Planiranje

Planiranje in terminiranje

Planiranje proizvodnje je jedna od najbitnijh dijelova u proizvodnom preduzeću. Predstavlja krivca za prevelike zalihe, kao i za nepravovremenu nabavku materijala, kao i za zakašnjenja pri izradi konačnih proizvoda. Segment za planiranje proizvodnje je programski tako organiziran, da omogućava različite pristupe planiranja, kao i različite tipove proizvodnje. Navodimo neke vrste:

  • velikoserijska (produkcijska proizvodnja) za pojedinačne terminske okvire (sedmica, mjesec, kvartal)
  • proizvodnja po narudžbi sa razgradnjom do zadnjeg nivoa proizvoda
  • kombinirana proizvodnja, koju čini i montaža (planira se po narudžbama) ili proizvodnja, koja obezbjeđuje poluproizvode montaži
  • procesna proizvodnja

Osnovni zahtjevi planiranja:

  • Obračun potrebnog materijala
  • Obračun korištenja kapaciteta
  • Terminiranje proizvodnje

Iz plana program omogućava lansiranje proizvodnje i direktnu vezu među:

  • radnim nalogom (određenim proizvodom=određena pozicija narudžbe=određena pozicija plana)
  • narudžbenicu kupca (više pozicija radnog naloga se udružuje u narudžbu)
  • plan (više narudžbi objedinjujemo u plan).

Sam sistem planiranja prilagodimo zahtjevima korisnika. Program omogućava vođenje i evidenciju godišnjeg plana, kvartalnih planova, mjesečnih - proizvodnih planova. Sistem je u cijelosti prilagodljiv i zahtjeva odgovarajući pristup pri rješavanju informatike u proizvodnom preduzeću.

MRP II - terminsko planiranje proizvodnje

Terminsko planiranje je najdetaljniji plan rada u proizvodnji za određeno vremensko razdoblje. Tako s pomoću terminskog planiranja proizvodnje detaljno određujemo podjelu posla i slijed radnih operacija vezano za pojedinačne resurse i potrebne alate. Na osnovu identa i ostalih ograničenja, koje su povezane s određenim identom, određujemo početne i konačne termine pojedinih radnih operacija, koje program crpi iz zadane sastavnice.

MRP II - kreiranje narudžbe i pregled dobavljača

Terminsko planiranje predstavlja najniži operativni plan, gdje raspoređujemo pojedinačne radne operacije s obzirom na ograničene resurse i potrebne alate. Tako na osnovu napravljenog rasporeda radnih operacija s pomoću alata kreiranja narudžbi dobavljačima i pregled narudžbi dobavljačima pregledamo i radimo akciju narudžbe po potrebnom materijalu, sirovinama i poluproizvodima, koji su potrebni za izradu odabranog proizvoda.

MRP II - kreiranje radnih naloga iz terminskog plana

Kada jednom odredimo termine pojedinačnih operacija, je potrebno te prenijeti u operativno izvođenje u obliku radne dokumentacije, koja se vodi u obliku radnih naloga. Ovo su namijenjeni alati kreiranja i pregleda radnih naloga iz prozora terminskog planiranja.