suvremenih interaktivnih uradaka prezentiraju se finansijski podaci primjenom digitalnih medija.

[1] Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Financijski_pokazatelji

[2] Izvor: https://bs.wikipedia.org/wiki/Finansijski_izvje%C5%A1taj

[3] Op. A. – eng. Business Intelligence, BI – Poslovna inteligencija

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X