Naručite besplatnu online prezentaciju poslovnog programa PANTHEON

Prijava

  • Napišite nam koje oblasti Vas zanimaju, te termin(i) prezentacije koji Vam odgovaraju. U najkraćem roku ćemo Vas kontaktirati da dogovorimo detalje prezentacije i mogući termin.

Pravila prijave

Popunite obrazac, kako biste naručili Vašu besplatnu online prezentaciju. Iz udobnosti kancelarije pratite prezentaciju naših stručnih PANTHEON konsultanata, koju ćemo pažljivo pripremiti i uskladiti prema potrebama vašeg poslovanja i raspoloživom vremenu.

Termin prezentacije je moguće dogovoriti prema rasploživim kapacitetima PANTHEON konsultanata i u toku radnog vremena od 9,00 – 17,00 sati od ponedjeljka do petka.

Za sva dodatna pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate, slanjem upita na academy@datalab.ba ili preko telefona 033 652 101 (kontakt osoba Srđan Kureljušić)

Više informacija

 

Za sva dodatna pitanja o DataLab Akademiji i aktuelnim obukama obratite se na: Aida Šabić, vođa Datalab Akademije, T 063 280 995 ili aida.sabic@datalab.ba

 

X