Certificirani PANTHEON konsultanti

Na listi u nastavku možete pronaći konsultatne za pojedinačna PANTHEON područja. Konsultanti su unutar pojedinačnih područja podijeljeni po stupnjevima specijalizacije. Stupanj specijalizacije konsultatni dosežu sa pozitvno obavljenim certificiranjem na različitom stupnju težine i predstavlja njihov nivo znanja na području određenog PANTHEON modula.

Pantheon Accounting

Certifikat potvrđuje da konsultant poznaje rad u modulima računovodstva, finansija i osnovnih sredstava.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Ragib Karamehmedovic Ezeha Economic d.o.o
Hajrudin Smajić Ventura CA
Milovan Stanić Sampro-BL d.o.o.

Development environment Ares

Nosilac certifikata je kvalifikovan za korištenje razvojnog okruženje ARES i izradu dodatnih modula i softvera u ovom okruženju.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.

Pantheon Goods

Certifikat potvrđuje da je konsultant kvalificiran za savjetovanje u modulu Roba u Pantheon-u. Konsultant je edukovan za uvođenje modula Roba, kao i za rješavanje svih problema na tom području. Područje obuhvata nabavku robe i materijala na skladište, izdavanje robe kupcima sa zaliha, prenos zaliha između skladišta, te vrijednosno i količinsko praćenje zaliha ovisno o načinu vrednovanja zaliha. Pored toga, modul omogućava evidentiranje računa troškova, naplatu usluga, jednostavnu inventuru te praćenje projekata po nosiocima troškova. Robni modul u programu je osnova za finansijski dio programa , glavnu knjigu, kao i za kreiranje porezne evidencije.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Ragib Karamehmedovic Ezeha Economic d.o.o
Siniša Mastalo Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Jasmina Agić TeamWork d.o.o. Mostar
Hajrudin Smajić Ventura CA
Jasmina Šero TeamWork d.o.o. Mostar
Sabir Šiljegović Cisolink d.o.o.

Pantheon Human Resources Localisation

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za uvođenje, kao i za rješavanje problema u svim područjima kadrovske evidencije, koje obuhvata Pantheon.
Područja koja konsultant poznaje: klasična kadrovska evidencija, što uključuje uređivanje personalnih mapa zaposlenih, praćenje odsutnosti i prisutnosti zaposlenih, utvrđivanje i izračun godišnjeg odmora za zaposlenike, upotreba i kreiranje zakonom propisanih obrazaca, održavanje potrebnih šifranata i postavki za upravljanje pozivima za nova radna mjesta; također je osposobljen za savjetovanje o korištenju Pantheon-a pri praćenju svih zakonski propisanih podataka , mjera u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Ragib Karamehmedovic Ezeha Economic d.o.o
Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar
Siniša Mastalo Alf-om d.o.o.
Jasmina Šero TeamWork d.o.o. Mostar
Sabir Šiljegović Cisolink d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Tinjić Adi ADM SYSTEMS d.o.o.
Jasmina Agić TeamWork d.o.o. Mostar
Kemal Imamovic Agencija SoftCon
Hajrudin Smajić Ventura CA
Mehmed Šiljegović Cisolink d.o.o.
Sanja Vučić Alf-om d.o.o.

Pantheon Manufacturing SE

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za uvođenje, kao i za rješavanje problema na području jednostavne proizvodnje u PANTHEON-u SE/ME.
Područja koja konsultant poznaje: za proizvodnju potrebne vrste parametara i vrste dokumenata, sastavnice u šifrantu materijalnih resursa i narudžbi kupaca, prenos narudžbi kupaca u radne naloge i ručno kreiranje radnih naloga, obrada radnih naloga, vrednovanje radnih naloga i analiza radnih naloga uključujući predkalkulacije.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Kemal Imamovic Agencija SoftCon

