Prodajni i partneri za podršku

Implementacioni partneri su zaduženi za niz veoma značajnih aktivnosti, koje se izvode kod korisnika neposredno nakon kupovine odgovarajuće verzije PANTHEON-a. Sistem je potrebno najprije implementirati, zatim buduće korisnike obučiti za rad i obezbijediti aktivnosti koje su potrebne za održavanje.

Uvođenje

Uvođenje ili implementacija je veoma značajan prvi korak, za koji su zaduženi naši partneri. U ovoj fazi se vrše podešavanja svih parametara, koji određuju rad aplikacije u okviru određenog preduzeća. Aktiviraju se moduli, koji pokrivaju određene poslovne procese i sa ključnim korisnicima definišu postupci, koji su potrebni za pravilno djelovanje aplikacije.

Obuka

Drugi korak je obuka korisnika koju obavljaju DataLab partneri, koji veoma dobro poznaju rad aplikacije PANTHEON-a kao i sistem djelovanja u preduzeću i na kraju veoma dobro znaju šta sve treba naučiti krajnje korisnke. Prijenos znanja na korisnike je od veoma velikog značaja jer se na taj način postiže optimalno iskorištenje svih prednosti, koje pruža PANTHEON.

Održavanje

Posljednja aktivnost koju izvode implementacioni partneri je održavanje sistema. Neke stvari se izvode on-line u samom razvojnom centru dok neke obavljaju naši partneri na samom terenu. Uslugu održavanja sistema korisnik dogovara sa partnerom i definiše međusobna prava i obaveze odgovarajućim ugovorom.

Certificirani konsultanti

Među našim partnerskim kompanijama odaberite kvalificiranog konsultanta za modul, za koji Vam je potrebna pomoć.
Spisak certificiranih PANTHEON konsultanata

Premium partneri

1_alfom_logo_ba Alf-Om d.o.o.
Banja Luka
2_BTS_logo_ba  BTS Computers d.o.o.
Sarajevo
3_Cisolink_logo_ba  CISOLINK d.o.o.
Lukovac
#31391_ERPConsulting_RAW ERP Consulting d.o.o.
Sarajevo
5_mobis_logo_ba  Mobis d.o.o.
Mostar
 6_Teamwork_logo_ba  Team Work d.o.o.
Mostar

Partneri za podršku

12_Krajina klas_logo_ba Krajina klas d.o.o.
Banja Luka
13_matrica_logo MATRICA d.o.o.
Bihać
14_maxfin_logo_ba Max-Fin d.o.o.
Sarajevo
NETX TECHNOLOGY
Doboj
16_Poslovna_logistika_logo_ba POSLOVNA LOGISTIKA
Sarajevo
17_S-Media_logo_ba S-MEDIA
Banja Luka
18_sampro_logo_ba SAMPRO-BL d.o.o.
Banja Luka
Smart d.o.o.
Jajce
20_Studio Design_logo_ba Studio Design
Sarajevo
21_ventura_logo_ba VENTURA CA
Tuzla
22_vision_logo_ba Vision d.o.o.
Zenica

Želite postati partner?

Ukoliko želite više informacija o našem partnerskom programu pozovite nas (033) 652 101 ili pišite na e-mail.

info@datalab.ba