Finansijski menadžer i organizacija plansko-analitičke funkcije

27 feb 2017

„Kad ti se stvari čine nejasnima – stani.”

Uspostavljanje i organizacija plansko-analitičke funkcije u preduzeću zadatak je finansijskog menadžera. Poslovno planiranje i analiza, do uspostavljanja odgovarajuće plansko-analitičke funkcije,  mogu se obavljati u okviru postojeće finansijske funkcije u preduzeću kao npr. referat za plan i analizu. Sa razvojem poslovanja preduzeća, nastaje potreba menadžmenta za finansijskim upravljanjem zasnovanim na mjerljivim pokazateljima o svim poslovnim aktivnostima preduzeća i to sa podacima koji nisu sintetičkog (zbirnog), nego analitičkog (pojedinačnog, detaljnog) karaktera. Uspostavljanje i organizacija plansko-analitičke funkcije finansijski je opravdana za tzv. srednje velika i velika preduzeća, a njen izostanak je nezamisliv u poslovnim grupacijama i korporacijama.

Finansijski menadžeri[1] donose odluke o alternativnim izvorima, upotrebi sredstava preduzeća i obavljaju četiri aktivnosti: prognoziranje i planiranje, investicijsko i finansijsko odlučivanje, kontrolu (usporedbu planiranih i ostvarenih rezultata)i interakciju sa tržištima novca i kapitala.

Poslovi planiranja i analize[2] su neophodni u svim vrstama preduzeća. Radom ove funkcije se predviđaju i projektuju ciljevi preduzeća na određeni vremenski period. Planiranjem se predviđa razvoj preduzeća na osnovu istraživanja i praćenja spoljašnjeg okruženja. Kod donošenja i razrade planova, polazi se od dugoročno postavljenih ciljeva i strategije predezeća. Planovi služe i za kontrolu poslovanja preduzeća.Upoređivanjem planskih ciljeva i ostvarenih rezultata, dobija se slika stvarnog u odnosu na moguće stanje i poziciju preduzeća. Praćenjem i analizom ekonomskih procesa i pojava u preduzeću, obezbeđuje se analitička osnova za reviziju (izmjene) planova. Analizom se takođe dolazi do podataka i saznanja o djelovanju tržišta i poslovnog  okruženja.

Pri organizaciji plansko-analitičke funkcije neophodno je obezbjediti da planiranje, kao jedan od zadataka ove funkcije, omogućava kreiranja pojedinačnih planova za područja prodaje, nabavke i ukupnih finansija preduzeća; za proizvoljna vremenska razdoblja (sedmično, mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje) odnosno da se planirani podaci pomoću indeksa, razlika i kumulativa mogu brzo uporediti sa realizovanim (ostvarenim, postignutim) podacima.

Finansijski menadžeri, za potrebe formiranja modela finansijskog odlučivanja, koriste odgovarajuće finansijske pokazatelje izračunate u procesu finansijske analize, ali modelom mogu biti obuhvaćeni i drugi nefinansijski pokazatelji i parametri. Analitička funkcija ima zadatak obezbjediti analizu podataka na način da finansijsko odlučivanje bude zasnovano, prvenstveno, na mjerljivim pokazateljima poslovanja preduzeća.

Finansijsko odlučivanje predstavlja oblast u kojoj se uspješno mogu primijeniti sistemi za podršku odlučivanju, bazirani na znanju i inteligentni sistemi za podršku odlučivanju.  Plansko-analitička funkcija preduzeća treba biti organizovana na način da je visoko automatizirana odnosno da poslovna analitika omogućava brz i jednostavan pregled poslovanja na svim nivoima poduzeća. Tako će npr. finansijski menadžer pregledati drugačije podatke od npr. voditelja računovnodstva i slično.

 Zaključak

Za organizaciju plansko-analitičke funkcije, prilagođene potrebama konkretnog preduzeća, finansijski menadžer treba da donese odgovarajuće strateške odluke u pogledu: načina izbora potrebnih kadrova, stepena automatizacije finansijskih transakcija, upotrebe odgovarajućih softvera i unutarnje organizacije rada. Svakom od aspekata odlučivanja, pri uspostavljanju plansko-analitičke funkcije, potrebno je pristupiti sa stanovišta trenutnih potreba i mogućnosti preduzeća, ali i budućih (razvojnih) ciljeva preduzeća.

  1. Adekvatni kadrovi

Plansko-analitičku funkciju u preduzeću nije moguće organizovati bez adekvatnih kadrova: poslovnih analitičara i eksperata za finansijsko planiranje, koji koristeći finansijske podatke i uz primjenu suvremenih tehnologija (softvera) pružaju operativnu podršku finansijskom menadžeru, pri donošenju poslovnih (i finansijskih) odluka zasnovanih na mjerljivim pokazateljima poslovanja.

  1. Suvremeni alati

Uspostaviti i uspješno organizovati rad plansko-analitičke funkcije u preduzeću, bez adekvatnih softverskih alata, u 21. stoljeću, nije moguće. Primjena alata poslovne inteligencije nezaobilazna je potreba suvremene plansko – analitičke funkcije u preduzeću. Jedan takav alata kreirao je Datalab. ZEUS poslovna analitika omogućava da na svakom nivou odlučivanja finansijski meandžer u preduzeću ima odgovarajuće informacije o poslovanju preduzeća (npr. gdje su rezerve, koliko su uspješni projekti, kakva je likvidnost), tako da je moguće s obzirom na postignute rezultate prilagoditi strategiju i planove preduzeća za budućnost i nove investicijske cikluse.

  1. Organizacija rada

Način na koji će biti izvršena organizacija rada plansko-analitičke funkcije u preduzeću odnosno definiran broj izvršilaca, po pojedinom finansijskom segmentu (plan, analiza, izvještavanje), unutar same poslovne funkcije, zavisi prvenstveno od obima poslovanja preduzeća (grupacije, korporacije), ali i od stepena automatizacije finansijske funkcije odnosno informatičke pismenosti finansijskog menadžera i svih kadrova u finansijskoj funkciji preduzeća.

Uspostavljanje plansko-analitičke funkcije u preduzeću odnosno njena organizacija rada može se postepeno implementirati, ali se pri tome ne trebaju zanemariti dugoročni ciljevi njenog uspostavljanja i organiziranja. Finansijski menadžer treba da pristupi planski i sistematično, kako izboru potrebnih kadrova, tako i primjeni suvremenih alata odnosno da unutarnju organizaciju rada plansko-analitičke funkcije, u cijelosti, osmisli kao razvojni projekat. Ovo je potrebno učiniti jer će se sa postepenom implementacijom predviđenih operativnih aktivnosti plansko-analitičke funkcije, finansijskom menadžeru nametati, kao potreba, dublja finansijska analiza pojedinih poslovnih oblasti (projekata) koja neće više u sebi sadržavati isključivo finansijske podatke, nego će plansko-analitička funkcija sa svojim razvojem sve više za kvantitativne pokazatelje koristiti sofisticirane IT alate (poslovnu inteligenciju), a kvalitativne analize će se bazirati na ekspertskim iskustvima u oblasti finansijskog planiranja i analize poslovanja.

[1] Izvor: http://savjetnik.ba/finansijski-menadzment/

[2] Izvor: http://www.tima.rs/rezispmen/inz-ekonomika.pdf

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X