Pantheon Orders

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za savjetovanje, kao i za rješavanje problema u području šifranata i narudžbi, kako narudžbi kupaca tako i narudžbi dobavljačima, koje obuhvata Pantheon.
Područja koja konsultant poznaje: šifrant subjekata, šifrant artikala i ostali manji šifranti. Također poznaje područja narudžbi kupaca, narudžbi dobavljačima (ručno i automatsko kreiranje), područje rezervacije artikala i otpremne liste. Osposobljen je za obračun narudžbi, kako narudžbi kupcima, tako i narudžbi dobavljačima.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Jasmina Agić TeamWork d.o.o. Mostar
Hajrudin Smajić Ventura CA
Jasmina Šero TeamWork d.o.o. Mostar
Sabir Šiljegović Cisolink d.o.o.

Pantheon Payroll Localisation

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za rad u modulu plate u Pantheon-u.
Područja koja konsultant poznaje: vrste zarade ( plate, bonusi itd), održavanje relevantnih šifranata i vrsta dokumenata, kreiranje i postavljanje naloga za plaćanje, implementacija zakonskih promjena.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Siniša Mastalo Alf-om d.o.o.
Sabir Šiljegović Cisolink d.o.o.
Sanja Vučić Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Tinjić Adi ADM SYSTEMS d.o.o.
Fikreta Hamzagić ERP CONSULTING d.o.o.
Kemal Imamovic Agencija SoftCon
Ragib Karamehmedovic Ezeha Economic d.o.o
Milovan Stanić Sampro-BL d.o.o.

Pantheon PDV Localisation

Certifikat potvrđuje da je konsultant kvalificiran za savjetovanje u modulu PDV u Pantheon-u. Konsultant je edukovan za postavljanje modula PDV, kao i za rješavanje svih problema na tom području.
Područje obuhvata kreiranje svih zakonski propisanih knjiga, obračun PDV-a i njegovo knjiženje. Konsultant je osbosobljen za postavljanje PDV stopa na ulaznim i izlaznim fakturama u svim zakonski predviđenim varijantama.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Siniša Mastalo Alf-om d.o.o.
Sanja Vučić Alf-om d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar
PANTHEON Certified Junior Consultant Ragib Karamehmedovic Ezeha Economic d.o.o
Selvera Paljanin MAX-FIN
Milovan Stanić Sampro-BL d.o.o.
Mehmed Šiljegović Cisolink d.o.o.

Pantheon Servis

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za savjetovanje u modulu Servis u Pantheon-u. Konsultant je osposobljen za uvođenje modula Servis u preduzeće, te rješavanje svih problema koji se javljaju u vezi s tim. Modul Servis obuhvata praćenje servisnih zahtjeva kako na strani kupca tako i na strani dobavljača. Za reklamirane artikle se u programu vrši vraćanje samo tih, zamjena sa drugim artiklima ili se zahtjevi za servis zatvaraju sa odobrenjima. Konsultant je osposobljen rad u program uskladiti sa poslovanjem servisne službe u preduzeću.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Sabir Šiljegović Cisolink d.o.o.

Pantheon Travel Orders

Certifikat potvrđuje da je konsultant edukovan za savjetovanje pri uvođenju i rješavanju problema na području radnih naloga, koje obuhvata Pantheon.
Područja koja konsultant poznaje: putni nalozi (jednostavni, u inozemstvu, povratni), što uključuje kreiranje pozicije, troškove, plaćanje i knjiženje; ispis putnih naloga, postavke na vrstama dokumenata, administratorska konzola te šifrant dnevnica i kilometraže.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Denisa Kovačević Mobis d.o.o. Mostar

Pantheon ZEUS

Ovaj certifikat potvrđuje, da je nosilac kvalifikovan za instalaciju, podešavanje, održavanje i pomoć korisniku na području ZEUS-a.

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Milijan Ćelić KRAJINA KLAS d.o.o.

Više informacija

Za više informacije o direktnoj podršci i Ugovoru o održavanju nazovite nas na (033) 65 21 01 ili nam pošaljite e-mail.
prodaja@datalab.ba