Kako kreirati efikasan kontroling u preduzeću?

Kako kreirati efikasan kontroling u preduzeću?

Efikasan kontroling u preduzeću „san“ je svakog strateškog menadžera. Međutim, da li je taj menadžerski „san“ moguće postići povećanjem ulaganja u informatizaciju i automatizaciju poslovanja, a izostankom ulaganja u nove: načine rada, procedure, operativna postupanja i što je najvažnije u ljudske potencijale, koji će da koriste prednosti suvremenih tehnoloških alata.

Stran 1 od 712345...Zadnja »